Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Agnes Teresa Geijer

1898-10-261989-07-17

Textilforskare

Agnes Geijer var en betydelsefull svensk textilforskare under 1900-talet.

Agnes Geijer föddes i Uppsala 1898. Hon växte upp som enda barnet till Karolina och Reinhold Geijer. Fadern var professor i teoretisk filosofi och hemmet sköttes av modern.

Agnes Geijer genomförde hela sin skolgång i Uppsala. Vid Uppsala universitet studerade hon textil och arkeologi, som kom att bli hennes arbetsområde. Hon specialiserade sig på historisk textil. Hennes tidiga arbeten handlade om vävningsteknik, textil terminologi och kyrkliga samt museala textilier. År 1938 disputerade hon på avhandlingen Birka: Untersuchungen und Studien. 3, Die Textilfunde aus den Gräbern. Avhandlingen handlade om textilierna i de dittills utgrävda gravarna på ön Birka i Mälaren. Studien fick en internationell genomslagskraft.

Redan år 1930 hade Agnes Geijer börjat arbeta på textilkonserveringsateljén på Pietas. Hon övertog där arbetet som ledare efter sin moster Agnes Branting. Under de följande 17 åren arbetade hon på Pietas där hon tillsammans med kollegor utförde omfattande forskning och gjorde stora insatser för bevarandet av historiska textilier. År 1949 blev Pietas en statlig institution och textilateljén lades inom Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Agnes Geijer blev chef för textilavdelningen, där hon stannade till 1965.

Under sina år på Riksantikvarieämbetet var Agnes Geijer även med i bildandet av Centre International d'Etude des Textiles Anciens (CIETA) i Lyon. Det skedde 1954 och hon blev då vicepresident för stiftelsen. Tillsammans med forskare från hela världen utvecklade hon en internationellt övergripande terminologi för textilhistoriska tekniker med mera. År 1967 var stiftelsens och Agnes Geijers arbete med Nordisk textilteknisk terminologi färdigt att tas i bruk inom forskningen.

Agnes Geijer var djupt engagerad, bildad och praktiskt kunnig inom sitt område. Sin övergripande kunskap kom hon att sammanställa i boken Ur textilkonstens historia som kom 1972. Den översattes bland annat till engelska, och används än idag (2017) på utbildningar inom det textila området. Boken blev även känd utanför akademins värld.

Agnes Geijer dog i Stockholm 1989, 90 år gammal. Hon är begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala. Efter hennes död instiftades Stiftelsen Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning. Stiftelsen har som ändamål att främja textilhistorisk forskning inom de nordiska länderna.


Louise Lindblom


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Agnes Teresa Geijer, www.skbl.se/sv/artikel/AgnesGeijer, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Louise Lindblom), hämtad 2024-05-27.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Karolina Johanna Gustava, kallad Calla, Geijer, född Branting
 • Far: Reinhold Geijer


Utbildning

 • Universitet, Uppsala: Fil.kand.examen i konsthistoria, textil och arkeologi, Uppsala universitet
 • Yrkesutbildning, Uppsala: Utbildning till handarbetslärare, Fackskolan för huslig ekonomi
 • Universitet, Uppsala: Fil.dr.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Handarbetslärare
 • Yrke: Ledare, Pietas textilkonserveringsateljé
 • Yrke: Expert, flertalet textilkonserveringsuppdrag, bl a Bockstensmannen 1936, Varbergs museum
fler ...


Kontakter

 • Släkting: Agnes Branting, moster
 • Kollega: Gerda Boëthius
 • Vän: Greta Arwidsson


Organisationer

 • Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF, nuvarande Kvinnliga Akademikers Förening, KAF)
  Medlem
 • Centre International d'Etude des Textiles Anciens (CIETA)
  Medgrundare, vicepresident
 • Zonta International
  Ordförande


Bostadsorter

 • Födelseort: Uppsala
 • Uppsala
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Arwidsson, Greta, 'Agnes Geijer: in memoriam', Meddelanden / Svenska forskningsinstitutet i Istanbul., 1989(14), s. 96-99: ill., 1990

 • Bergman, Ingrid, 'Textilier i rörelse: om Märta Måås-Fjetterström, Gerda Boëthus och Agnes Geijer', Den feminina textilen : makt och mönster., S. 87-108, 2005Vidare referenser

Litteratur
 • Strömberg, Elisabeth, Nordisk textilteknisk terminologi: vävnader : med engelska, franska och tyska parallelltermer enligt C.I.E.T.A. = Terminologie textile en langues scandinaves : tissus : danois, norvégien, suédois, anglais, français, allemand, Centre international d'etude des textiles anciens, Lyon, 1967