Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Barbro Christensen

1936-01-092001-03-26

Professor i juridik, samhällsdebattör

Anna Christensen var Sveriges första kvinnliga professor i juridik.

Anna Christensen föddes 1936 och växte upp i Tumba, sydväst om Stockholm. Efter studentexamen läste hon juridik i Stockholm och blev klar med sin juris kandidatexamen 1959. Efter att ha suttit ting vid Stockholms rådhusrätt kom Anna Christensen till Uppsala där hon påbörjade sina doktorandstudier. År 1970 disputerade hon på avhandlingen Studier i köprätt och blev därmed den andra kvinnliga juristen som disputerade i Uppsala, den första var Elsa Eschelsson som disputerade redan 1897. Samma år som disputationen blev Anna Christensen docent och tre år senare biträdande professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Vid mitten av 1970-talet flyttade Anna Christensen till Lund. I april 1975 utnämndes hon till professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hon blev därigenom den första kvinnliga professorn i juridik i Sverige. Anna Christensen byggde tidigt upp en stark forskningsmiljö inom arbetsrätten, och blev en viktig förebild för yngre kollegor och doktorander, inte minst för de kvinnliga forskarna i juridik som med tiden blev allt fler.

I Lund forskade Anna Christensen kring de regelverk som är kopplade till välfärdsstaten, exempelvis arbetsrätt och boenderätt. Hon utvecklade samtidigt sin kritik av juridiken. Redan i sin installationsföreläsning, ”Makt och Rättsregler”, markerade hon relationen mellan juridik och politik. Den kritiska analysen återkom också i Anna Christensens forskning kring socialförsäkringslagarna och den sociala civilrätten. Viktiga teoretiska och metodologiska utgångspunkter fanns i de teorier rörande normativa grundmönster i rättssystemen som Anna Christensen själv utvecklade under 1990-talet.

Då Sverige inträdde i Europeiska unionen på 1990-talet kom de socialrättsliga frågorna att aktualiseras på ett nytt sätt. År 1995 initierade Anna Christensen tillsammans med professor Ann Numhauser Henning ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om den normativa utvecklingen inom den sociala sfären ur ett europeiskt integrationsperspektiv. Forskningsprogrammet, som kallas Norma, är ännu (2017) aktivt på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Från 1980-talet och fram till sin död var Anna Christensen en uppskattad och flitig kolumnist i Dagens Nyheter, och genom sina texter i tidningen blev hon en viktig aktör i samhällsdebatten. Hon skrev sammanlagt över 230 krönikor, varav de två sista publicerades postumt.

Anna Christensen avled i mars 2001. Hennes aska är strödd i havet utanför Haverdal i Halland.


Elsa Trolle Önnerfors


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Barbro Christensen, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaChristensen, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elsa Trolle Önnerfors), hämtad 2024-07-22.
Övriga namn

  Flicknamn: Lundgren


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Gurli Frideborg Lundgren
 • Far: Allan Eugen Lundgren
 • Bror: Tom Allan Robert Lundgren
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Stockholm: Studentexamen
 • Högskola, Stockholm: Jur.kand.examen, Stockholms högskola
 • Universitet, Uppsala: Jur.dr.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Tingsnotarie, Stockholms rådhusrätt
 • Yrke: Lektor, handelsrätt, Uppsala universitet
 • Yrke: Biträdande professor, civilrätt, Uppsala universitet
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Uppsala
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur


Vidare referenser