Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Regina Sofia Kylberg

1843-04-051913-11-17

Konstnär, tecknare

Regina Kylberg var stilsäker tecknare och akvarellist.

Regina Sofia Kylberg föddes 1843 som det yngsta av fjorton barn. Fadern, Lars Vilhelm Kylberg och hans hustru Maria Elisabet, född Ahlborg, bodde på Såtenäs i Tuns församling, Skaraborg, ett gods de hade drivit i ett tjugotal år innan Reginas födelse. Av de fjorton barnen kom flera att på ett eller annat sätt ägna sig åt konstnärlig verksamhet. Trots att uppfostran var sträng och disciplinerad, uppmuntrade fadern barnen att utveckla sina konstnärliga talanger. Han hade själv gjort sig känd för sina karikatyrer och teckningar. Han tog med sig barnen till omgivningarna runt Såtenäs och mer eller mindre beordrade dem att måla och teckna av vissa motiv. På Västergötlands museum i Skara finns en blyertsteckning signerad ”R K 11 år”.

Regina Kylberg hade uppenbar talang för teckning. Hon tecknade flitigt i sina dagböcker som hon förde under resor i Sverige med familjen. Åren 1868–1869 reste hon i Norge och där tecknade och målade hon akvareller. Hon återvände till Norge under 1874–1875 och hon deltog med en akvarell i Konstakademiens utställning i Stockholm 1875.

Enligt uppgift studerade Regina Kylberg för professorn i landskapsmåleri, Per Daniel Holm vid Konstakademien i Stockholm i mitten av 1870-talet, men hennes namn finns inte med i några elevhandlingar från tiden. Antingen har handlingarna förkommit eller så studerade hon som privatelev och var därmed inte inskriven vid själva Konstakademien. Det står emellertid klart att Regina Kylberg vistades i Stockholm och fick sina första regelrätta lektioner i teckning och målning vid drygt 30 års ålder.

Detta var en omvälvande tid i svenskt konstliv, en brytningstid mellan det traditionella sättet att måla och det nya; den franska landskapskonsten, friluftsmåleriet. Professor Holm var själv skolad i den gamla stilen men övergick allt mer till det nya sättet att se på och avbilda naturen. Regina Kylberg var en hängiven elev som anammade friluftsmåleriets frihet och möjligheten att komma ut i naturen för att måla av den, i stället för att måla inomhus i ateljé. Friluftsmåleriet innebar också en annan färgskala, ljusare och lättare, vilket passade Regina Kylberg, som började utveckla sin akvarellteknik. Många skandinaviska konstnärer begav sig till Frankrike för att ta del av dessa nya impulser och flera av dem rönte framgångar på den berömda Salongen.

Regina Kylberg reste till Paris 1878 och förutom att måla av kända mästares verk i Louvren, målade hon egna akvareller. Hon gjorde utflykter till Paris omgivningar och hon besökte flera utställningar. Resan till Paris kan sägas vara en förberedelse inför hennes längsta resa, den till Italien. Tillsammans med sin syster Gabriella, kallad Ellen, reste hon till Rom 1880–1883. De hade Rom som bas, men besökte flera andra delar av landet. Tack vare systrarnas dagbok, vet vi en hel del om deras tid i Italien, även om dagboken inte börjar förrän ett år efter ankomsten. Dagboken trycktes och publicerades 1981. Den är rikt illustrerad med Regina Kylbergs bilder, både i blyerts och i akvarell. Under vistelsen i Italien utvecklades Regina Kylbergs talang för färg, ljus och figurer. Hon målade av ”enkla” människor som utför vardagliga sysslor, ofta i traditionella dräkter. Hennes produktion från resan var omfattande och närmare ett hundratal målningar finns i Västergötlands museums samlingar. Dagboken avslöjar inte mycket om konstnären Regina Kylberg, men vi får veta att hon målade så gott som varje dag, utomhus när vädret tillät. Någon gång nämns att hon skickat målningar till Sverige för försäljning. Däremot berättar dagboken mycket om systrarnas sociala liv, med visiter, hushållsbestyr och promenader.

