Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Maria Lovisa Wahlenberg

1858-05-231933-11-29

Författare

Anna Wahlenberg var en av de kvinnliga författare som debuterade på 1880-talet och som i socialrealistisk anda diskuterade tidens aktuella frågor i sina många och uppskattade verk.

Anna Wahlenberg växte upp på Kungsholmen i Stockholm, där fadern hade en stearinljusfabrik. Hon utbildades vid Paulis flickskola och vid Wallinska skolan. År 1888 gifte hon sig med redaktionssekreteraren på Dagens Nyheter, Fritz Kjerrman, med vilken hon fick två söner.

Under den anspråkslösa pseudonymen Rien (ingenting) debuterade Anna Wahlenberg 1882 med novellsamlingen Teckningar i sanden och skrev ytterligare två novellsamlingar under decenniet: Hos grannas, 1887, och I hvardagslag, 1889. Hennes andra bok och första roman hade titeln Små själar, 1886, och behandlar ämnen som kvinnors bristande utbildning och den sexuella dubbelmoralen samt för fram budskapet att kvinnor måste bli ekonomiskt oberoende för att kunna ta makten över sina egna liv. Också i romanen Underliga vägar, 1887, argumenteras för kvinnors rätt till arbete. Anna Wahlenberg medverkade även i en rad tidningar och tidskrifter, bland annat med resebrev från London och Paris i Dagens Nyheter 1882.

År 1890 debuterade Anna Wahlenberg som dramatiker med komedin På vakt. Därefter följde en stor produktion av skådespel för såväl amatörer och barn som professionella skådespelare. Åren runt sekelskiftet spelades hennes pjäser mer än Strindbergs på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Hon gjorde sig även ett namn som barnboksförfattare. Hon skrev mer än 200 sagor, varav flera tillägnades hennes två söner. Anna Wahlenberg är därmed en av de främsta företrädarna för den barnlitteratur som blomstrade vid förra sekelskiftet. Hennes första sagobok, Bengts sagor om kungar och tomtar och troll och prinsessor, publicerades 1895. Anna Wahlenberg var också den första som översatte och bearbetade Tusen och en natt till svenska för Barnbiblioteket Saga.

Anna Wahlenberg bodde i Stockholm hela sitt liv. Efter makens död 1896 flyttade hon hem till systern tillsammans med sina söner och försörjde sig huvudsakligen på sitt författarskap.

Anna Wahlenberg dog 1933 och är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Eva Heggestad


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Maria Lovisa Wahlenberg, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaWahlenberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Heggestad), hämtad 2024-05-20.
Övriga namn

  Gift: Kjerrman
  Pseudonym: Rien


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Maria Theresia, kallad Thérèse, Lönngren
 • Far: Adolf Wilhelm Wahlenberg
 • Syster: Eva Theresia Wahlenberg, gift Wahlén
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Författare


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Heggestad, Eva, Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet = [Captive and free] : [Swedish women writers of the 1880's on the home, working life, and artistry], Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Uppsala : Univ., Uppsala, 1991

 • Nevéus, Torgny, 'Barnboksförfattaren Anna Wahlenberg-Kjerrman: (1858-1933)', Vi alla byggde landet : svenska kvinnor och män 1890-1910., S. 48-57, 2008Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se


Anna Wahlenberg avbildad i Idun nr 28, 1889. Konstnär okänd. (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)
Anna Wahlenberg avbildad i Idun nr 28, 1889. Konstnär okänd. (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Barn- och ungdomslitteratur Författare Kvinnorollen