Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hedvig Anna-Lisa Vinberg

1908-09-021991-07-13

Domare, häradshövding

Anna-Lisa Vinberg var kvinnlig pionjär inom domaryrket och Sveriges första kvinnliga häradshövding.

Anna-Lisa Vinberg föddes i Skövde 1908. Hon tog studentexamen på Göteborgs gymnasium för flickor 1928, och fortsatte efter det att läsa juridik i Uppsala. I december 1932 tog hon en jur.kand.examen. Efter några års tjänstgöring på advokatbyrå och tingsmeritering i Marks domsaga i Skene 1938–1939, anställdes Anna-Lisa Vinberg vid Göta hovrätt i Jönköping. Hon blev hovrättsfiskal vid samma hovrätt 1940. Hon fortsatte därefter sin karriär som tingssekreterare i Askims, Hisings och Sävedals domsaga 1942–1943 och vid Flundre domsaga i Trollhättan. På 1940-talet tjänstgjorde Anna-Lisa Vinberg även som tillförordnad rådman i Borås och blev då Sveriges första kvinnliga vigselförrättare. År 1948 kom hon till Göteborg i samband med att Hovrätten för Västra Sverige inrättades där. I september 1948 utnämndes hon till extra ordinarie hovrättsassessor i hovrätten, och genom utnämningen blev Anna-Lisa Vinberg Sveriges första kvinnliga hovrättsassessor.

Efter några år som revisionssekreterare vid Högsta domstolen, där hon var föredragande vid domstolens förhandlingar, blev Anna-Lisa Vinberg ordinarie assessor vid Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg 1951. I december 1953 blev hon Sveriges första kvinnliga hovrättsråd, även detta vid Hovrätten för Västra Sverige. Beträffande utnämningen konstaterade Anna-Lisa Vinberg själv att: ”Visst är det roligt med en sådan här utnämning, men inte tycker jag att det är speciellt roligt bara för att jag är kvinna.”

I december 1962 utnämndes Anna-Lisa Vinberg till Sveriges första kvinnliga häradshövding i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga. Hon tillträdde tjänsten den 1 mars 1963 och var verksam som häradshövding fram till 1970. Efter tingsrättsreformen 1971 fortsatte hon som lagman i Sävedals tingsrätt fram till sin pensionering 1973.

Anna-Lisa Vinberg var alltså den första kvinnan i Sverige som fullföljde domartjänstgöringen ända fram till domarbefattning i överrätt. Hon upplevde inte själv att hon hade blivit orättvist behandlad när det gällde tjänstetillsättningar och liknande på grund av att sitt kön. Visserligen hade hon känt av ett visst motstånd i början av sin yrkesbana, men hon upplevde inte några större svårigheter i sin roll som kvinnlig domare. I november 1971 mottog hon kommendörstecknet av Nordstjärneorden.

Anna-Lisa Vinberg avled 1991.


Elsa Trolle Önnerfors


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hedvig Anna-Lisa Vinberg, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaLisaVinberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elsa Trolle Önnerfors), hämtad 2024-07-22.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Rachel Vinberg, född Klein
 • Far: Isak Vinberg
 • Bror: Erik Vinberg


Utbildning

 • Universitet, Uppsala: Jur.kand.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Tingsnotarie, Marks domsaga i Skene
 • Yrke: Domare, olika tjänster vid Göta hovrätt
 • Yrke: Extra ordinarie hovrättsassessor, senare ordinarie assessor, senare hovrättsråd, Hovrätten för Västra Sverige
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Skövde
 • Skövde
 • Göteborg
 • Dödsort: Göteborg


Priser/utmärkelserKällor

Uppslagsverk
 • Vem är det: svensk biografisk handbok, Norstedt, Stockholm, 1981

Litteratur
 • 'Akademiska examina', Dagens Nyheter, 1932-12-16

 • 'Assessor i Göteborg landets första kvinnliga hovrättsråd', Mariestads-Tidningen, 1953-11-14

 • ‘Första kvinnliga hovrättsrådet’, Dagens Nyheter, 1953-11-14

 • ‘Göteborg fick första kvinnliga häradshövdingen’, Göteborgs-Posten, 1962-12-8

 • ‘Hon är landets första kvinnliga häradshövding’, Norrköpings Tidningar, 1962-12-8

 • ‘Först i Sverige. Göteborgskan A-L Winberg häradshövding’, Hudiksvalls Tidning, 1962-12-8

 • ‘Allan Nordenstam Serafimerriddare’, Dagens Nyheter, 1971-11-19

 • ’Anna-Lisa Vinberg’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1991-08-13

 • ‘Anna-Lisa Vinberg’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 1991-08-16