Vid den här tiden var Roms storhetstid som konstens huvudstad över. Allas blickar vändes mot Paris. Många ansåg att det i Rom inte fanns något nytt att upptäcka, inget modernt museum och inga utställningar att tala om. Kulturklimatet där hade ett tillbakablickande perspektiv, mot arkitektur och renässansens mästare, medan man i Paris älskade att vara ”au courant” med det nyaste. Regina Kylberg hade visserligen tagit till sig friluftsmåleriets och akvarellteknikens snabba lätthet, frihet och luftiga uttryck, men hon var ingen nydanare inom svenskt konstliv. Regina Kylberg tillhörde den klassicistiska/romantiska skolan som sökte motiv bland arkitektur och ruiner och lugna landskap som vilar i solljus. Målningarna ger inte intryck av liv och rörelse utan utstrålar ett lugn. Människorna i hennes målningar ser ut att ha stannat mitt i en rörelse i klassisk harmoni, med ansikten i vila. Alla hennes bilder är dock målade med modern, frisk färgsättning. Hon uppvisar stort sinne för harmoniska färgackord och fick för detta många uppskattande ord, bland annat från Georg von Rosen. Hon uppvisade också stor kunskap när det gällde att komponera en bild. Hennes bilder och målningar visar hur skicklig och driven hon var, både när det gäller teckningar i blyerts och målningar i akvarell. Vid 44 års ålder gifte sig Regina Kylberg 1887 med kontraktsprosten Karl Josef Bobeck. Hon signerade därefter sina verk Regina Kylberg-Bobeck. Paret bodde på Tuns prästgård, dåvarande Skaraborgs län. De fick inga gemensamma barn. Trots sina plikter som prästfru, fortsatte Regina Kylberg med sitt konstnärskap. Hon reste, främst till Norge, flera gånger under 1880- och 1890-talet. Hennes största konstnärliga framgång var den separatutställning som hon hade på Sveriges Allmänna Konstförening i Stockholm 1903. Där visades drygt 160 verk.

Att Regina Kylberg är relativt okänd som konstnär kan delvis bero på att hon inte var beroende av en inkomst från konsten. Hon sålde inte speciellt mycket, de flesta av hennes verk fanns i privat ägo. En annan orsak är tiden hon verkade i, där etablerade manliga konstnärer, som till exempel Carl Larsson, motarbetade att kvinnor skulle kunna antas till Konstakademien. Regina Kylberg tycks ha målat mest för sin egen skull, även om hon sålde en del och visade sin konst på några utställningar. Under 2010-talet har verk av henne sålts via några av de större auktionskamrarna. Regina Kylberg finns representerad i flera museer. Den så kallade Romportföljen, drygt 100 bilder, tillföll Västergötlands museum i Skara genom testamente och cirka 100 målningar tillföll Tuns församling genom testamente av Regina Kylbergs styvdotter Ester Bobeck.

Regina Kylberg avled på Tuns prästgård i november 1913, 70 år gammal.


Suzanne Palmquist


Publicerat 2020-11-24Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Regina Sofia Kylberg, www.skbl.se/sv/artikel/ReginaSofiaKylberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Suzanne Palmquist), hämtad 2024-05-26.
Övriga namn

  Gift: Kylberg-Bobeck


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Maria Elisabet Dorotea Ahlberg
 • Far: Lorentz Vilhelm Kylberg
 • Bror: Hjalmar Kylberg
fler ...


Utbildning

 • Studieresa, Norge: Konststudier
 • Yrkesutbildning, Stockholm: Konststudier för Per Daniel Holm
 • Studieresa, Paris, Frankrike: Konststudier
 • Studieresa, Rom, Italien: Konststudier


Verksamhet

 • Yrke: Konstnär


Kontakter

 • Mentor: Per Daniel Holm


Organisationer

 • Svenska Konstnärernas Förening
  Ledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Lidköping
 • Lidköping
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • Kylberg, Ellen, Kylberg, Regina, Dagbok från Italien 1881-83, Cikada, Gävle, 1981

 • Lillieroth, Hilding, ’Regina Kylberg’, Lidköpingsbygden, 1974

 • Palmquist Suzanne, Konstnären Regina Kylberg [C-uppsats] Umeå universitet, Konstvetenskap, Examensarbete, Umeå, 1986.Vidare referenser

Litteratur
 • ’Regina Sofia Bobeck’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1913-11-22Regina Kylberg, år okänt. Foto: Ludwik Szaciński (1844-1894). Wilhelmina Lagerholms fotosamling, Örebro läns museum (OLM-2008-28-554)
Regina Kylberg, år okänt. Foto: Ludwik Szaciński (1844-1894). Wilhelmina Lagerholms fotosamling, Örebro läns museum (OLM-2008-28-554)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Konstnärer Prästfruar