Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hedvig Maria Tesch

1850-06-231936-04-05

Fotograf, donator

Maria Tesch var en framgångsrik porträttfotograf verksam i Linköping under sent 1800-tal och de första decennierna på 1900-talet.

Maria Tesch föddes 1850 i Eksjö. Hon började sin bana som fotograf redan som 16-åring. Det sägs att hon gick i lära hos den kände fotografen Gösta Florman men det måste ha varit en kort period. Florman etablerade sig i Stockholm 1871 och Maria Tesch var bara en månad i Stockholm det året, enligt uppgifter i familjen Teschs arkiv. Efter den vistelsen reste hon till Tyskland på en månad och senare samma år, 1871, etablerade hon sig som porträttfotograf i Eksjö.

År 1873 öppnade Maria Tesch sin fotoateljé i Linköping på Nygatan 20, senare ändrad till Nygatan 46. Hon var framgångsrik som yrkeskvinna och blev en känd person i staden och föremål för mångas uppmärksamhet. Det finns några berättelser om henne som återkommer i uppteckningar och tidningsartiklar; att hon var en mycket arbetsam person men också krävande när det gällde andras arbetsinsatser, att hon tjänade en förmögenhet på sin verksamhet och att hon höll hårt i pengarna, men också att hon kunde vara generös mot behövande i det tysta.

Kronoräkenskaperna för Linköpings stad från åren runt 1905 visar emellertid att inkomsterna från den fotografiska verksamheten var den mindre delen av Maria Teschs inkomster och att huvuddelen var kapitalinkomster. Det sades att Maria Tesch var miljonär och när hon avled visade det sig vara sant. Av bouppteckningen efter hennes död framgår att en stor del av hennes förmögenheter utgjordes av inteckningar i fastigheter i Linköping och Stockholm. Med i bouppteckningen fanns ett gåvobrev som meddelade att hennes bostadshus skulle tillfalla Föreningen De gamlas hem i Linköping och ateljéhuset skulle byggas om till små hyreslägenheter för äldre damer.

År 1939 förvärvade Östergötlands museum en samling från Maria Teschs fotografiska verksamhet. Det var en gåva från släkten, vilken innehöll två kameror, stativ och rekvisita från fotoateljén, en fond med ett målat landskap, en pelare och en stol. Samlingen innehöll också ett skyltställ, några porträtt som använts i skyltfönstret som typexemplar, ett fåtal arkivhandlingar och en negativsamling.

Negativsamlingen innehåller drygt 11 400 porträtt tagna mellan åren 1906 och 1916. Negativ från perioden 1873, när Maria Tesch startade sin verksamhet i Linköping, och fram till 1905 saknas. Samlingen innehåller inga journaler över negativ eller kunder, men de namn- och tidsuppgifter som funnits på glasplåtarna har Östergötlands museum låtit föra över på inventeringsblanketter som sedan datoriserats. Samlingen visar en stor variation av porträtt, från singelporträtt till grupporträtt på över fyrtio personer. Den visar också de attiraljer som ateljéerna var dekorerade med vid den tid då Maria Tesch var produktiv, som stenar, stubbar, piedestaler och balustrader, liksom fonder med målade salongsinredningar, skogsmotiv eller himlar.

Vid sidan av Maria Tesch-samlingen finns mängder av spår från hennes produktion i de personarkiv och album som Östergötlands museum förvarar i sitt arkiv. Även Linköpings stifts- och landsbibliotek har en samling porträtt, främst av bemärkta östgötar. Dessa drygt 400 negativ skänktes av Maria Tesch själv till den östgötasamling som var under uppbyggnad på biblioteket. Året var 1917, samma år som Maria Tesch avslutade sin verksamhet som fotograf och överlät ateljén till Anna Göransson.

I Alma Stillströms sekelskiftesskildring Mitt Linköping, Minnesbilder från slutet av 1800-talet berättas det att Maria Tesch brukade ropa ”se glad ut – tänk på den som ska ha´t” till sina kunder i fotograferingsögonblicket. Det verkar ha fungerat, för tittar man närmare på porträtten i samlingen så ser man många leende människor.

Maria Tesch avled 1936 och är begravd på Gamla kyrkogården, Eksjö.


Gunvor Vretblad


Publicerat 2020-10-06Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hedvig Maria Tesch, www.skbl.se/sv/artikel/MariaTesch, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Gunvor Vretblad), hämtad 2024-05-29.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Emelie Mathilda Tesch, född Justelius
 • Far: Johan Wilhelm Tesch
 • Syster: Anna Emelia Wilhelmina Tesch
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Fotografisk lärling, eventuellt hos hovfotograf Gösta Flodman


Verksamhet

 • Yrke: Fotograf, egen ateljé
 • Yrke: Fotograf, egen ateljé


Kontakter

 • Kollega: Anna Göransson


Bostadsorter

 • Födelseort: Eksjö
 • Eksjö
 • Linköping
 • Dödsort: Linköping


Källor

Arkiv
 • Enskilt arkiv 125 Ann-Sofi Schotte-Lindsten: Folkminnen från Linköping, Östergötlands museum

 • Enskilt arkiv 488 Maria Tesch, Östergötlands museum

Litteratur
 • Stillström, Alma, Mitt Linköping: minnesbilder från slutet av 1800-talet, Linköping, 1963Vidare referenser

Litteratur
 • Arvidsson, Rune, 'Sekelskiftesfotograf', Östgöta Correspondenten, 1988-01-30

 • Vretblad, Gunvor, '"Se glad ut - tänk på den som ska ha't"', Fotografer i Östergötland : från daguerreotypi till digitalt, S. 54-65, 2013Maria Tesch, självporträtt, år okänt. Bild Linköping, Linköpings kommun (BL.MATE.000296)
Maria Tesch, självporträtt, år okänt. Bild Linköping, Linköpings kommun (BL.MATE.000296)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Donationer Fotografer