Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Helena Ölander

1861-12-151939-10-23

Författare, psalmförfattare, redaktör

Anna Ölander var författare och redaktör. Hennes böcker, sånger och psalmer lästes och sjöngs i främst frikyrkliga sammanhang.

Anna Ölander föddes i Linköping 1861. Där bodde hon fram till tioårsåldern. Familjen, med föräldrarna Adolf Ölander och Elin Ölander, född Arosenius, syskonen Adolf, Maria och Sigrid, flyttade då till Svanshals där Anna Ölander bodde mellan 1871–1892.

Efter faderns död arbetade Anna Ölander under sex år som guvernant i olika delar av landet, men var tvungen att sluta på grund av en allt svårare dövhet som hade följt henne efter en sjukdom vid tolv års ålder. Hon flyttade då tillbaka till Linköping där hon bodde livet ut, förutom mellan 1902–1904 då hon bodde i Jönköping och arbetade som redaktör för tidningen Trosvittnet.

Den kristna tron och dess sammanhang var en övertygelse och praktik som Anna Ölander hade med sig från uppväxten eftersom hennes pappa Adolf Ölander var disputerad lärare vid Linköpings läroverk och sedermera präst och kyrkoherde i Svanshals. Tron fördjupades och blev en central tematik i hennes författarskap vilket kan beskrivas som ”vackra pärlor av religiös berättarkonst”. För många kvinnor var just kyrkor och samfund platser där kvinnor kunde göra sina röster hörda, åtminstone så länge det rörde tradition, familj, seder och moral.

När Anna Ölanders första verk gavs ut var hon 35 år och hon beskrevs då som en mogen debutant som ”redan funnit sin stil” i diktsamlingen I skymningsstund från 1896. Allt som allt publicerade hon omkring 50 skönlitterära böcker, varav tre diktsamlingar, minst 106 egna psalm- och sångtexter och närmare 200 översättningar från olika språk. Dikterna och sångtexterna publicerades ofta först i tidningar, exempelvis i Svenska Posten, Förbundstidningen och Trosvittnet. Hon använde ibland signaturen A –der. Några av hennes böcker har översatts till danska, norska och holländska. Hon arbetade också som översättare och som redaktör för Dagens lösen, en andaktsbok som gavs ut första gången 1731 efter initiativ från Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Den första svenska utgåvan kom 1884 och följde i grundarens anda herrnhutismens svärmiska uttryck för närheten till Jesus och innerligheten i relationen till honom.

I likhet med den samtida författaren Elisabeth Beskow utgavs flera av hennes böcker på J.A. Lindblads Bokförlag AB och även på Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens förlag. Några av dem är Dolda krafter och andra berättelser med illustrationer av Jenny Nyström, 1903, Slottet och grindstugan samt andra berättelser, 1914, På olika vägar: Berättelser, 1916, Ett knippe solstrålar och andra berättelser, 1919, Vintergrönt: Berättelse, 1920, Guldarmbandet och andra berättelser, 1922, Julklappsverserna och andra barnberättelser, 1923, samt memoarboken Monica: Några glimtar ur ett människoliv, 1939.

Teologin i sångerna och psalmerna uppskattades särskilt av frikyrkorna där Anna Ölander företräddes med flera egna texter och översättningar i exempelvis Sions toner, Psalmer och sånger och Segertoner. Psalmernas ryktbarhet nådde även till svenskbygderna i Chicago. I samband med de svenska baptisternas konferens (Swedish Baptist General Conference of America) 1918 trycktes sångboken Fridsröster: sångbok för väckelsemöten, bönemöten, ungdomsmöten, söndagsskolan och hemmet som innehöll sånger på svenska varav en i original av Anna Ölander, "Omkring ditt ord, o Jesus", och några som var översatta av henne. Andra sammanhang där hennes sångtexter publicerades var i Svensk söndagsskolsångbok till bruk för skolor och vid barngudstjänster, 1909, med "Bär den högt, vår svenska fana", nykterhetssångerna "Ett enda steg som viker av" och "Se ej till skummande vinet" samt även den sång som skulle bli en av hennes mest omtyckta, "Det brister en sträng härnere". Andra sammanhang för publiceringar var Solskenssånger, Svenska Missionsförbundets sångbok, 1920, Hjärtesånger, 1895, samt Herde-rösten: en samling af kärnfriska och lifliga sånger: egnade för väckelse och uppbyggning, 1892.

Anna Ölanders texter fanns också i den svenska psalmboken. I Svenska kyrkans psalmbok från 1937 företräds Anna Ölander med en psalm i avdelningen Trons prövning under frestelser. Psalmen översatte hon år 1900 efter Friedrich Rädners orginaltext från 1848. I Anna Ölanders version heter den "Vänta efter Herren". När Svenska kyrkan gav ut en ny psalmbok 1986 kom den inte med i Anna Ölanders version utan översattes på nytt av Per Harling med titeln "Vila i din väntan". Den psalm av Anna Ölander som togs med i 1986 års psalmbok blev istället den som hade vunnit genklang i Chicagos svenskbygder och som hon också skrev år 1900, "Omkring ditt ord, o Jesus", ps 65. Den sorterades under rubriken Kyrkan och nådemedlen.

Anna Ölanders författarskap präglas av andlighet och kristen tro med engagemang för fattiga, sjuka och utsatta människor. Anna Ölander beskrivs som en kvinna med ”socialt patos” och förklarade själv att det var ett engagemang som bottnade i möten med många utsatta som sökte sig till uppväxtens prästfamilj i Svanshals. Anna Ölander ger också uttryck för innebörden av själslig kamp i livets existentiella frågor, då tvivlet utmanar tryggheten i tron. I levnadsteckningar och intervjuer nämns hur hon på grund av sin dövhet efterhand alltmer isolerade sig från yttervärlden, men att hon fortsatte sitt skrivande.

Anna Ölander avled 1939. Vid hennes jordfästning i Uppståndelsens kapell i Linköping, sjöngs den psalm från 1919 som kanske blev hennes mest kända "Det brister en sträng härnere". Hon är begravd på Gamla kyrkogården i Linköping.


Susanne Wigorts Yngvesson


Publicerat 2021-01-29Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Helena Ölander, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaHelenaOlander, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Susanne Wigorts Yngvesson), hämtad 2024-06-24.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Öhlander
  Pseudonym: A –der


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Elin Maria Arosenius
 • Far: Adolf Fredrik Ölander
 • Bror: Adolf Ölander
fler ...


Utbildning

 • Folkskola, Linköping


Verksamhet

 • Yrke: Guvernant
 • Yrke: Redaktör, Dagens Lösen
 • Yrke: Redaktör, Trosvittnet
 • Yrke: Författare, översättare


Organisationer

 • Svenska Missionsförbundet
  Medlem(?)


Bostadsorter

 • Födelseort: Linköping
 • Linköping
 • Ödeshög
fler ...


Källor

Litteratur
 • Arvidsson, Rune, 'Linköpingsförfattare i nya psalmboken', Östgöta-Correspondenten, 1986-06-07

 • Nisser, Per-Olof, '65: Omkring ditt ord, o Jesus', Psalmernas väg: kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1 Psalmerna 1-204 av den ekumeniska psalmboksdelen, Visby, 2014Vidare referenser