Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Bolling, Hans

filosofie doktor i historia

Has published (amongst others):
  • "Kvinnor, karriär och familj: En studie av svenska kvinnliga gymnastikdirektörers yrkeskarriärer och livsöden kring sekelskiftet 1900", i Historisk tidskrift (2016)

  • "Kvinnorna i Stockholm-OS 1912. Gymnastikkvinnornas kamp för plats i det offentliga fysiska rummet", i Idrott, historia och samhälle (2016)


Articles in SKBL: