Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Eva Christina Säfström

1770-10-091831-04-20

Skådespelare, sångare

Eva Säfström var skådespelare och sångare i Stockholm.

Eva Säfström och hennes tvillingsyster, Eleonora Säfström, föddes 1770 i Stockholm. Föräldrarna var bruksinspektorn Johan Fredrik Säfström och Brita Christina Lindholm. Systrarna växte upp i Stockholm och de båda påbörjade sina karriärer i kören på Kungliga Teatern (nuvarande Kungliga Operan). Redan 1785 nämns i Kongl. Svenska Theaterns Almanach för 1785 en mademoiselle Säfström bland de avlönade i kören. Vilken av systrarna som avses är inte möjligt att avgöra. Året därpå dyker båda upp, men för åren 1787–1789 finns endast Eva Säfström med. Systern hade då valt att gå över till Stenborgs Teater. Eva Säfström uppträdde under den här tiden parallellt på de två scenerna. Vid Operan ska hon ha varit kvar till 1794, lika länge som hos Stenborg.

År 1787 var hon en del av Antonio Bartolomeo Spinacutas trupp och åkte med honom och hans anställda på turné. Många av truppmedlemmarna var anställda vid Stenborgs Teater, så Eva Säfström borde redan vid den här tiden vara känd, eller till och med anställd av, Stenborg. Spinacuta, som han kallades allmänt, var venetianare, som uppträtt på Stenborgs scen på Eriksbergsteatern redan 1783. Han uppträdde som balettdansör, lindansare, sångare, musiker, skådespelare och pantomimartist. Bland annat uppträdde truppen under turnén på Spektakelhuset i Gävle, där de framförde tragedin Beverlei med Spinacutas hustru Helena Spinacuta och Johan Petter Lindskog i huvudrollerna.

Eva Säfström debuterade vid Stenborgs Teater 1788 i Charles Simon Favarts operett Bajocco och Serpilla, i översättning av Carl Envallsson. Hon spelade tillsammans med sin syster, som spelade huvudrollen. Eva Säfström verkar inte ha utmärkt sig eller gjort något större avtryck hos publiken, men hon framstår som en pålitlig anställd.

Någon gång mellan 1794 och 1796 flyttade Eva Säfström till Ystad. Troligen hade hon då redan träffat sin blivande make, ryttmästaren vid Mörnerska husarregementet, Vilhelm Ludvig von Kaulbars. I juni 1796 föddes deras dotter och år 1800 finns de antecknade som boende tillsammans. År 1802 föddes en son. Först i april 1820 ingick de äktenskap. Anledningarna till det sena giftermålet kan vara flera, men Eva Säfström delade sitt öde med många andra kvinnliga skådespelare, som utan att ingå äktenskap levde tillsammans med en man och fick barn. Ludvig von Kaulbars hade dock lovat en annan kvinna äktenskap, och det var först när han av domkapitlet i Lund blev befriad från löftet som han kunde ingå äktenskap med Eva Säfström. Knappt ett år senare avled han. Eva Säfströms syster bodde då sedan en tid i Ystad. De båda systrarna levde tillsammans till Eva Säfströms död 1831.


Marie Steinrud


Publicerat 2020-09-24Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Eva Christina Säfström, www.skbl.se/sv/artikel/EvaChristinaSafstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Marie Steinrud), hämtad 2024-06-24.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Brita Christina Lindholm
 • Far: Johan Fredric Säfström
 • Syster: Ulrika Eleonora, kallad Nora, Säfström
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Korsångare, Kungliga Operan
 • Yrke: Skådespelare, Stenborgs teater


Kontakter

 • Kollega: Lisette Stenberg
 • Kollega: Carl Schylander
 • Kollega: Carl Stenborg
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Ystad
 • Dödsort: Ystad


Källor

Litteratur
 • Daglig Allehanda, 1788-05-23

 • Dahlgren, Fredrik August, Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar, Norstedt, Stockholm, 1866

 • Flodmark, Johan, Stenborgska skådebanorna: bidrag till Stockholms teaterhistoria, Norstedt, Stockholm, 1893

 • Kexél, Olof (red.), Kongl. svenska theaterns almanach, för år 1785. Utgifven med kongl. maj:ts allernådigste tilstånd, Stockholm, tryckt hos Johan C. Holmberg., Stockholm, 1784

 • Marin, Sven, 'En gustaviansk landsortsteater: några anteckningar om det s.k. Operahuset i Gävle, dess tillkomst och skiftande öden', Från Gästrikland, 1960, s. 5-[47]

 • Nordensvan, Georg, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar. Förra delen 1772-1842, Bonnier, Stockholm, 1917

 • Personne, Nils, Svenska teatern: några anteckningar. 2 Från Gustaf III:s död till Karl XIV Johans ankomst till Sverige : 1792-1810, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1914

Uppslagsverk
 • Elgenstierna, Gustaf (red.), Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 4 Igelström-Lillietopp, Sveriges släktforskarförb., Stockholm, 1998Vidare referenser

Litteratur
 • Nordin Hennel, Ingeborg, Mod och försakelse: livs- och yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813-1863, Gidlund, Stockholm, 1997