Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Jakobs Anna Berg

1872-01-211953-06-24

Missionär

Anna Berg var verksam som missionär i Kina, utsänd av Svenska Missionsförbundet (SMF).

Anna Berg föddes och växte upp på Jakobsgården i Tibble utanför Leksand, en familjegård där även hennes far var född. Hon var trettonde barnet av fjorton, alla födda på gården. Familjen hade det inte så väl ställt och barnen fick tidigt hjälpa till i hemmet. Flera av Anna Bergs bröder hade redan tidigare flyttat till Falun för att arbeta och 1887 när hon fyllt 15 år bestämde familjen att också hon skulle bege sig dit för att arbeta. För att spara pengar gick Anna Berg till fots hela vägen till Falun på en dag tillsammans med en svägerska, ca fem mils vandring. I Falun träffade hon redan samma år sin blivande man, Carl Berg. De förlovade sig året därpå. Carl Berg och hans familj var aktiva inom Svenska Missionsförbundet (SMF).

Anna Berg gifte sig 17 år gammal hösten 1889 och det nygifta paret flyttade in i ett hus i centrala Falun som familjen Berg ägde. Carl Berg startade 1888 en framgångsrik grossistfirma och paret hade det mycket gott ställt. År 1900 planerade Anna och Carl Berg att resa till Paris för att delta i världsutställningen men Carl Berg insjuknade hastigt i blindtarmsinflammation och dog den 9 maj 1900. Anna Berg var då 28 år gammal och paret hade inga barn.

Våren 1901 kom Anna Bergs liv återigen att förändras helt då hon träffade Hilma Börjesson som kom för att hålla missionsföredrag i Falun. Anna Berg blev fascinerad av Hilma Börjessons berättelser och brevväxlade med henne under kommande månader. Brevväxlingen resulterade i att Anna Berg antogs som Kinamissionär för SMF. Hon hade ingen utbildning förutom folkskola men gick en kortare missionärsutbildning våren 1902 i Stockholm. När hon avskildes som Kinamissionär den 5 juni 1902 noterade man särskilt i protokollet att hon reste ut helt på egen bekostnad. I juli 1902 reste hon till London för språkstudier och missionärssamlingar som ordnades av China Inland Mission (CIM). I oktober 1902 reste Anna Berg och Hilma Börjesson tillsammans till Kina och de anlände till Wuhan i Hubeiprovinsen i slutet av november samma år.

Anna Berg bodde i Wuhan i två år och studerade kinesiska och gjorde sina första insatser som missionär i en flickskola och för kvinnor som hade bundna fötter. År 1903 beslöt SMF att öppna en ny större flickskola med praktisk inriktning och Anna Berg utsågs till föreståndare. Efter att i början av 1904 ha besökt staden Huangzhou, belägen vid Yangzifloden öster om Wuhan, bestämde Anna Berg att skolan skulle placeras där. Hon köpte med egna medel flera tomter åt missionen och förutom hennes privata hus, Bergagården, uppfördes på samma tomt ett hus för så kallade ogifta systrar inom missionen. Det var också hon som betalade för tomten där det första kapellet stod färdigt i december 1906. I kapellet öppnades senare också den första lilla kliniken i Huangzhou. Genom sina ekonomiska resurser kom Anna Berg att prägla arbetet i Huangzhou och när SMF:s ledare P.P. Waldenström besökte Kina 1907 lovordade han Anna Bergs arbete och han nämnde också särskilt hennes ekonomiska bidrag i sin bok Till Kina: Reseskildringar.

Anna Berg fick ganska tidigt ett smeknamn av sina elever och lokala medarbetare, ”Anna-Mor”, och de barn och unga hon undervisade och tog hand om blev i stället för de egna barn hon aldrig fick. Sin barnlöshet och att hon blev änka som ung talade hon ibland om i sina missionsföredrag under hemmavistelser på 1910- och 1920-talen. Anna Berg beskrivs av andra missionärer som ett ”solsken” i jämförelse med Hilma Börjesson som var ganska strikt. Anna Berg skriver efter några år i Huangzhou i sin dagbok: ”Jag känner mig lycklig i arbetet härute och visst inte ångrar att jag lydde Herrens röst då han kallade mig att lämna hem och kära för att tjäna honom på missionsfältet”, 1908.

Anna Berg och Hilma Börjesson blev ett kvinnligt radarpar i en miljö där de manliga missionärerna i övrigt hade stort inflytande. Anna Berg fick rollen som föreståndare i Huangzhou praktiska skola som öppnade 1906 och Hilma Börjesson var rektor och styrde utbildningen. Anna Berg undervisade i engelska och ledde också bibelkurser, men var engagerad i hela missionsstationens verksamhet. Hon var duktig på att väva och sy och bidrog också på detta sätt till arbetet. Anna Berg reste regelbundet till missionsstationens utposter i byarna och de mindre orterna några mil runt Huangzhou där hon höll andakter och gjorde hembesök, men det var skolarbetet som låg henne närmast.

