Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Birgit Margareta Krantz

1930-07-281998-01-08

Arkitekt, professor, forskare

Birgit Krantz var arkitekt, professor och en pionjär inom svensk bostadsforskning.

Birgit Krantz föddes i Stockholm men växte upp i Göteborg. Hon var dotter till civilingenjören Sven Hjertén, halvbror med konstnären Sigrid Hjertén och banktjänstekvinnan Elsa Hjertén (född Reuterman). Birgit Krantz var gift med TV-producenten Lars Krantz 1954–1975. Tillsammans fick de tre barn.

Birgit Krantz studerade arkitektur vid Chalmers tekniska högskola och avlade examen år 1956. Under åren 1962–1968 samt 1975–1978 arbetade hon vid Statens institut för byggnadsforskning (SIB). Under dessa år författade Birgit Krantz rapporter som behandlade en rad ämnen såsom utvärdering av nybyggda bostadsområden, bland annat det omtalade området Baronbackarna i Örebro samt analyser av samtida förnyelse av svenska tätorter, bostadsvanor och bostadspreferenser. Rapporterna bygger på ett omfattande empiriskt underlag i form av statistik, arkivmaterial och intervjuer.

Mellan åren 1968 och 1972 arbetade Birgit Krantz på A4 arkitektkontor i Stockholm. Utmärkande för detta arkitektkontor var ett intresse för rationella arbetsmetoder, empiriskt grundade analyser och byggnader uppförda enligt strukturalistiska principer, vilket innebar en strävan mot flexibilitet i stomsystem och byggnadselement. A4 arkitektkontor låg både på ett idémässigt och konkret plan nära den statliga Byggnadsstyrelsen. Detta bekräftas bland annat av det utredningsuppdrag angående “lokalförsörjningssituationen” i Stockholm som Birgit Krantz utförde under sin tid, 1969–1971, på A4 arkitektkontor åt Byggnadsstyrelsen. Denna utredning, Brunnsvikenutredningen, behandlade kronans mark norr om Vasastan och dess utvecklingsmöjligheter. Olika alternativ för långsiktig utveckling presenterades, från “naturpark till låg tät stad vid vatten.” Utredningens resultat presenterades och diskuterades av Birgit Krantz i en artikel i facktidskriften Arkitektur.

Strax efter att Brunnsvikenutredningen hade slutförts lämnade Birgit Krantz A4 arkitektkontor och återgick till att verka inom den offentliga sektorn. Mellan åren 1972 och 1976 arbetade hon som forskare vid Institutionen för byggnadsfunktionslära vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och under år 1975 var hon förbundsordförande för det då nystartade ArkitektFörbundet, en yrkesfacklig organisation för arkitekter och fysiska planerare som upplöstes år 2002 i samband med bildandet av Sveriges arkitekter.

Från 1978 och fram till sin pensionering 1995 var Birgit Krantz professor vid Institutionen för byggnadsfunktionslära vid Lunds tekniska högskola, där hon efterträdde Carin Boalt. Birgit Krantz, som även var ordförande för Nordiska föreningen för arkitekturforskning 1991–1995, fortsatte efter sin pensionering att engagera sig i samhällsbyggnadsfrågor, bland annat som initiativtagare till boendekollektivet Färdknäppen i Stockholm och ett nätverk för forskning om kvinnors boendemiljöer.

Birgit Krantz avled den 8 januari 1998.


Anders Dahlgren


Publicerat 2020-12-11Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Birgit Margareta Krantz, www.skbl.se/sv/artikel/BirgitMargaretaKrantz, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Dahlgren), hämtad 2024-07-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Hjertén


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Elsa Nanny Karolina Hjertén, född Reuterman
 • Far: Sven Ragnar Hjertén
 • Bror: Ragnar Olov Hjertén
fler ...


Utbildning

 • Högskola, Göteborg: Arkitektexamen, Chalmers tekniska högskola


Verksamhet

 • Yrke: Arkitekt, utredare, Statens institut för byggnadsforskning (SIB)
 • Yrke: Arkitekt, A4 arkitektkontor
 • Yrke: Forskare, arkitekt, Institutionen för byggnadsfunktionslära, Kungliga Tekniska högskolan
 • Yrke: Professor, 1979–1982 dekanus, Institutionen för byggnadsfunktionslära, Lunds universitet


Kontakter

 • Släkting: Sigrid Hjertén, faster


Organisationer

 • ArkitektFörbundet
  Ordförande
 • Nordisk förening för arkitekturforskning
  Ordförande
 • Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR)
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Göteborg
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Caldenby, Claes (red.), Arkitektur i förändring: A4, ELLT, Coordinator 1954-91, Svensk byggtjänst, Stockholm, 2000

 • Hatkin Jansson, Rose-Marie & Jungen, Britta, 'Birgit Krantz', Göteborgs-Posten, 1998-01-26

 • Krantz, Birgit, Förnyelse genom nybyggnad i 85 svenska städer 1957-1966, Stockholm, 1969

 • Krantz, Birgit, Lägenheter och markutrymmen i Baronbackarna, Örebro, Stockholm, 1968

 • Krantz, Birgit & Frösslund, Per, Boendepreferenser i Storstockholm, Stockholm, 1973Vidare referenser

Litteratur
 • Hårde, Ulla, 'Wanted: Alternative accommodation', Sweden now, 1979:6, s. 19-20

 • Krantz, Birgit, 'Att forska om människa - byggd miljö', Lundaforskare föreläser, 1979:11, s. 92-99

 • Krantz, Birgit, 'Hur tillämpas ombyggnadsnormerna i kommunerna?', Väg- och vattenbyggaren, 1980:9, s. 39-41

 • Krantz, Birgit, 'Nya boendeformer, nya bostadsformer', Plan, 1979:1, s. 55-58

 • Krantz, Birgit, 'Radhusen på NordForm-90 - ett misslyckande', AT: arkitekttidningen, 1990:12, s. 4-8

 • Krantz, Birgit, 'Standardhöjning utan nya materiella insatser: omprioritera för högre boendestandard', Byggindustrin, 1982:33, s. 26-28

 • Lindahl, Gunilla, 'Professor Birgit Krantz: kollektivhus får inte bli en modevåg', Vår bostad, 1980:3, s. 23-25

 • Lundberg, Eva, 'Birgit Krantz, professor i byggnadsfunktionslära: småhusen har ingen framtid', Allt i hemmet, 1979:3, s. 48, 99