Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Lagerlöf Nilsson, Ulrika

filosofie doktor i historia, teologie doktor i kyrkohistoria och forskare vid Göteborgs universitet

Has published (amongst others):
  • Med lust och bävan. Vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 1900-talet (2010)

  • Tradition, modernitet och förnyelse. Elisabeth Beskow och hennes författarskap decennierna kring sekelskiftet 1900 (2017)


Articles in SKBL: