Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Britt Ingrid Margareta Lundbohm-Reutersvärd

1917-04-162001-08-10

Konstnär, tecknare, pionjär inom spontanismen

Britt Lundbohm-Reutersvärd var målare och tecknare. Hon var en av pionjärerna för den konstnärliga riktning som i Sverige benämns spontanism, ett nonfigurativt måleri som utnyttjade slumptekniker för att utveckla ett friare bildspråk.

Britt Lundbohm-Reutersvärd föddes i Stockholm 1917. Fadern var ingenjören Vilhelm Lundbohm, modern var Maud Nordberg. År 1939 gifte hon sig med konstnären och konsthistorikern Oscar Gustaf Adolf Reutersvärd. Samma år påbörjade hon studier i teckning vid Académie de la Grande Chaumière i Paris. Hon studerade också enskilda kurser i måleriets teknik och material för konstnären och konservatorn Akke Kumlien i Stockholm 1944. Förutom krokistudier i Paris bestod hennes utbildning av egna studieresor i Frankrike 1939 och 1947 samt i Italien 1949. Hon bedrev också akademiska studier och tog en filosofie kandidat-examen 1954.

Britt Lundbohm-Reutersvärd debuterade med separatutställningen Reliefer på Lilla Paviljongen i Stockholm 1956. Utställningen fick viss uppmärksamhet, då den recenserades positivt av Ulf Linde i Dagens Nyheter. Linde skrev bland annat: ”Trots den enahanda tekniken får man inte något intryck av upprepning… Dessutom är hennes bilder vackert avvägda på ytan – de kan se ut som orientaliska kalligrafier.”

År 1957 bjöds hon in att medverka i konstnärssammanslutningen Roter Reiters utställning i München 1957. Hon medverkade även i samlingsutställningar med Sveagalleriet, Sveriges Allmänna Konstförening, Riksförbundet för bildande konst och Föreningen Svenska Konstnärinnor. Hon ställde ut på Galerie Brinken i Stockholm 1958 tillsammans med Ingrid Thelander och Carl-Axel Lunding, samt året därefter på Galerie Blanche i Stockholm. År 1960 visades hennes verk tillsammans med Carin Cassel på Norrköpings Konstmuseum. Bland galleriutställningar kan nämnas den tillsammans med maken på Galerie Leger i Malmö 1966. 1985 presenterades Britt Lundbohm-Reutersvärd med en separatutställning på Lunds konsthall.

Britt Lundbohm-Reutersvärd fick sitt genombrott med ett abstrakt, spontanistiskt måleri påverkat av Jackson Pollock. Hon räknas som en av pionjärerna för detta måleri i Sverige, som i USA benämndes action painting, på kontinenten art informel och i Sverige spontanism. I Britt Lundbohm-Reutersvärds fall bestod detta ofta i att svart asfaltsfärg ringlades eller droppades till omväxlande tunna och kraftigare ovala eller cirkelformade linjer över en bakgrund med ljusare färgfläckar, vilka samlats i kluster. De svarta asfaltsstänken motsäger på ett brutalt sätt den mer vilsamma och statiska bakgrunden, och ger bilden en kraftfull rörelse. Hon blandade därmed två formspråk i samma bild. Tekniken påminner om Jackson Pollocks och de informella. Men då Pollock arbetade över hela ytan, lät Lundbohm-Reutersvärd bilden gravitera runt ett centrum, samtidigt som de olika formspråken, de abstrakta klossliknande formerna och den spontana stänkrörelsen, kolliderar mot och kompletterar varandra. Här finns både skönhet och hot, lugn och rörelse.

Medan många abstrakta konstnärer valde neutrala titlar, gav Lundbohm-Reutersvärd sina målningar gåtfullt poetiska namn som Frågor och svaret, Brev till sommaren, Rosa barriär, Ring för Sabbatsår och Georgs vagn i havet. Liksom det spontana formspråket öppnar de bilderna mot det mångtydiga.

