Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Elisabeth (Anna Lisa) Andersson

1873-06-031958-03-10

Journalist, författare, översättare

Anna Lisa Andersson var journalist, redaktör, författare och översättare. Mest känd är hon som signaturen Huglek i Aftonbladet.

Anna Lisa Andersson växte upp i Stockholm som ett av fem barn till spannmålshandlaren Carl Johan Andersson och hans maka Elise Katarina. Sin utbildning fick hon vid Klara folkskola, Lychouska skolan och Wallinska skolan i Stockholm.

Anna Lisa Andersson började arbeta på Aftonbladet år 1907. Hon lämnade dock tidningen redan efter ett år för att ägna sig åt sitt författarskap. Hennes första bok utkom 1908 och utgör en samling kåserier – Rösträtt och ricinolja, af Huglek. Redan 1907 hade hon dock vunnit pris i veckotidningen Hvar 8 Dag för novellen "Brittsommar", som efter att ha publicerats i tidningen även utgavs i bokform år 1912. Hon vann även första pris i en romanpristävling i tidningen Vi och Vårt med Kapten Bengts pojkar, 1909. När den andra upplagan kom år 1923 hade den försetts med en ny titel: Kapten Bengts pojkar: en bok om sju flickor. Anna Lisa Andersson publicerade ett par romaner – Med unga hjärtans makt, 1915, och Oberoende, 1917 – några novellsamlingar och en sagosamling, Solslottets prinsessa och andra sagor och berättelser, 1925. Dessutom översatte hon två romaner från engelska – Lejonhuden, 1912 och Evas uppvaknande, 1913. Hennes författarskap har dock inte mött samma uppskattning som hennes journalistik.

Anna Lisa Andersson återupptog journalistiken 1911 men då på Aftontidningen. Redan året därpå återvände hon dock till Aftonbladet där hon stannade till sin pensionering 1933. Anna Lisa Andersson var i journalistiska sammanhang verksam som reporter, kritiker och kåsör. Hon brukar nämnas som en av pionjärerna när det gällde att intervjua så kallade vanliga människor. Hennes arbete genomsyrades av stor medkänsla med sina medmänniskor. Hon var exempelvis en av de första journalister som organiserade insamlingar för nödlidande och andra som råkat i svårigheter.

År 1913 tilldelades Anna Lisa Andersson ett resestipendium som de kvinnliga journalisterna i Sverige hade samlat in pengar till 1911. Insamlingen skedde genom filminspelning och soaré, och hade till syfte att uppmärksamma hur få kvinnor som tilldelades Publicistklubbens stipendier. Under åren 1914–1929 genomförde hon studieresor till England, Frankrike, Ryssland med flera europeiska länder.

Anna Lisa Anderssons liv liknar på flera sätt flera av hennes samtida kvinnliga kollegors inom journalistyrket. Många tycks ha arbetat ständigt. Anna Lisa Andersson var till exempel samtidigt anställd som journalist på en tidning då hon även skrev egna böcker, översatte andras och inte sällan medverkade med bidrag i andra tidningar.

Anna Lisa Andersson avled 1958 och hennes signatur, Huglek, var då så känd och etablerad att Aftonbladet använde den som rubrik på den artikel som uppmärksammade hennes död.


Birgitta Ney


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Elisabeth (Anna Lisa) Andersson, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaLisaAndersson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Birgitta Ney), hämtad 2024-07-19.
Övriga namn

  Smeknamn: Anna Lisa
  Signatur: Huglek, Point, Virgule, Ala


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Katarina Elisabeth Andersson, född Sandin
 • Far: Carl Johan Andersson
 • Syster: Elin Maria Andersson
fler ...


Utbildning

 • Folkskola, Stockholm, Klara folkskola
 • Studieresa, : Studieresor till England, Frankrike, Ryssland med flera europeiska länder


Verksamhet

 • Yrke: Journalist, Aftonbladet
 • Yrke: Journalist, Aftontidningen
 • Yrke: Journalist, Aftonbladet
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Priser/utmärkelserKällor

Uppslagsverk
Arkiv
Litteratur
 • Berger, Margareta, Pennskaft: kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690-1975, Norstedt, Stockholm, 1977

 • 'Huglek död' [Nekrolog, osignerad]', Aftonbladet, 1958-03-11

 • 'Anna Lisa Andersson [Dödsannons]', Dagens Nyheter, 1958-03-11

 • 'Anna Lisa Andersson [Nekrolog, osignerad]', Svenska Dagbladet, 1958-03-13Vidare referenser

Litteratur
 • Lundgren, Kristina (red.), Tidningskvinnor 1690-1960, Studentlitteratur, Lund, 2000