Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Emily Nonnen

1812-12-121906-01-06

Konstnär, författare, översättare

Emily Nonnen var konstnär, författare och översättare.

Emily Nonnen föddes i London. Fadern John Nonnen, en engelsk affärsman, hade med sin tyska hustru och deras fem barn flyttat till Göteborg 1819. Denna stad hade drabbats av en svår ekonomisk kris efter Napoleons kontinentalblockad och John Nonnens ambition var att som disponent bistå sin svåger A.R. Lorent och rädda sina egna investeringar i svågerns industri- och affärsverksamhet vid det sockerbruk och porterbryggeri vid Klippan, som var Göteborgs största industri vid denna tid. Familjen kom snart att bosätta sig på landeriet Liseberg.

Emily Nonnen, hennes bror och fyra systrar fick redan i hemmet en gedigen bildning genom disciplinerade självstudier som leddes av föräldrarna. Modern behärskade tyska, engelska och franska och fadern undervisade i matematik och latin. Brodern Edvard Nonnen inriktade sig tidigt på naturvetenskapliga studier både i Sverige och utomlands för en framtid inom jordbrukssektorn. Han startade senare Sveriges första lantbruksinstitut utanför Lidköping. Emily Nonnen och hennes systrar undervisades i musik och oljemålning. Familjen umgicks både i London och Göteborg i vetenskapliga och bildade kretsar. I Göteborg engagerade man sig i British Factory, en sammanslutning av brittiska köpmän, och i den engelska församlingen. Emily Nonnens äldsta syster gifte sig med pastorn i denna församling, som senare blev kyrkoherde i Wales. De tre ogifta systrarna stannade på Liseberg livet ut. De målade, tecknade små porträtt och genrebilder och spelade piano. Emily Nonnen spelade även violin och läste italienska. Systrarnas liv är en illustration av hur borgerskapets samtida unga kvinnor förväntades vara: bildade, konversabla, intresserade, älskvärda, blygsamma, omtänksamma och ständigt arbetande med passande sysslor. Vid faderns konkurs 1833 ändrades dock familjens liv radikalt, även om David Carnegie, som 1836 övertog sockerbruket, lät John Nonnen kvarstå som disponent och företaget stabiliserades. Parken kring Liseberg gjordes av ekonomisk nödvändighet om till handelsträdgård. Systrarna arbetade där, skötte hushållet själva och tog emot inackorderingar av unga flickor, som man gav skolundervisning.

År 1838 for Emily Nonnen till Köpenhamn för att utvecklas konstnärligt. Hon fick lektioner i porträttmåleri av professor Martinus Rørbye och i teckning av Christoffer Wilhelm Eckersberg och träffade många andra konstnärer. Vid hemkomsten ett år senare fick hon många porträttbeställningar. År 1842 invaldes hon i den nybildade Slöjdföreningen i Göteborg. Samma år ägnade hon en tid åt måleri i Stockholm och ställde även ut där. Hon umgicks med många författare och kulturpersonligheter i Stockholm och Uppsala. I Göteborg började hon ge lektioner i måleri. Samtidigt tog systrarna emot allt fler kvinnliga privatelever, som undervisades i flera ämnen. Efter John Nonnens död 1845 fick Emily Nonnens mor och de ogifta systrarna årliga underhåll av Carnegie för att kunna bo kvar på Liseberg. Trots begränsad ekonomi deltog Emily Nonnen och hennes systrar livligt i det göteborgska societetslivet och reste mycket. År 1847 for hon till exempel till England och Skottland med David Carnegies yacht.

Emily Nonnen började också göra översättningar från svenska till engelska, bland annat verk av Tegnér och Runeberg, Fredrika Bremer och Viktor Rydberg. Från engelskan översatte hon Florence Nightingales bok om sjukvård och besökte henne även i London. Hon introducerade Lewis Carrolls Alice i Underlandet på svenska 1870. Hon gav också ut åtta ungdomsböcker mellan 1858 och 1879 med romantiska titlar som De tvenne Guldhjertan eller Guds Öga vakar, Familjen på Örnaholm eller Lifvets skiften, Lorenzo och Rosilda eller Marmorgruppen, Rubinringen eller Sanningen Segrar och Granatkorset eller Ros och lilja, alla med moralpedagogiskt budskap. År 1866 gav hon även ut tidskriften Talltrasten för barn.

Emily Nonnen dog i Göteborg 1906.


Louise Lönnroth


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Emily Nonnen, www.skbl.se/sv/artikel/EmilyNonnen, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Louise Lönnroth), hämtad 2024-04-24.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Anna Mathilda Lorent
 • Far: John Nonnen
 • Syster: Fanny Nonnen, gift Morgan
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Göteborg: Hemundervisning av föräldrarna
 • Yrkesutbildning, Köpenhamn, Danmark: Konststudier för Martinus Rørbye och Christoffer Wilhelm Eckersberg


Verksamhet

 • Yrke: Privatlärare för flickor inackorderade i hemmet, även konstlärare
 • Yrke: Författare
 • Yrke: Ansvarig utgivare, redaktör, skribent, illustratör, Talltrasten
 • Yrke: Översättare


Kontakter

 • Mentor: Martinus Rørbye
 • Mentor: Christoffer Wilhelm Eckersberg
 • Vän: Sven Adolf Hedlund
 • Vän: David Carnegie


Organisationer

 • Slöjdföreningen i Göteborg
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: London, Storbritannien
 • London, Storbritannien
 • Göteborg
fler ...


Källor

Litteratur
 • Nonnen, Emily E., Systrarna på Liseberg: anteckningar ur familjen Nonnens brev och dagböcker, [Ny utg.], Kabusa, Göteborg, 2008Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se