Britt Lundbohm-Reutersvärd var en av deltagarna i utställningen Kring spontanismen, 1959, som presenterade riktningen för en svensk publik i en turnerande utställning. Hon deltog där med tre målningar, Till en innesluten, odaterad, Till Miró, 1957, och Vesperadest, 1959. Även här är titlarna fantasieggande. I en av titlarna finns en uttalad hommage till Joan Miró, den spanske modernisten som banade väg för såväl surrealismen som abstraktionen, och som i sitt sena måleri utvecklade en spontan gestik.

Vid sidan av sina abstrakta arbeten målade Britt Lundbohm-Reutersvärd porträtt och landskap från Skåne, Halland och Öland. Hon växlade mellan olika tekniker och material som asfalt, olja, pastell, ripolin och stenkolstjära på papper, träpannå eller plexiglas. Hon var också starkt engagerad i politiska frågor, mot rivningsraseri och miljöförstörelse.

Britt Lundbohm-Reutersvärd är idag representerad på Moderna Museet, Stockholm, Nasjonalgalleriet, Oslo, Malmö Konstmuseum, Ystads Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Kalmar konstmuseum, Museet för modern konst, Tokyo samt Osaka konstmuseum.

Britt Lundbohm-Reutersvärd avled i Lund år 2001 och begravdes på Hulterstads kyrkogård på södra Öland.


Kristoffer Arvidsson


Publicerat 2020-03-26Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Britt Ingrid Margareta Lundbohm-Reutersvärd, www.skbl.se/sv/artikel/BrittIngridMargaretaLundbohmReutersvard, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Kristoffer Arvidsson), hämtad 2024-07-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Lundbohm


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Maud Ernestine Maria Lundbohm, född Nordberg
 • Far: Carl Otto Vilhem Lundbohm
 • Syster: Kerstin Irma Margareta Lundbohm, gift Söderberg
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, : Studentexamen
 • Yrkesutbildning, Paris, Frankrike: Konstnärlig utbildning, Académie de la Grande Chaumière
 • Studieresa, : Konststudier i Frankrike, 1939, 1947, och Italien 1949
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Konstnär


Kontakter

 • Mentor: Akke Kumlien
 • Kollega: Ingrid Thelander
 • Kollega: Carl-Axel Lunding
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Paris, Frankrike
fler ...


Källor

Litteratur
 • Britt Lundbohm Reutersvärd: Lunds konsthall 27 april - 2 juni 1985, Lunds konsthall, Lund, 1985

 • Britt Lundbohm Reutersvärd: målningar på papper och pannå, februari - mars 1959, Stockholm, 1959

 • Holten, Ragnar von, Britt Reutersvärd och Carin Cassel [Utställningskatalog], Norrköping, Norrköpings Konstmuseum, 1960

 • Johansson,Stig, 'Svensk pionjär med ohämmat handlag´, Svenska Dagbladet, 2006-09-09

 • Katalogen över Moderna museets samlingar av svensk och internationell 1900-talskonst = Catalogue of the Modern Museum's collection of Swedish and international 20th century art, Moderna mus., Stockholm, 1976, S. 108

 • Kring spontanismen [Utställningskatalog], Riksförbundet för bildande konst, Stockholm, 1959

 • Linde, Ulf, 'Konstkrönika', Dagens Nyheter, 1956-05-17

 • Norrköpings konstmuseum: katalog, Norrköpings konstmuseum, Norrköping, 2000, S. 91

 • som sjunker och stiger: Britt Lundbohm Reutersvärd, Oscar Reutersvärd : [16 april - 5 maj], Galerie Leger, Malmö, 1966

 • Sylvan, Bo, 'Inspiration från USA', Konstperspektiv, 1988:2, s. 14-21

 • Söderberg, Rolf, 'Britt Lundbohm Reutersvärd' [utställningskatalog], Galleri Gösta Bergman, Stockholm 2006

Uppslagsverk


Vidare referenser