Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lorentina Wilhelmina Skogh

1850-12-041926-06-18

Företagare, pionjär inom hotell- och turistbranschen

Wilhelmina Skogh var en pionjär inom hotell- och turistbranschen.

Wilhelmina Skogh föddes 1850 på Gotland som dotter till skolläraren Jacob Wahlgren och Stina Lena Brogren. År 1856 drunknade Wilhelmina Skoghs far och hon fick då flytta till sin mormor där hon tillbringade större delen av sin uppväxt. Vid 12 års ålder tog Wilhelmina Skogh på eget initiativ och på egen hand ångbåten från Gotland till Stockholm. I huvudstaden tog hon anställning som barnflicka och på vägen till och från sitt arbete gick hon förbi restaurangen Strömparterren nedanför Norrbro. Det var en av Stockholms finaste restauranger och Wilhelmina Skogh hade siktet inställt på att få anställning där. Det fick hon också år 1863, då hon anställdes som diskare med arbetstider upp till 16 timmar per dygn. Det hårda arbetet och de långa arbetsdagarna verkade dock inte bekomma henne och det dröjde inte länge innan ägaren, August Davidson, fick upp ögonen för henne och lät henne avancera inom restaurangen.

Vid 25 års ålder lämnade Wilhelmina Skogh Stockholm för den genom träindustrin spirande staden Gävle, där hon började som kassörska på Stadshotellet. På kvällarna studerade hon språk och bokföring. En kväll kom en man till hotellet och bad om ett rum och ett mål mat. När Wilhelmina Skogh insåg att alla rum var uppbokade och restaurangen hade stängt så överlät hon sitt eget rum till mannen och gjorde honom en smörgås. Det var ett beslut som hjälpte henne ett år senare då hon sökte anställning som ansvarig för järnvägsrestaurangen i Storvik. Mannen hon hjälpte den tidigare kvällen på Gävle Stadshotell visade sig nämligen vara generaldirektören för Statens järnvägar (SJ), som drev restaurangen.

År 1876 hade Wilhelmina Skogh tillräckligt stort kapital och fann även villiga investerare för att kunna bygga ett eget hotell i Storvik. Samma år grundade hon även företaget AB Wilhelmina Wahlgren som 1884 förvärvade järnvägshotellet i Bollnäs. Imponerad av hennes entreprenörskap och sätt att driva verksamheten blev hon tillfrågad av chefen för Gävle-Dala Järnväg att ta över ledningen på turisthotellet i Rättvik. Wilhelmina Skogh tackade ja och var under samma tid även chef för Gävle Stadshotell där hon en gång börjat. År 1888 gifte hon sig med vinhandlaren Per Samuel Skogh.

Wilhelmina Skogh gjorde mer än att bara sköta den dagliga driften på sina hotell; hon utvecklade den svenska turistindustrin som vid den här tiden började växa fram. På järnvägshotellen i Storvik och Bollnäs installerade hon el och vatten – nymodigheter och långt ifrån en självklarhet vid tiden. Dessutom arrenderade hon stora områden för att erbjuda jakt- och fisketurer, och äventyrsturismen i Sverige var därmed född. Med järnvägshotellen hade hon även lyckats knyta kontakt med den världskända Cooks resebyrå i London och hon reste mycket i Europa för att få inspiration till att utveckla hotellen.

Inför Stockholmsutställningen 1897 blev Wilhelmina Skogh anlitad av utställningskommittén för att leda arbetet med de sex stora bostadshus på Strandvägen i Stockholm som skulle fungera som hotell under utställningen. I likhet med det mesta Wilhelmina Skogh företog sig slutförde hon arbetet med bravur och det var nu som ledningen för Grand Hôtel började intressera sig för hotelldirektrisen från Gotland. Wilhelmina Skogh blev handplockad av ledningen att leda hotellet och från 1901 styrde hon det med fokus på ordning och reda. Wilhelmina Skogh drev också igenom byggandet av Grand Hôtel Royal med dess vinterträdgård, vilket stod klart 1909. Den sistnämnda inreddes bland annat med en stor fontän och med väggmålningar som avbildade Drottningholms slott och Visby. På så sätt kunde man uppmärksamma hotellgästerna på olika besöksmål i Sverige.

År 1910 fick Wilhelmina Skogh, inte helt frivilligt, lämna posten som VD för Grand Hôtel. Tiderna hade förändrats, det rådde ekonomisk kris, gästerna uteblev och skulden föll på Wilhelmina Skogh. Fram till sin död fick hon dock bo kvar i en våning i det till hotellet intilliggande Bolinderska palatset.

Wilhelmina Skogh dog i Stockholm 1926. Hon är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Bodil Hasselgren


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Lorentina Wilhelmina Skogh, www.skbl.se/sv/artikel/WilhelminaSkogh, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Bodil Hasselgren), hämtad 2024-06-15.
Övriga namn

  Flicknamn: Wahlgren


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Stina Lena Brogren
 • Far: Jacob Wahlgren
 • Make: Per Samuel Skogh


Utbildning

 • Folkskola, Fårösund
 • Självstudier, Gävle: Studier i språk och bokföring


Verksamhet

 • Yrke: Barnflicka
 • Yrke: Diskare, senare andra arbetsuppgifter, restaurang Strömparterren
 • Yrke: Kassör, Gävle Stadshotell
fler ...


Kontakter

 • Kollega: August Davidson


Bostadsorter

 • Födelseort: Rute
 • Rute
 • Fårösund
fler ...


KällorVidare referenserWilhelmina Skogh
Wilhelmina Skogh

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Företagare Pionjärer