Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Lindgärde, Valborg

brennerforskare i Lund på uppdrag av Svenska Vitterhetssamfundet

Has published (amongst others):
  • "På en nålstol i Moskva. Om ägaranteckningar i gamla böcker, i synnerhet i ett exemplar av Olof Ekmans Sjönödz-Löffte", i Humanitas. Festskrift till Arne Jönsson (2017)

  • "Skrifter för tillfället och evigheten 1520–1720", i Nordens litteratur (2017)


Articles in SKBL: