Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Inger Maria Wedborn

1911-04-201969-01-08

Trädgårdsarkitekt, skribent

Inger Wedborn var från 1940-talet till sin bortgång 1969 en av landets ledande trädgårdsarkitekter.

Inger Wedborn föddes i Stockholm 1911 som dotter till läroverksadjunkten Victor Jacobsson och hans hustru Clara Carlesson. Hon inledde sin utbildning till trädgårdsarkitekt 1929 vid Önnestads kvinnliga trädgårdsskola. I likhet med flera andra kvinnor inom yrket, som Ruth Brandberg och Sylvia Gibson, utbildade hon sig vid Horticultural College for Women i Swanley i Kent. Hon återvände till Sverige 1933 och arbetade från 1934 med trädgårdsarkitekten Sven A. Hermelin. Redan året därpå fortsatte hon sina studier utomlands, vid Institut für Gartengestaltung der Landwirtschaftlichen Hochschule i Berlin-Dahlem 1935– 1936 under ledning av professor Heinrich Friedrich Wiepking-Jürgensmann. För att komma in på denna akademiska utbildning krävdes sexklassigt högre läroverk och minst fyra års praktik, krav som Inger Wedborn uppfyllde genom åttaklassig normalskola för flickor, utbildningen i England samt genom sin tidigare anställning hos Sven A. Hermelin. De två första terminerna av utbildningen ägnades åt de fackvetenskapliga grunderna. Därefter följde en specialisering inom trädgårdskonst och en avslutning med en statsexamen.

Efter avslutad utbildning arbetade Inger Wedborn en tid vid Alwin Seiferts landskapsarkitektkontor i München med landskapsvårdsplaner för Reichsautobahn, ett mycket storskaligt arbete med planteringen omkring de tyska motorvägarna som då var under uppbyggnad. I likhet med Ester Claesson kan Inger Wedborn ha påverkats av Paul Schultze- Naumburgs idéer, men inte direkt utan via Alwin Seifert.

Efter återkomsten till Sverige arbetade Inger Wedborn återigen som assistent till Sven A. Hermelin. De blev kompanjoner i den gemensamma firman Hermelin och Wedborn Trädgårdsarkitekter FST. Inger Wedborns omfattande utbildning i England och Tyskland tillsammans med de praktiska erfarenheter hon erövrat gav henne de förutsättningar som behövdes för att driva ett stort kontor med många parallella uppdrag. Kontoret hade flera anställda och praktikanter. Det fungerade också med sin ledande ställning som en plantskola för unga blivande trädgårdsarkitekter som efter en tid gick vidare för att driva egna verksamheter. I egenskap av kontorschef hade Inger Wedborn ett ansvar att fördela arbetet mellan de anställda. Hon behärskade också konsten att dra upp de stora övergripande planerna och att göra detaljplaner till olika typer av planteringar.

Till kontorets främsta uppdrag hör den än idag välbevarade Marabouparken i Sundbyberg (i samarbete med Henning Throne-Holst vid Marabou), Lötsjön i Sundbyberg, Lidingö kyrkogård, fabriksområde och bostadsområde för Findus konservfabrik i Bjuv, Kvarteret Cepheus i Gamla stan, trädgårdarna till radhusen på Finbagarvägen i Sköndal, markplanering vid Ifö-verken i Bromölla, Studentstaden i Uppsala 1951, samt moderniseringar och restaureringar av äldre trädgårdar, som Hässelby slott, Stockholm.

Inger Wedborns erfarenheter av storskalig landskapsgestaltning vid de tyska motorvägarna avspeglade sig i flera av de artiklar hon skrev, som ”Vägen och landskapet” publicerad i Svenska Dagbladet 24 maj 1936 och ”Tysk väg- och landskapsvård” i Lustgården 1937– 1938. Hennes artiklar behandlar även ämnen som natur- och landskapsvård, som i ”Judarnområdet – ett stockholmarnas naturreservat” i Lustgården 1941, men också äldre trädgårdar, egna projekt och recensioner. Inger Wedborn ansåg det nödvändigt att arkitekten och trädgårdsarkitekten samarbetade för att kunna samkomponera hus och trädgård, vilket framgår av texter som ”Arkitektur och landskap” och "Byggnaden och dess omgivning – en enhet" i Havekunst, 1941. Hennes stora kunnande kom också väl till pass i den Hermodskurs hon satte samman tillsammans med Sven A. Hermelin och deras gemensamma kollega Åke Steen 1944.

