Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Leffler, Yvonne

professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Has published (amongst others):
  • Sigge Stark. Sveriges mest produktiva, utskällda och lästa författare (2015)

  • "Jag har fått ett bref…". Den tidiga svenska brevromanen 1770–1870 (2007)


Articles in SKBL: