Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Hammenbeck, Stefan

konsthistoriker, museiman emeritus

Has published (amongst others):
  • "En kvinnlig konstnär åter på scenen!", i Djurmålare, skulptris och författare. Rosa Nordenskjölds konstnärskap och tragiska livsöde (2020)


Articles in SKBL: