Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Vendela Skytte

1608-12-081629-08-18

Adelsdam, salongsvärdinna

Vendela Skytte var adelsdam och salongsvärdinna. Hon skrev poesi och brevväxlade med sin tids lärda.

Vendela Skytte var äldst bland barnen i Johan Skyttes och Maria Nääfs äktenskap. Fadern var en borgarson från Nyköping som fått chans till utbildning och därefter gjort karriär på skolning och bildning. Fadern var bland annat lärare till Gustav II Adolf och kansler vid universitetet i Uppsala. Vikten av utbildning överfördes på de egna barnen och i deras fall gjordes ingen skillnad på vad flickorna respektive pojkarna fick lära sig. Vendela Skytte hade omvittnat goda språkkunskaper samt djupa insikter i teologi och filosofi. I andan av sin tids lärda elitkultur författade hon poesi och hon brevväxlade med intellektuella konstnärer och vetenskapsmän.

Vendela Skytte ärvde godsen Älvsjö och Marby. Hennes make, Hans Kyle, med vilken hon gifte sig 1626, innehade andra gods i trakterna runt Stockholm. Det är dock oklart var det äkta paret hade sin huvudsakliga bostadsort och var Vendela Skytte höll sina lärda salonger. Hans Kyles krigstjänstgöring förde emellertid både honom och Vendela Skytte till garnisonen i Stralsund i slutet av 1620-talet. Där utbröt en pestepidemi 1629 som innebar att Vendela Skytte insjuknade och avled, endast 20 år gammal. Utöver maken efterlämnades två små barn.

Vendela Skytte är begravd i domkyrkan i Uppsala.


Maria Sjöberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Vendela Skytte, www.skbl.se/sv/artikel/VendelaSkytte, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg), hämtad 2024-05-22.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Wendela, Johansdotter Skytte


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Maria Jacobsdotter Nääf
 • Far: Johan Skytte
 • Bror: Bengt Skytte
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, : Hemundervisning av fadern m fl, bl a latin, franska, tyska, grekiska, teologi, etik, historia, filologi och geografi


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Salongsvärdinna
 • Yrke: Poet


Kontakter

 • Vän: Catharina Burea
 • Vän: Georg Stiernhielm


Bostadsorter

 • Stralsund
 • Dödsort: Stralsund


Källor

Litteratur


Vendela Skytte, porträtt av Alexander Wetterling (litografi av Johan Cardon)
Vendela Skytte, porträtt av Alexander Wetterling (litografi av Johan Cardon)

Nyckelord

1600-talet Adel Brev Litterära salonger Lärda kvinnor