Inger Wedborn visade redan under studietiden intresse för trädgårdsarkitektsyrkets professionella sida, bland annat genom att medverka i nordiska trädgårdsarkitektmöten. Engagemanget för det egna yrkets professionalisering märks också i hennes aktiva medlemskap i sammanslutningar som Föreningen för dendrologi och parkvård, Föreningen Svenska Trädgårdsarkitekter och International Federation of Landscape Architects, men även genom frågor kopplade till civilsamhället, som ledamot av Lidingö kyrkoråd, Lidingö natur- och kulturskyddskommitté och Fredrika-Bremer-Förbundets Lidingökrets.

Inger Wedborn avled på Lidingö 1969.


Catharina Nolin


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Inger Maria Wedborn, www.skbl.se/sv/artikel/IngerWedborn, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Catharina Nolin), hämtad 2024-05-20.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Clara Dolerosa Eleonora Jacobsson, född Carlesson
 • Far: Victor Ulrik Jacobsson
 • Bror: Anders Wedborn
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Önnestad: Trädgårdsarkitektutbildning, Önnestads kvinnliga trädgårdsskola
 • Yrkesutbildning, Swanley, Storbritannien: Trädgårdsarkitektutbildning, Horticultural College for Women
 • Yrkesutbildning, München, Tyskland: Trädgårdsarkitekt, praktikplats hos Alwin Seifert


Verksamhet

 • Yrke: 1934–1935 anställd, 1936–1941 assistent, Sven A. Hermelins arkitektfirma
 • Yrke: Trädgårdsarkitekt, delägare, Hermelin och Wedborn Trädgårdsarkitekter FST
 • Yrke: Författare, skribent
 • Ideellt arbete: Ledamot, Lidingö kyrkoråd och Lidingö natur- och kulturskyddskommitté


Kontakter

 • Mentor: Heinrich Friedrich Wiepking-Jürgensmann
 • Mentor: Alwin Seifert
 • Kollega: Sven A. Hermelin
 • Kollega: Sylvia Gibson


Organisationer

 • Föreningen för dendrologi och parkvård
  Medlem
 • Föreningen Svenska Trädgårdsarkitekter (FST, senare Landskapsarkitekternas Riksförbund, LAR)
  Medlem
 • International Federation of Landscape Architects (IFLA)
  Medlem
 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Ordförande, lokalavdelningen, Lidingö


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Önnestad
fler ...


Källor

Litteratur
 • Nolin, Catharina, 'Publicering och professionalisering: om kvinnliga trädgårdsarkitekters författarskap som en väg till etablering och legitimering', Bebyggelsehistorisk tidskrift., 2010(60), s. 7-21, 2011

 • Nolin, Catharina, 'Arkitekter, trädgårdsarkitekter och allmänheten: Om 1930- och 40-talens yrkesdebatter inom trädgårdsområdet', Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, 2011, 24

 • Nolin, Catharina, 'International training and national ambitions: female landscape architects in Sweden, 1900-1950', Women, modernity, and landscape architecture., S. 38-59, 2015

 • Nolin, Catharina, 'Women landscape planners and green space: Sweden, 1930-1970', Green landscapes in the European city, 1750-2010., S. [175]-190, ill., 2017

 • Wedborn, Inger, ‘Från en engelsk trädgårdsskola’, Allmän svensk trädgårdstidning, 1932

 • Wedborn, Inger, ‘Från en engelsk trädgårdsskola II’, Allmän svensk trädgårdstidning, 1932

 • Wedborn, Inger, ‘Vägen och landskapet’, Svenska Dagbladet, 1936-05-24

 • Wedborn, Inger, ‘Tysk väg- och landskapsvård’, Lustgården, 1937–1938

 • Wedborn, Inger, ‘Bondträdgårdar med tradition’, Lustgården, 1939

 • Wedborn, Inger, ‘Arkitektur och landskap’, Allmän svensk trädgårdstidning, 1941

 • Wedborn, Inger, ‘Byggnaden och dess omgivning – en enhet’, Havekunst, 1941

 • Wedborn, Inger, ‘Judarnområdet – ett stockholmarnas naturreservat’, Lustgården, 1941

 • Wedborn, Inger, ‘Landskapsvård’ (med Sven A. Hermelin), Lustgården, 1943

 • Wedborn, Inger, Hermelin, Sven A. & Steen, Åke, Trädgårdsanläggning. Herrmods korrespondenskurs, Malmö, 1944, 1952, 1963

 • Wedborn, Inger, ’Mitt bästa trädgårdsminne’, Hem i Sverige, 1949

 • Wedborn, Inger & Hermelin, Sven A., ‘Telegrafverkets verkstäder’, Hem i Sverige, 1949

 • Wedborn, Inger & Hermelin, Sven A., ‘Rekreationsområde vid en Norrlandsindustri’, Hem i Sverige, 1949

 • Wedborn, Inger & Hermelin, Sven A., ’Pensionärshem i Svedmyra, Stockholm’, Havekunst, 1962, S. 56Vidare referenser