Anna Bergs hus i Huangzhou kallades Bergagården efter hennes namn, men i lokal folkmun blev det känt som ”åttkantiga huset” efter den åttkantiga utbyggnad som finns på huset. Bergagården har under 2010-talet renoverats av lokala myndigheter i Huangzhou och förklarats för byggnadsminne efter att ha förfallit under flera decennier. Huset byggdes 1922–1923 till med en våning och var också bostad för andra missionärer och användes periodvis för skolundervisning. Under Anna Bergs sista år i Kina på 1930-talet inhystes skolan för SMF:s missionärsbarn i Bergagården och Anna Berg fungerade som husmor. Svenska skolan på Jigongshan i Henan som varit gemensam för alla svenska missionärer i Kina hade fått stänga 1927 i samband med Chiang Kai-sheks ”nordliga expedition” mot krigsherrarna i centrala Kina. Redan 1907 kom läraren Ida Petersson ut till Hubei för att undervisa SMF-missionärernas barn, då i Yichang, senare på Jigongshan och under 1930-talet i Bergagården. Ida Petersson och Anna Berg blev nära vänner och Ida Petersson flyttade också till Tibble när hon slutade sin tjänst i Kina 1938.

Anna Berg var en ovanlig missionär på grund av sina ekonomiska resurser. Förutom Bergagården byggde hon ett hus för egna pengar i Guling på berget Lushan i grannprovinsen Jiangxi dit många missionärer drog sig undan hettan längs Yangzifloden under sommaren. Huset kallades Borgen då det låg på en sluttning och var byggt av kraftig sten. Anna Berg gjorde också privata resor och besökte andra missionsfält under sina ledighetsperioder. Missionärerna arbetade normalt sju år på fältet innan en ledighet, vilken kunde vara upp till två år. Under sin första hemmaperiod 1910 deltog Anna Berg som inofficiell delegat från SMF vid World Missionary Conference i Edinburgh i juni 1910 som en av få svenska kvinnor.

Den andra hemresan 1920 gick via Hawaii och USA:s fastland, där hon besökte sin äldre brors familj i Los Angeles men också såg Chicago, Niagarafallen och New York. Sommaren 1920 gjorde Anna Berg flera resor runt i Dalarna, till Stockholm och i västra Sverige för att hålla missionsföredrag. Året därpå gjorde hon en lång resa till SMF:s missionsfält i Kongo och besökte flera missionsstationer i både Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville. Anna Berg reste tillsammans med SMF:s missionsföreståndare Janne Nyrén och hans fru vilka var ute på en officiell inspektionsresa. I februari 1922 reste hon åter till Kina.

I september 1928 reste Anna Berg till Kina för sista gången och blev denna gång kvar i hela nio år. Hon fortsatte sitt arbete i Huangzhou och lämnade Kina för gott våren 1937 då hon nyss fyllt 65 år. Hon hade då arbetat 35 år som missionär, varav 30 år på plats i Kina. Hemma i Sverige bosatte hon sig i sitt föräldrahem i Tibble och var under 1940-talet en flitig talare på olika kyrkliga möten och konferenser.

Anna Berg avled den 24 juni 1953 efter en hjärnblödning och hennes död noterades i flera av de stora dagstidningarna. Hon är begravd på Norslunds kyrkogård.


Fredrik Fällman


Publicerat 2020-12-03Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Jakobs Anna Berg, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaBerg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Fredrik Fällman), hämtad 2024-07-24.
Övriga namn

  Flicknamn: Jakobsdotter
  Alternativ namnform: Wei Yong’en (卫永恩)


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Fisk Karin Ersdotter
 • Far: Jakobs Jakob Mattsson
 • Bror: Jakobs Erik Jakobsson
fler ...


Utbildning

 • Studieresa, London, Storbritannien: Intensivkurs i engelska, China Inland Mission (CIM)


Verksamhet

 • Yrke: Missionär, Svenska Missionsförbundet
 • Yrke: Missionär, Svenska Missionsförbundet


Kontakter

 • Kollega: Hilma Börjesson
 • Vän: Ida Petersson


Organisationer

 • Svenska Missionsförbundet
  Missionär


Bostadsorter

 • Födelseort: Leksand
 • Leksand
 • Falun
fler ...


Källor

Litteratur
 • Fällman, Fredrik, 60 år för Gud i Kina: Svenska Missionsförbundet i Hubei 1890-1951, Centrum för Stillahavsasienstudier, Stockholm, 1997

 • Storén, Lars, Tibbleflickan som blev Kinamissionär: ett sällsamt och spännande livsöde, [L. Storén], [Leksand], 2004

 • Waldenström, Paul Peter, Till Kina: reseskildringar. H. 1-12, Norman, Stockholm, 1908Vidare referenser

Museum
 • Delar av Anna Bergs samling av föremål. Missionskyrkan, LeksandAnna Berg. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Anna Berg. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Missionärer