Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Elise Anna Malmros

1849-11-191937-06-26

Bankkamrer, pionjär, filantrop

Elise Malmros var en av Sveriges första kvinnliga bankkamrerer. Hon hade ett stort rättspatos och filantropiskt engagemang.

Elise Malmros föddes i Frankrike år 1849 av svenska föräldrar. De flyttade till Landskrona 1856 när hennes far anställdes som kamrer vid Landskrona sockerbruk. Av honom hade Elise Malmros också fått utbildning i kontorskunskap och bokhålleri. År 1882 blev hon, såvitt känt, Sveriges första kvinnliga kamrer på den nybildade Rönnebergs sparbank.

Elise Malmros var en målmedveten kvinna som brann för sociala frågor och välgörenhet. Hon ville utrota fattigdomen och hon och vännen Selma Lagerlöf satte gemensamma mål för sitt engagemang. Elise Malmros startade till exempel kvällsskolor för fattiga barn och unga kvinnor. Hon var också ledamot i fattigvårdsstyrelsen och i stadens skolråd.

År 1872 var Elise Malmros en av dem som tog initiativ att bilda Syföreningen för välgörenhet i Landskrona, en förening som främst vände sig till kvinnor bland stadens medelklass. Elise Malmros gifte sig aldrig utan ägnade sin tid åt just välgörenhet och att ta hand om sina föräldrar och familj.

Elise Malmros har främst blivit känd för sin koppling till Selma Lagerlöf. Tillsammans med Anna Oom, som också var vän med Selma Lagerlöf, skrev de omkring 800 brev under drygt 50 år. Elise Malmros och Selma Lagerlöfs brev till varandra handlade framförallt om religion, fattigvård och döden som ständigt var närvarande. Elise Malmros beskrivs i breven som en moderlig vän som tog extra ansvar för Selma Lagerlöf, hon gav henne ett socialt samvete och hade stort inflytande på hennes ekonomi, även efter att Selma Lagerlöf flyttat från Landskrona. Flera av Selma Lagerlöfs noveller är dessutom inspirerade av Elise Malmros. Bland annat “Gamla Agneta” och “Rönnebergs sparbank”.

Elise Malmros avled 1937 och är begravd på Landskrona Kyrkogård.


Camilla Bergvall


Publicerat 2021-02-22Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Elise Anna Malmros, www.skbl.se/sv/artikel/EliseMalmros, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2022-05-25.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Aurora Gustafva Wilhelmina Malmros, född Frick
 • Far: Jacob Johan Malmros
 • Bror: Carl Frans Malmros
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, : Hemundervisning av fadern


Verksamhet

 • Yrke: Bankkamrer, Rönnebergs sparbank
 • Ideellt arbete: Ledamot, Landskrona stads fattigvårdsstyrelse, Landskronas skolråd m m
 • Ideellt arbete: Filantropiskt arbete


Kontakter

 • Vän: Selma Lagerlöf
 • Vän: Anna Oom


Organisationer

 • Syföreningen för välgörenhet i Landskrona
  Initiativtagare, medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Frankrike
 • Frankrike
 • Landskrona
 • Dödsort: Landskrona


Källor

Litteratur
 • Karlsson, Maria & Vinge, Louise (red.), Spår och speglingar, Gidlund, Hedemora, 2011

 • Lagerlöf, Selma, Oom, Anna & Malmros, Elise, Selma, Anna och Elise: brevväxling mellan Selma Lagerlöf, Anna Oom och Elise Malmros åren 1886-1937 D. 1 1886-1913, Litorina, Landskrona, 2009Vidare referenser