Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Lovisa Branzell

1895-03-301983-07-19

Arkitekt, pionjär, första kvinnan som tog examen vid Kungliga Tekniska Högskolan

Anna Branzell var den första kvinnan som tog examen vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Dessutom var hon den första kvinnan som tog arkitektexamen i Sverige.

Anna Branzell föddes i Mandal, Norge år 1895. Om hennes bakgrund är endast lite känt, inte mer än att hon var prästdotter och att hon som barn gärna ville bli läkare. En svår scharlakansfeber och en medföljande hörselskada satte dock stopp för drömmen. År 1919 tog Anna Branzell examen som arkitekt vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Studier vid KTH var vid tiden fortfarande endast öppna för "unga män", kvinnor kunde endast antas till studier där efter beviljad dispens. Agnes Magnell, också arkitektsstuderande, var först med att beviljas dispens år 1897, men kom aldrig att ta examen.

Under studietiden arbetade Anna Branzell med boken Svensk trädgårdskonst 1917, 1918. Under samma period gjorde hon även uppmätningar för bland annat slotten Östanå, Steninge och Venngarn.

Anna Branzell gjorde praktik hos de etablerade arkitekterna Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz och Hakon Ahlberg. Därefter var hon anställd hos Arnstein Arneberg i Oslo och i New York. År 1923 gifte hon sig med Sten Branzell, som även han var arkitekt. Tillsammans med maken deltog hon 1926–1927 i en tävling om begravningskapell och kyrkogård i Kviberg, Göteborg. De vann andra pris med ”Liffsens träd”. Anna Branzell gjorde även en översättning av Palladio, Fyra böcker om arkitektur, 1928, tillsammans med Ebba Atterbom. Under årens lopp gjorde hon även studieresor till USA och Italien.

Under åren 1943—1960 arbetade Anna Branzell som arkitekt på stadsplanekontoret i Göteborg. Hon var intresserad av barns rättigheter och det sociala livet i samhället, som kollektivhus, fritidsliv, parker och lekplatser. Det intresset förenades med arbetet som ansvarig för bland annat om- och tillbyggnad av stiftelsen Barnavärns landshövdingehus på Uddevallagatan 14 i Bagaregården, Göteborg.

Flera ritningar av Anna Branzell finns bevarade på Regionarkivet i Göteborg. Hon dog 1983 och är begravd på Kvibergs kyrkogård i Göteborg. Anna Branzells gata i Kviberg, Göteborg, är uppkallad efter henne.


Anders Svensson


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Lovisa Branzell, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaBranzell, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Svensson), hämtad 2024-04-16.
Övriga namn

  Flicknamn: Mohr


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: [Uppgifter saknas]
 • Far: [Uppgifter saknas] Mohr
 • Make: Sten Gunnar Branzell
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, : Praktik hos arkitektfirma Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz, Hakon Ahlberg


Verksamhet

 • Yrke: Arkitekt, Arnstein Arnebergs arkitektkontor i Oslo och New York
 • Yrke: Arkitekt, stadsplanekontoret i Göteborg


Kontakter

 • Kollega: Ebba Atterbom
 • Kollega: Arnstein Arneberg
 • Kollega: Gunnar Asplund
fler ...


Organisationer

 • Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR)
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Mandal, Norge
 • Mandal, Norge
 • Stockholm
fler ...


Prizes/awardsKällor

Litteratur


Vidare referenser

Litteratur
 • 'Anna Branzell död', Göteborgs-Posten, 1983-08-01

 • 'Lekplatserna bör få ökade anslag', Arbetartidningen, 1952-03-21

 • Palladio, Andrea, Fyra böcker om arkitekturen, [2. uppl.], övers. från italienska originalets första upplaga av Ebba Atterbom ; med biträde i tekniska frågor av Anna Mohr Branzell ; inl. förord av Martin Olsson, Vinga bokförl., Göteborg, 1983[1928]

 • Werner, Helena, 'Kvinnliga arkitekstudenter vid KHT', Kvinnliga arkitekter: om byggpionjärer och debatterna kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006, Göteborg, S. 89-126, 2006