Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Albertina Elvira (Viran) Wedberg-Larsson

1899-08-021974-02-02

Politiker, fackligt aktiv

Viran Wedberg-Larsson var tobaksarbeterska och både fackligt och politiskt aktiv. Hon var initiativtagare till Stockholms stads kvinnokommitté.

Viran Wedberg-Larsson föddes 1899. Fadern Frans Albert Wedberg var cigarrmakare och modern var troligen Elisabet Lindholm. Denna sammanbodde med Albert Wedberg och var mor till ett antal utomäktenskapliga barn, varav två tvillingpar. Alla barnen fick efternamnet Lindholm vid födseln men detta ändrades så småningom till Wedberg. Fadern stod emellertid som ogift livet ut. I en annan källa anges Ebon Wedberg som mor till Viran Wedberg-Larsson.

Vid 16 års ålder började Viran Wedberg-Larsson sitt yrkesverksamma liv som tobaksarbetare. Hon gick i faderns fotspår och tillverkade cigarrer vid en maskin. Detta var ett tempoarbete som hon skulle ägna sig åt i mer än 40 år samtidigt som hon engagerade sig fackligt och så småningom blev facklig ledare inom tobaksindustrin i Stockholm.

För att förkovra sig gick Viran Wedberg-Larsson på folkhögskola i Stockholm och senare, under 1930-talets första hälft, på den Nordiska Folkhögskolan i Genève (också kallad Genèveskolan) som startade 1931. Skolan vände sig främst till de yngre inom fackliga, politiska och kooperativa folkrörelser. Skolans språk var danska, norska och svenska och man strävade efter att göra en insats i det internationella samarbetet inom och utom Norden, exempelvis genom att få till stånd rättvisa arbetsvillkor.

Viran Wedberg-Larsson gick även på Brunnsviks folkhögskola. Både i Genève och på Brunnsviks folkhögskola studerade också hennes blivande make Knut Larsson, som arbetat inom träindustrin och var fackligt engagerad. Troligen träffades paret under denna tid. De gifte sig 1935 och tillsammans fick de två barn.

Med tiden blev Viran Wedberg-Larsson invald som ledamot i Tobaksindustriarbetarförbundets styrelse och i Stockholms arbetarekommuns styrelse. Under 1940-talet hördes hon då och då i radion, debatterandes rationaliseringsproblemet, för- och nackdelar med lika lön för lika arbete och en lång rad andra frågor. I ett program berättade hon att hon och maken delade på hemarbetet och i ett annat försökte hon besvara frågan ”Lever vi i ett manssamhälle?”. Hon beskrev kvinnors arbete inom industrin, senare också i ett TV-program.

År 1944 sändes i radion Tyrannernas kamp med Gösta Knutsson som programledare. Där tävlade ledamöter från Göteborgs och Stockholms stadsfullmäktige mot varandra i lättsam frågesport, däribland Viran Wedberg-Larsson, som nu satt med i Stockholms stadsfullmäktige, för socialdemokraterna. Hon var dessutom ordförande i flera kvinnoklubbar och fackklubbar, bland andra Stockholms städerskefackförening. Hon stred för kvinnors rätt till arbete, och gick sin egen väg vad gällde frågan om daghem: ”Under den tid, då kvinnorna ha att ägna sig åt minderåriga barn, är de lyckligast att de kunna stanna hemma.” Hon talade sig varm för utvidgad yrkesutbildning och ekonomisk hjälp till ensamstående mödrar.

År 1952 valdes Viran Wedberg-Larsson in i verkställande arbetsutskottet för Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och där blev hon kvar under många år. Hon var ledamot i den statliga kommittén för deltidsarbete för kvinnor fram till 1966. Viran Wedberg-Larsson var initiativtagare till Stockholms stads kvinnokommitté som bildades 1952, sammansatt ur olika politiska partier. Kommittén var ett utrednings- och remissorgan med förvärvsarbetande kvinnors problem och familjefrågor på dagordningen.

År 1954 valdes Viran Wedberg-Larsson åter in i Stockholms stadsfullmäktiges fjärde valkrets. I juni samma år for hon till USA för att i sydstaterna studera hur tobaksindustrins arbetare, och då främst kvinnorna, hade det med arbetstempo, krav på utbildning och trivsel på arbetsplatsen. Hon ville också undersöka hur kvinnorna klarade kombinationen av lönearbete och hemarbete. Resan möjliggjordes genom ett LO-stipendium och vid hemkomsten efter tre månader berättade Viran Wedberg-Larsson om sina intryck i en artikel i Dagens Nyheter. Under flera decennier var hon flitigt citerad i dagspressens politiska artiklar och mötesrapporteringar.

År 1966 lämnade Viran Wedberg-Larsson sitt arbete i stadsfullmäktige och också i kvinnokommittén. Hon drog sig helt tillbaka från offentligheten.

Viran Wedberg-Larsson avled den 2 februari 1974 i en ålder av 74 år. Hennes stoft vilar på Skogskyrkogården i Stockholm.


Ulla Åshede


Publicerat 2020-11-24Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Albertina Elvira (Viran) Wedberg-Larsson, www.skbl.se/sv/artikel/ViranWedbergLarsson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulla Åshede), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Flicknamn: Lindholm, Wedberg


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Elisabeth Lindholm [osäker uppgift]
 • Far: Frans Albert Wedberg
 • Syster: Elsa Maria Lindholm, senare Wedberg
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,
 • Folkhögskola, Stockholm
 • Folkhögskola, Brunnsvik, Brunnsviks folkhögskola


Verksamhet

 • Yrke: Tobaksarbetare
 • Ideellt arbete: Ledamot, Stockholms stadsfullmäktige
 • Ideellt arbete: Ledamot, Statliga kommittén för deltidsarbete för kvinnor


Kontakter

 • Kollega: Nancy Eriksson
 • Kollega: Inga Thorsson


Organisationer

 • Skandinaviska Tobaksarbetareförbundet
  Ledamot, förbundsstyrelsen
 • Stockholms arbetarekommun
  Styrelseledamot
 • Stockholms stads kvinnokommitté
  Initiativtagare, medlem
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Dagens Nyheter, 1954-02-01, 1954-06-13

 • Svenska Dagbladet, 1940-05-29, 1940-06-06, 1942-09-21, 1943-03-23, 1944-08-21, 1945-02-27, 1947-01-05, 1947-10-21, 1965-07-09, 1966-05-04, 1966-10-27Vidare referenser

Litteratur
 • Waldemarson, Ylva, Kvinnor och klass - en paradoxal skapelseberättelse: LOs kvinnoråd och makten att benämna 1898-1967, Arbetslivsinstitutet, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 2000

 • Wedberg, Viran, 'Snapshots från Nordiska folkhögskolan i Genève', Arbetets kvinnor, 1933:5, s. 8-10, 1933