Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Calla Helena Sundbeck

1867-01-021930-12-12

Fotograf

Calla Sundbeck var verksam som fotograf i Gränna under nära 40 år. Hon var samtids- och bygdefotograf, dokumentär- och porträttfotograf, och utnämndes till Kunglig Hovfotograf 1921.

Calla Sundbeck föddes 1867 i Svenljunga, Västergötland. Hon var dotter till Sven och Wilhelmina Sundbäck. Calla var ett av sju barn, fyra systrar och tre bröder.

Calla Sundbeck gick i lära i Mathilda Ranchs fotografiska ateljé i Varberg i början av 1890-talet. Här fick hon lära sig fotografering, framkallning, kopiering, retuscharbete med mera. Efter denna utbildningsperiod öppnade hon en egen fotoateljé i Gränna 1893. Calla Sundbeck annonserade om sin verksamhet i Grenna nya Tidning. Systern Selma flyttade med till Gränna och hjälpte till i ateljén. Senare utbildade även hon sig till fotograf. De två systrarna delade verksamhet och hushåll under hela livet fram till Callas död 1930. De bodde på tre olika adresser i Gränna. Den längsta perioden var i Nordstedska fastigheten på Brahegatan 39. Hit flyttade ateljén 1909. Detta hus ägdes för övrigt av Calla Sundbecks syster, Julia Blomqvist och hennes man, som drev speceriaffär i bottenvåningen. Troligen försörjde systrarna även sin mor.

Det fotografiska materialet i form av plåtar, papper och kemikalier köptes från Hasselblads Fotografiska AB i Göteborg, som mer eller mindre hade monopol på fotografiskt material i Sverige vid den tiden. Calla Sundbeck använde även en stor Hasselbladkamera i ateljén. Denna kamera var uppsatt på ett trästativ. Vid fotografering utomhus använde hon sig av en mindre handkamera, men även då med stativ. Calla Sundbeck och systern Selma hade goda inkomster under sina år som fotografer i Gränna. De hade även hjälp i ateljén av olika kvinnor, till exempel Freja Lindblad och Mimmi Allard. Anna-Lisa Rythen, som var anställd hos systrarna, kom senare att ta över ateljén. De anställda hjälpte i huvudsak till med framkallning, men till viss del även med retuschering av bilderna.

Calla Sundbeck fotograferade inte bara i ateljén, hon var även intresserad av att fotografera olika miljöer och människor ur alla samhällsklasser, även de allra fattigaste. Hennes efterlämnade bilder visar en stor bredd på motiv. Hon räknas även till de så kallade bygdefotograferna. Med sin kamera cyklade hon omkring i Grännabygden och fotograferade både på beställning och på eget initiativ. Flera av hennes bilder kom att reproduceras som vykort med idylliska motiv av staden, trädgårdar och naturen runt omkring. År 1908 lät Calla Sundbeck bygga en filial på Visingsö och kunde på så sätt utöka sin kundkrets. Hon fotograferade återkommande grupporträtt på skolklasser, bröllop, värnpliktiga, nämnder och styrelser.

Calla Sundbeck hade även ett visst samarbete med rasbiologen Herman Lundborg och levererade några bilder till hans rasbildsarkiv i Uppsala. I Lundborgs bok Svenska folktyper finns fyra fotografier av Calla Sundbeck. Många fotografer från den tiden, då det rasbiologiska tänkandet var accepterat och spritt, har bilder publicerade i Lundborgs bok.

Calla Sundbeck var medlem i Svenska Fotografernas Förbund och i Fotografiska Föreningen i Gränna. Hon var aktiv i Gränna sällskapsliv och var kommunalpolitiskt engagerad samt hade flera förtroendeuppdrag. Hon satt med i Grännas Hälsovårdsnämnd 1921–1930, var medlem av fattigvårdsstyrelsen och var även bostadsinspektris. Calla Sundbeck sägs vara en av grundarna till välgörenhetsföreningen Jultomtarna.

Calla Sundbeck var en skicklig fotograf. Hon fotograferade både kung Oskar II och prins Karl 1915. Hon ansökte därefter hon om att bli titulerad Kunglig Hovfotograf och utnämndes till detta år 1921 efter att ha betalat ett hundra kronor, vilket var ett krav. Till ansökan bifogades ett antal fotografier och ett rekommendationsbrev från Grännas borgmästare Gustaf Collander. Calla Sundbeck fotograferade även andra kända personer, till exempel Ellen Key och John Bauer. Bilderna av Ellen Key är tagna vid hennes hem Strand vid Vätterns östra strand. Flera av dessa bilder beställdes av Ellen Key som vykort.

Calla Sundbecks bilder publicerades i flera böcker och tidskrifter. I Svenska Turistföreningens Årsskrift och i Idun finns bland annat flera av hennes bilder. Hon har förmodligen fått betalt för dessa. Bilder på Ellen Key finns publicerade i boken Ett hem för själen, från 2000, av Ingela Bendt och bilderna av John Bauer finns i flera publikationer.

Calla Sundbeck var sjuk i diabetes och hade drabbats av lunginflammation när hon dog 12 december 1930. Hon stod på ”lit de parade” i sin ateljé fram till begravningen den 18 december. Calla Sundbeck begravdes på Gränna kyrkogård där även hennes mamma Vilhelmina och hennes systrar Selma och Julia är begravda.

Calla Sundbeck efterlämnade tiotusentals originalfotografier och glasplåtar. I Grenna Museums bildarkiv finns ett stort material bevarat efter Calla Sundbeck, cirka 20 000 glasplåtar och fotografier.


Elsa Modin


Publicerat 2021-03-06Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Calla Helena Sundbeck, www.skbl.se/sv/artikel/CallaSundbeck, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elsa Modin), hämtad 2024-07-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Sundbäck


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Wilhelmina Carolina Sundbäck, född Andersdotter
 • Far: Sven Anders Sundbäck
 • Syster: Selma Vilhelmina Sundbäck
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Varberg: Fotografisk lärling hos Mathilda Ranch


Verksamhet

 • Yrke: Fotograf, egen ateljé
 • Ideellt arbete: Ledamot, Grännas Hälsovårdsnämnd
 • Ideellt arbete: Ledamot, Gränna stads fattigvårdsstyrelse


Kontakter

 • Mentor: Mathilda Ranch
 • Kollega: Freja Lindblad
 • Kollega: Mimmi Allard
 • Kollega: Anna-Lisa Rythen


Organisationer

 • Sällskapet Jultomtarna
  Medgrundare, medlem
 • Svenska Fotografernas Förbund (SFF, nuvarande Svenska Fotografers Förbund)
  Medlem
 • Fotografiska Föreningen i Gränna
  medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Svenljunga
 • Svenljunga
 • Mark
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Lindekrantz, Anna, Calla Sundbeck - kunglig hovfotograf runt förra sekelskiftet: en biografi samt en närmare analys av fem stycken grupporträtt, Institutionen för tema : avdelningen för konstvetenskap och visuell kommunikation, Linköpings universitet, C-uppsats, Linköping, 2003

 • Sundbeck, Calla, Callas Grenna - då och nu, Grenna hembygdsfören., Gränna, 2001Vidare referenser

Litteratur
 • ’Calla Sundbeck’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1930-12-13

 • ’En förstklassig fotografiatelier…’, Grenna Tidning, 1909-04-07Calla Sundbeck med kamera, år okänt. Förmodat självporträtt (Grenna Museum, gm.b1355)
Calla Sundbeck med kamera, år okänt. Förmodat självporträtt (Grenna Museum, gm.b1355)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Fotografer Företagare

Länkar