Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Alice Victoria Trolle-Wachtmeister

1926-05-092017-06-26

Statsfru, överhovmästarinna, rikslottachef

Alice Trolle-Wachtmeister tjänstgjorde vid de Kungliga Hovstaterna under flera decennier. Hon var statsfru, därefter överhovmästarinna och starkt samhällsengagerad.

Grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister föddes som Alice Victoria Tornerhjelm 1926 i Helsingborg. Hon var nummer tre i en syskonskara på fyra till godsägaren Erik Tornerhjelm på Gedsholm, Bjuvs kommun, och Ellen, född Valentiner-Branth, från Danmark. Hennes äldre bröder var Erik Gustaf Viktor Tornerhjelm och Nils Erik Tornerhjelm. Den yngre brodern var Göran Tornerhjelm.

Som barn var Alice Trolle-Wachtmeister ofta sjuklig och bodde långa tider på sanatorium tillsammans med en barnsköterska i sin mors hemland Danmark. Vid återkomsten till Sverige, när hon skulle börja i flickskolan och blev inackorderad i Helsingborg, talade hon enbart danska. År 1943, vid 17 års ålder, blev Alice Trolle-Wachtmeister, precis som sin mor, lotta i Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK). Efter normalskoleexamen utbildade sig Alice Trolle-Wachtmeister till barnsjuksköterska 1945—1947. I och med giftermålet 1949 med godsägaren greve Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister blev hon slottsfru på Trolle Ljungby. Paret Trolle-Wachtmeister fick inga barn.

Parallellt med livet som slottsfru på Trolle Ljungby engagerade sig Alice Trolle-Wachtmeister i samhälls- och välgörenhetsfrågor, bland annat i Röda Korset. Hon genomgick en utbildning i luftbevaknings- och personalvårdstjänst inom flygvapnet och engagerade sig i Kristianstads läns lottaförbund, först som vice förbundslottachef 1962—1968 och sedan som förbundslottachef 1968—1974. Därefter var hon ordförande i Riksförbundet Sveriges lottakårer och var rikslottachef 1974—1978.

Alice Trolle-Wachtmeister var vidare ledamot för moderaterna i kommunfullmäktige i Fjälkinge/Kristianstad, 1964—1976, ersättare i riksdagen, ledamot av nykterhetsnämnden och landstingets socialnämnd 1970. Hon var ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkorådet samt i Sophiahemmets stiftelse. År 1978 blev Alice Trolle-Wachtmeister utnämnd till statsfru och chef för Drottning Silvias hovstat på Kungliga slottet i Stockholm.

Redan innan Alice Trolle-Wachtmeister började tjänstgöra vid de Kungliga Hovstaterna var hon och hennes make goda vänner till kung Carl Gustaf och drottning Silvia. De möttes bland annat vid jakter och andra sammankomster i Skåne.

Uppdraget som statsfru, ett ämbete som införts av Gustav III år 1774, innebar att bygga upp en ny hovstat från grunden. Under flera år hade det inte funnits en aktiv hovstat för en drottning på Kungliga slottet. Drottning Louise hade avlidit 1965 och prinsessan Sibylla sju år senare, 1972. Drottning Silvia behövde ett modernt och väl fungerande kontor som kunde tillgodose behoven för en drottning i tiden, samtidigt som gamla sedvänjor vid hovet skulle bevaras.

Som statsfru ansvarade Alice Trolle-Wachtmeister för drottningens hovstat. Hon säkerställde en god planering för drottningens officiella verksamhet och representation. I arbetet ingick även att förbereda, ta fram underlag samt informera inför olika program och besök i Sverige och utomlands. Hennes omfattande kunskaper och stora erfarenhet från olika delar av Sverige, det svenska samhället samt svenska seder och traditioner gjorde henne väl lämpad för uppgiften. Hon kom att bli en av de närmaste och viktigaste rådgivarna till drottningen. Vidare var Alice Trolle-Wachtmeister styrelseledamot i Drottning Silvias Jubileumsfond samt rådgivare till styrelsen för Drottningens stiftelse Mentor Sverige.

Många har vittnat om att Alice Trolle-Wachtmeister berörde och ingav respekt hos de människor som hon mötte. Hennes raka sätt och intresse för människor gjorde djupa avtryck. Hon var en klok och god lyssnare. Med humor och stor integritet gav hon råd och stöd vid behov både till medarbetare vid hovet och även i andra sammanhang. Vid Alice Trolle-Wachtmeisters bortgång vittnade Kung Carl Gustaf just om detta: ”Med sin värme, lojalitet och klokhet har hon alltid varit ett stort stöd.”

