Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Birgit Karin Rodhe

1915-08-181998-11-19

Politiker, minister

Birgit Rodhe var generalsekreterare i Sveriges kristliga studentrörelse och skolminister i Folkpartiregeringen 1978–1979.

Birgit Rodhe föddes i Stockholm 1915. Efter studentexamen studerade hon vid Uppsala universitet, där hon tog en fil.mag. 1939. År 1940 gifte hon sig med Sten Rodhe. Paret fick fyra barn.

Birgit Rodhe var läroverkslärare först i Karlstad och sedermera i Malmö, där hon också blev rektor för den kommunala flickskolan 1956. År 1963 blev hon biträdande skoldirektör i Malmö. Hon var även vice ordförande i Sveriges högre flickskolors lärarförbund under åren 1961–1963.

Birgit Rodhe hade ett starkt kyrkligt engagemang. Förutom att vara generalsekreterare i Sveriges kristliga studentrörelse (SKS) 1939–1944 var hon även ledamot av Svenska Ekumeniska Nämnden (SEN) under åren 1948–1974. Hon publicerade flera böcker i andliga och kyrkliga frågor, ett par av dem tillsammans med sin make. År 1972 utsågs hon till ordförande för Bibelkommissionen som skulle leda arbetet med en ny Bibelöversättning, ett uppdrag som hon fick lämna när hon blev statsråd 1978.

Under åren 1959–1976 var Birgit Rodhe ledamot av Malmö stadsfullmäktige (FP) och kommunalråd för undervisnings- och kulturroteln 1971–1973. Hon var även ordförande i Statens kulturråd 1977–1978.

Som skolminister i Folkpartiregeringen 1978–1979 ledde Birgit Rodhe arbetet med att ta fram en ny läroplan för grundskolan, vilken lade stor vikt vid basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Hon tillsatte också en utredning om generösare villkor för skolor med enskild huvudman.

Efter sin pensionering 1980 ägnade sig Birgit Rodhe bland annat åt forskning om undervisningens historia. Hon utnämndes till hedersdoktor vid Lunds universitet 1993. Hon dog 1998 och ligger begravd på Norra kyrkogården i Lund.


Anders Johnson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Birgit Karin Rodhe, www.skbl.se/sv/artikel/BirgitRodhe, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Johnson), hämtad 2023-06-06.
Övriga namn

  Flicknamn: Grabe


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Karin Charlotta Grabe, född Johnsson
 • Far: Sven Wilhelm Grabe
 • Make: Sten Rodhe
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Saltsjöbaden: Studentexamen
 • Universitet, Uppsala: Fil.mag.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Adjunkt, Karlstads Högre Allmänna Läroverk
 • Yrke: Adjunkt, Slottsstadens läroverk
 • Yrke: Rektor, Kommunala flickskolan
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Marianne Wahlberg
 • Kollega: Eva Winther


Organisationer

 • Det Nya Sverige
  Medlem
 • Sveriges kristliga studentrörelse (SKS)
  Medlem, generalsekreterare
 • Svenska Ekumeniska Nämnden (SEN)
  Ledamot
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Uppsala
fler ...


Prizes/awardsKällorVidare referenser