Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Britha Sundström

1858-07-211951-10-09

Entreprenör

Britha Sundström var företagare. Tillsammans med Alma Ströberg startade hon Växjös första frukt- och blomsteraffär 1893 och drev den långt in på 1940-talet.

Britha Sundström föddes 1858 i Göteborg. Föräldrarna Gustaf och Mathilda Sundström fick nio barn. När hon föddes var hennes far fängelsedirektör på Skansen Kronan i Göteborg, dit han hade förflyttats från Carlstens fästning eftersom straffanstalten där hade avvecklats. Familjen flyttade sedan till Nya Älvsborgs fästning och slutligen till Landskrona, där Gustaf Sundström vid 45 års ålder blev övertalig. Han blev då handlande och tog agenturer, bland annat för Gemla leksaksfabrik.

Britha Sundström arbetade som affärsbiträde i Landskrona, Helsingborg och Karlshamn, dit hon flyttade 1888. År 1893 flyttade hon till Växjö där hon tillsammans med kamraten Alma Ströberg startade stadens första frukt- och blomsteraffär. Affären låg på Sandgärdsgatan 8 i det hus som systern Mathilda och svågern Sven Johan Johanson byggt för sin firma, Nya Jernboden.

Av annonser i Smålandsposten framgår att firman Ströberg & Sundström sålde färsk frukt, och såväl levande som konstgjorda blommor. Hur de bägge affärsinnehavarna hade lärt sig fleuristens hantverk är okänt. Britha Sundströms yngsta syster Eleonora (Nora) Sundström började 1904 arbeta i frukt- och blomsteraffären och blev kvar tills hon avled i slutet av 1930-talet.

När Växjö handelsklubb bildades 1903 var Britha Sundström en av de två kvinnor som omgående gick med. Klubbens syfte var att ”dels åstadkomma sammanhållning och enig samverkan inom handelskåren samt att verka för dess förkovran och höjande, dels att, såvitt möjligt, understödja behövande medlemmar, vilka genom sjukdom eller andra icke självförvållade anledningar råkat i nöd”. Svågern Sven Johan Johanson var medlem liksom hans bror August; svågern satt dessutom som ordförande 1908 till 1917. Ganska snart avträdde emellertid Britha Sundström ur klubben. Enligt historikern Lars-Olof Larssons tolkning avträdde hon antagligen för att ”den manliga dominansen blev besvärande”.

I Smålandspostens runa meddelas att Britha Sundström ”var som affärskvinna mycket energisk och arbetsam”. Hon hade kvar affären långt in på 1940-talet.

Britha Sundström avled 1951, 93 år gammal. Hon är begravd på Tegnérkyrkogården i Växjö.


Lena Waldau


Publicerat 2020-09-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Britha Sundström, www.skbl.se/sv/artikel/BrithaSundstrom0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Lena Waldau), hämtad 2024-07-20.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Mathilda Jakobina Sundström, född Zivertz
 • Far: Gustaf Sundström
 • Syster: Katarina Sundström
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,
 • Yrkesutbildning, : Fleuristkurs (osäker uppgift)


Verksamhet

 • Yrke: Affärsbiträde i Helsingborg, Landskrona och Karlshamn
 • Yrke: Grundare, föreståndare, firma Ströberg & Sundström, med Alma Ströberg


Kontakter

 • Kollega: Alma Ströberg


Organisationer

 • Växjö handelsklubb
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Landskrona
fler ...


Källor

Opublicerad källa
 • Släktmaterial

Litteratur
 • Larsson, Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, Norstedt, Stockholm, 1991

 • Lindström, Henry & Vejde, Pehr Gunnar (red.), Växjö stads historia [2], [Drätselkontoret], Växjö, 1942

 • Smålandsposten, 1951-10-13Vidare referenser

Litteratur
 • Waldau, Lena: Besvikelsernas landskap. Småborgares livsvillkor 1800-1960, [Eget förlag: Artfool], 2021