Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hilda Barbro Hjalmarsson

1919-12-102012-02-13

Sjuksköterska, vårdlärare, uppfinnare

Barbro Hjalmarsson var sjuksköterska, vårdlärare och uppfinnare.

Barbro Hjalmarsson föddes 1919 i Viby Socken i Närke. Under hela sitt yrkesverksamma liv arbetade hon som sjuksköterska och vårdlärare inom Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm). Vid sidan om var hon en uppfinnare som skapade produkter och metoder som har kommit att förändra hur vårdpersonal världen över analyserar blodprov.

Barbro Hjalmarssons första innovation rörde en metod för att mäta blodsänkan, vilket görs för att säkerställa om kroppen är inflammerad eller inte. Genom hennes metod tappas blod i ett provrör med en särskild tillsats i, som gör att blodkropparna skiljs från blodplasman. Beroende på hur fort blodkropparna sjunker till botten, kan man sedan avgöra om det finns en inflammatorisk reaktion i kroppen eller inte. Plasman som bildas över blodkropparna mäts därefter för att ange graden av inflammation.

Barbro Hjalmarsson andra uppfinning, Triomix, uppstod ur ett reellt och självupplevt behov. I sitt arbete som sjuksköterska upplevde hon att det ofta blev stressigt när blodprov skulle tas eftersom varje blodprov behövde vändas 10—15 gånger för att blodet skulle blandas med en antikoagulationsvätska. Om detta inte gjordes ordentligt kunde proverna bli förstörda, med felaktiga analyser och diagnoser som följd. För att lösa detta problem konstruerade Barbro Hjalmarsson, tillsammans med Triolab AB, den batteridrivna blodvaggan Triomix. I denna kunde sex till 10 provrör blandas samtidigt, då de lades på en platta som vickade fram och tillbaka. Med 1.5- voltsbatterier kunde Triomix användas 250 timmar i följd.

Triomix började tillverkas redan 1988 men patenterades först 1994 under beskrivningen ”[b]landningsapparat omfattande en för mottagning av provtagningsrör avsedd blandningsplatta, som bibringas en vaggningsrörelse av viss frekvens”. Barbro Hjalmarsson var då 75 år gammal, och sin innovation till trots relativt okänd. Triomix såldes av Barbro Hjalmarsson till Triolab som idag säljer blodvaggan till stora delar av Norden. Hennes metod för att fastställa blodsänkan används dock alltjämt över hela världen.

År 2008 uppmärksammades Barbro Hjalmarsson på en utställning om kvinnliga uppfinnare på Tekniska Museet i Stockholm, vilken hon själv vid nästan 90 års ålder besökte. Hon avled 2012 i Degerfors, 93 år gammal.


Bodil Hasselgren


Publicerat 2020-04-27Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hilda Barbro Hjalmarsson, www.skbl.se/sv/artikel/BarbroHjalmarsson0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Bodil Hasselgren), hämtad 2024-04-21.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
  • Mor: Hilda Maria Andersson, född Jakobsson
  • Far: Axel Hjalmar Andersson
  • Bror: Torsten Hjalmar Hjalmarsson
fler ...


Utbildning

  • Folkskola,


Verksamhet

  • Yrke: Sjuksköterska, vårdlärare, Stockholms läns landsting
  • Yrke: Uppfinnare


Bostadsorter

  • Födelseort: Viby
  • Viby
  • Stockholm
fler ...


KällorVidare referenser

Litteratur
  • Aksoy, Seda, 'Innovationen som underlättar vardagen för sjuksköterskorna', Dagens Nyheter, 2015-07-02