Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Gefors, Agneta

länshemslöjdskonsulent, Kalmar läns hemslöjdsförening

Has published (amongst others):
  • "Valet", i KÖRVERK för 136 röster: texter från Kalmar län (2020)

  • "Gerda Brütte – en märkeskvinna inom hemslöjden", i Om fjorton kvinnor i Kalmar (1997)


Articles in SKBL: