Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Andrea Eneroth

1873-06-271935-08-16

Slöjdpedagog, skolgrundare

Andrea Eneroth var pedagogisk pionjär i kvinnlig slöjd och grundade ett handarbetsseminarium i Stockholm.

Andrea Eneroth föddes år 1873 i Göteborg. Hennes föräldrar var grosshandlare Anders Otto Eneroth och Lisette Charlotte Trahn. Andrea Eneroths äldre syster Carola Eneroth var en av grundarna av det Etisk-pedagogiska institutet vid Upsala enskilda läroverk.

Andrea Eneroth var elev vid B. C. Rohdes primär- och elementarskola i Göteborg och vid Åhlinska skolan i Stockholm. Vid 17-års ålder utexaminerades hon från Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom, senare Palmgrenska samskolan, och vid 18 års ålder från Hulda Lundins Högre Slöjdlärarinneseminarium. Utöver detta gick hon även korta kurser vid olika privata slöjdutbildningar, Tekniska skolan samt vid den akademiska slöjdverkstaden i Uppsala.

Andrea Eneroth inledde sitt yrkesliv som lärarinna i kvinnlig slöjd vid Uppsala högre elementarläroverk för flickor och dess seminarium år 1891–1901, Upsala enskilda läroverk 1901–1907. Hon undervisade även i kursen ”metodiken för kvinnliga handarbeten” 1900–1907 vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala samt år 1908 vid Fredrika-Bremer-Förbundets lanthushållsskola i Rimforsa. Denna undervisning hade initierats som en frivillig kurs för blivande skolkökslärarinnor vårterminen 1898 av lärarinnan Hedvig von Bahr. Undervisningen omfattade inledningsvis fyra veckotimmar under en termin och innefattade undervisning i stickning, sömnad, stoppning, lagning och märkning. Kursen var anpassad till folkskolan och följde det som kallades ”Lundinska modellen”, vilket innebar den metod för undervisning i kvinnlig slöjd som utformats av Hulda Lundin.

År 1904 gav Andrea Eneroth ut boken Handledning vid undervisning i handarbete i högre flickskolor vid Fackskolan i Uppsala. Boken är en lärarhandledning för undervisningen i flickskolor och innehåller såväl beskrivningar av vad som ansågs som lämpliga produkter för elever som planer för hur undervisning kunde struktureras i olika skolformer. De produkter som föreslås skiljer sig från dem som finns i Hulda Lundins handledning. I Andrea Eneroths handledning är kamkofta och kalsonger prydda med spets och volanger. De elever i flickskolan som skulle tillverka dem tillhörde uppenbarligen en samhällsklass som hade råd med sådana material.

Sommaren 1904 reste Andrea Eneroth till Frankrike och Tyskland för att studera dessa länders olika former av undervisning i kvinnlig slöjd. Även studieresor till Danmark och Norge genomfördes. Hon var dessutom sakkunnig i Folkundervisningskommittén 1915 och i 1921 års skolkommission.

År 1907 grundades Andrea Eneroths handarbetsskola och seminarium i Stockholm. Inledningsvis var utbildningen inrymd i lägenheter på Kammakaregatan 39. Eleverna vid seminariet kunde välja mellan att utbilda sig två, tre eller fyra terminer samt att specialisera sig inom klädsömnad, linnesömnad, konstsömnad eller vävnadslära. Valfriheten kvarstod fram till år 1930 då myndigheterna fastställde att utbildningen skulle vara två år samt innehålla såväl praktiska som teoretiska ämnen. I samband med denna förändring flyttades utbildningen till Handarbetets Vänner, och Föreningen Handarbetets Vänners och Andrea Eneroths högre handarbetsseminarium bildades. År 1950 omorganiserades verksamheten vid Handarbetets Vänner och Andrea Eneroths högre handarbetsseminarium blev åter en självständig utbildning. År 1961 förstatligades de privata lärarinneseminarierna och den 13 juni 1961 utexaminerades de sista handarbetslärarinnorna från Andrea Eneroths högre handarbetsseminarium.

Andrea Eneretoh dog 1935 i Stockholm och är begravd i familjegraven på Uppsala gamla kyrkogård.


Annelie Holmberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Andrea Eneroth, www.skbl.se/sv/artikel/AndreaEneroth, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Annelie Holmberg), hämtad 2024-04-19.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Lisette Charlotte Eneroth, född Trahn
 • Far: Otto Eneroth
 • Syster: Carola Christina Eneroth
fler ...


Utbildning

fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, handarbetslärare, Uppsala högre elementarläroverk för flickor
 • Yrke: Lärare, handarbetslärare, Upsala enskilda läroverk
 • Yrke: Lärare, handarbetslärare, Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Uppsala
fler ...


Källor

Litteratur
 • Lundh, Herbert, Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala 1895-1945: en minnesskrift, [Fackskolan för huslig ekonomi], Uppsala, 1945

 • Trotzig, Eva,"sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter": fyra märkeskvinnor och flickors slöjdundervisning = "Fit the girl for her household duties" : four pioneer women in girl's handicraft education, Univ., Linköping, 1997Vidare referenser