Efter många års tjänstgöring som statsfru utnämndes Alice Trolle-Wachtmeister 1994 till överhovmästarinna vid hovet. Rollen som överhovmästarinna har en mer ceremoniell karaktär, men innebär alltjämt en rådgivande funktion till den kungliga familjen. Formellt sett är den nummer fyra i rang i Sverige efter talmannen, statsministern och riksmarskalken.

Alice Trolle-Wachtmeister tilldelades många svenska och internationella ordnar och medaljer. För förtjänstfullt arbete vid hovet erhöll hon Hans Majestäts Konungens medalj av 12:e storleken med kedja, 1990, Konung Carl XVI Gustafs jubileumstecken, 1996 samt Konung Carl XVI Gustafs jubileumstecken II, 2013. För sin trogna tjänst belönades hon även med en unik utmärkelse i form av Kungens och Drottningens gemensamma monogram med briljanter att bäras på en serafimerrosett.

Alice Trolle-Wachtmeister fick även flera tacksamhetsbevis från utlandet i form av drygt 30 storkors. Bland andra erhöll hon Storkors av danska Dannebrogorden, Storkors av Finlands Vita Ros orden, Storkors av nederländska Oranienhusorden, Storkors av franska Nationalförtjänstorden samt Storkors av japanska Heliga skattens orden.

Det är värt att notera att redan 1977, innan Alice Trolle-Wachtmeister hade någon formell roll vid hovet, bad drottningen henne vara med på den högtidliga inspektionen, den så kallade vittnesbekräftelsen, och bära fram det nyfödda kungliga barnet, prinsessan Victoria, sedermera kronprinsessan Victoria, till dåvarande talmannen, statsministern och riksmarskalken på Stockholms slott. Hon hade sedan, såsom statsfru, samma uppgift när prins Carl Philip föddes 1979 och prinsessan Madeleine föddes 1982. När prinsessan Estelle föddes 2012 blev Alice Trolle-Wachtmeister ombedd att bära fram även henne vid den så kallade inspektionen för talmannen, statsministern och riksmarskalken.

Vid Alice Trolle-Wachtmeisters bortgång sa Kronprinsessan Victoria i ett uttalande att ”så länge jag kan minnas har Alice varit ett stöd för min familj och för mig personligen. Alice var en sällsynt klok och varm person som jag är glad att jag fick lära känna”.

Alice Trolle-Wachtmeister avled i sitt hem på Trolle Ljungby slott 2017. Jordfästningen ägde rum i Trolle Ljungby kyrka. Hon blev 91 år.


Annika Sönnerberg


Publicerat 2020-06-16Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Alice Victoria Trolle-Wachtmeister, www.skbl.se/sv/artikel/AliceTrolleWachtmeister, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Annika Sönnerberg), hämtad 2024-05-25.
Övriga namn

  Flicknamn: Tornérhjelm


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Ellen Tornerhjelm, född Valentin-Branth
 • Far: Erik Gunnar Tornerhjelm
 • Bror: Erik Gustaf Viktor Tornerhjelm
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, Helsingborg: Normalskoleexamen
 • Yrkesutbildning, Helsingborg: Utbildning till barnsjuksköterska, Sjuksköterskeseminarium
 • Yrkesutbildning, : Utbildning i luftbevaknings- och personalvårdstjänst inom flygvapnet


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Ledamot, Fjälkinge/Kristianstads kommunfullmäktige, för Moderaterna
 • Ideellt arbete: Ledamot, Kristianstads landstings socialnämnd och nykterhetsnämnd
 • Yrke: Ersättare, riksdagen
fler ...


Kontakter

 • Vän: Silvia, drottning
 • Vän: Carl XVI Gustaf, kung
 • Vän: Victoria, kronprinsessa
fler ...


Organisationer

 • Kristianstad läns lottaförbund
  Vice förbundslottachef 1962–1968, Förbundslottachef 1968–1974
 • Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK)
  Medlem, fr o m 1974 rikslottachef, ordförande
 • Moderata samlingspartiet
  Medlem, kommunfullmäktigeledamot, eriksdagsersättare
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Helsingborg
 • Helsingborg
 • Danmark
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Opublicerad källa
 • Samtal med Alice Trolle Wachtmeister

Uppslagsverk


Vidare referenser

Litteratur
 • Ribbing, Magdalena, '"Ett rekorderligt fruntimmer": Alice Trolle-Wachtmeister intervjuas', Arte et marte, 2002:2, s. 4-5, 2002

 • Schwerin, Alexandra von, 'Slottsfru i dag - öppning mot framtiden', Den dolda kvinnomakten : 500 år på Skarhults slott, S. 139-167, 2014Alice Trolle-Wachtmeister, 2013. Foto: Frankie Fouganthin (Wikimedia Commons)
Alice Trolle-Wachtmeister, 2013. Foto: Frankie Fouganthin (Wikimedia Commons)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Hovdamer Politiker Slottsfruar Social verksamhet