Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Agda Josefina Halldin

1869-03-061949-11-12

Polissyster, pionjär

Agda Halldin var en av Sveriges tre första polissystrar.

Agda Josefina Halldin föddes 1869 i Grundsund i Göteborgs och Bohus län. Fadern August Halldin, som föddes år 1836 i Solberga, Göteborgs och Bohus län var klockare och skollärare. Modern, Maria Carolina Halldin född Johansson, föddes 1846 i Skaftö i Bohuslän. Agda Josefina Halldin var äldst av de elva barn som paret Halldin fick mellan åren 1869 och 1887.

Den 25 februari 1908 anställdes Agda Halldin som Sveriges första kvinnliga polisbiträde vid Stockholms poliskår, tätt följd av Erica Ström och Maria Andersson. Samtliga tre hade sjuksköterskeutbildning och yrkeserfarenhet med sig in i tjänsten. Agda Halldins tjänstgöring förlades till Stockholms detektiva polisavdelning.

Stockholms poliskårs anställningar av kvinnor genomfördes efter att Överståthållarämbetet i Stockholm 1908 beslutade att avsätta en summa pengar i syfte att provanställa tre polissystrar fram till den 1 januari 1909. Därefter skulle projektet utvärderas.

Enligt instruktionen för de första kvinnliga polisbiträdena framgår att tjänstebeteckningen var ”syster”. Arbetsuppgifterna var riktade mot ärenden som rörde kvinnor och barn.

Försöket föll väl ut och fler polissystrar anställdes av Stockholms poliskår. Ett par år senare, år 1910, anställde även Göteborgs poliskår polissystrar. Det dröjde sedan några årtionden tills fler städer följde efter. Redan från början fanns det ett medialt intresse för Agda Halldin och de övriga polissystrarna. Den 21 juni 1908 konstaterar Dagens Nyheter att polissystrarna har visat sig fylla en verklig mission.

Polissystrarna bröt ny mark som de första kvinnorna som anställdes inom svensk polis. Flera polissystrar anställdes över åren, men det dröjde fram till 1930 innan deras befogenheter ökade och 1937 fick kvinnor tillträde till polisutbildningen. Titeln polissyster avskaffades 1954.

Av allt att döma var Agda Halldin anställd av Stockholms poliskår fram till pension.

Agda Halldin avled som ogift i St. Görans församling i Stockholm den 11 december 1949.


Cecilia Jonsson


Publicerat 2020-11-22Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Agda Josefina Halldin, www.skbl.se/sv/artikel/AgdaJosefinaHalldin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Cecilia Jonsson), hämtad 2024-06-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Maria Carolina Halldin, född Johansson
 • Far: August Halldin
 • Syster: Bertha Olivia Halldin
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, : Sjuksköterskeutbildning


Verksamhet

 • Yrke: Sjuksköterska
 • Yrke: Polissyster, Stockholms detektiva polisavdelning


Kontakter

 • Kollega: Erica Ström
 • Kollega: Maria Andersson


Bostadsorter

 • Födelseort: Lysekil
 • Lysekil
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


KällorVidare referenser

Litteratur
 • ’Agda Halldin’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 1949-11-25

 • ’Sveriges första poliskvinna : fröken Agda Halldin anställd på försök som detektiv’, Dagens Nyheter, 1908-03-08