Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Carin Ragnhild Ax

1915-12-262006-07-31

Tecknare, grafiker, författare

Carin Ax var tecknare, grafiker och författare, verksam i Uppsala som var hennes födelse- och hemstad hela livet.

Carin Ax föddes 1915 som dotter till handelsresande Artur Ax och Ragnhild Nyman. Hon var en genuin uppsalabo och växte upp i det nybyggda hyreshuset Tripolis vid Vaksala torg öster om järnvägen, den del av lärdomsstaden som hörde arbetarna och hantverkarna till.

Carin Ax mor var dotter till en bagarmästare borta i Svartbäcken. Dit flyttade familjen då Carins far börjat få ekonomiska problem ungefär i samband med att dottern konfirmerades. Artur Ax arbetade bland annat som försäljare för Lindvalls kaffefabrik. Familjen bosatte sig på Västra Järnvägsgatan i närheten av Svartbäcksgatan 38 som var morföräldrarna Carl och Hulda Nymans adress intill det gamla badhuset från 1857 vid Fyrisån. Nymanfamiljens medlemmar blev duktiga simmare, men badhuset revs 1924. Carin Ax var särskilt fäst vid sin morfar, som var frireligiös men vidsynt och en skrivande person.

I tidiga tonår lämnade Carin Ax skolans värld och började arbeta. I många år var hennes arbetsplats Upsala Ekeby porslins- och keramikfabrik. Den egna konstnärliga ådran underhöll och utvecklade hon genom privata studier. Hon fick stipendier ur Anna-Lisa Thomsons minnesfond, vilken inrättades efter keramikerns tidiga bortgång 1952. Troligtvis ägnade sig Carin Ax åt att dekorera porslin och keramik på Upsala Ekeby under 1930- och 1940-talen. Spår i arkiven vittnar också om att Carin Ax var en skicklig modetecknerska. Hennes arbete på Upsala Ekeby porslins- och keramikfrabrik lär ha avvecklats under 1960-talet då keramiktillverkningen alltmer utkonkurrerades av plastprodukter.

På 1950-talet började Carin Ax ta uppdrag som bokillustratör, först i barn- och ungdomsböcker, men särskilt i läromedel som hade med växtriket att göra. År 1955 var hon med i bildandet av Uppsala Konstnärsklubb och satt med i styrelsen och var kassör. Carin Ax deltog i uppbyggnaden av en grafisk verkstad vid Kålsängsgränd. Hon började alltmer arbeta med litografier, en teknik som hon lärt sig på Grafiska Sällskapets ateljé i Stockholm. Även ett samarbete med en litograf i Solna inleddes. Till att börja med sålde Carin Ax sina verk i Stockholm och de spreds i stor skala via Konstfrämjandet över hela landet. Senare ställde hon ofta ut och sålde sina Uppsala- och Upplandsmotiv på Galleri Linné på Svartbäcksgatan i Uppsala.

Det mest framträdande och bestående illustrationsuppdraget gjorde Carin Ax i och med de tidskrävande illustrationerna till Vår flora i färg. Kryptogamer av Ivar Elvers m.fl. från 1976, ett verk som har utkommit i fem upplagor fram till 1999. Originalbilderna till Vår okända flora, alltså kryptogamerna, ställdes senare ut på Naturhistoriska riksmuseet. Samarbetet med Ivar Elvers fortsatte 1980 med Lilla vårfloran och Lilla trädfloran. Carin Ax hyste hela livet ett stort intresse för botanik och var mer än en amatör på området.

Den inblick i läromedelsproduktionen som Carin Ax fick under 1950- och 1960-talen utvecklade hon genom att själv skriva en bredvidläsningsbok som utkom på Magnus Bergvalls förlag 1967. Den handlade om Den indelte soldaten och visar på hennes djupa och väldokumenterade historieintresse.

Dokumentationen i bild av Uppsalas och Upplands kulturmiljöer blev Carin Axs signum. Otaliga är de stadsmotiv från Uppsala som fått sina pregnanta och exakta avbildningar i hennes färglitografier. De klassiska uppsalamiljöerna har därmed räddats till eftervärlden, eftersom mycket blivit rivet och förändrat. I sina litografier avbildade hon dock inte människor – det rörde sig uteslutande om byggnader, växter och träd. Men i dagsverser och kåserier under signaturen Carina beledsagade med teckningar i Upsala Nya Tidning lät hon berättelser om människor träda fram.

Carin Axs första separatutställning anordnades i Uppsala 1973 då hon närmade sig 60 år. Då hade hon redan deltagit i Sveriges Allmänna Konstförenings samlingsutställningar, Liljevalchs vårsalonger och grafiktriennal samt i Nationalmuseums Unga tecknare. Hon finns representerad med teckningar på Upplandsmuseet, men även i hög grad ute i kommuner och landsting som köpte in hennes verk via Statens konstråd. Riksdagshuset och universitet och forskningscentra i Japan och USA äger också verk av Carin Ax.

I årsboken Uppland skrev Carin Ax värdefulla artiklar om sin släkts historia. Carin Ax valdes 1958 in i Damsällskapet Concordia i Uppsala. Det var ett kulturellt damsällskap grundat 1919 som samlade borgarkvinnorna under en period då de alltmer lämnade hemmafrurollen för olika yrken. Carin Axs verkningskrets blev bildkonsten där hon hade drivkraft att försörja sig, men också fick konstatera att hon valde bort giftermål för att helt kunna ägna sig åt konsten. Inom föreningslivet föreläste Carin Ax om Uppsalaämnen och annat kulturhistoriskt stoff, ofta i samarbete med kyrkoherden Kerstin Berglund. Ett exempel från 1973 är en föreläsning för Concordia om Jungfru Maria i uppländska kyrkor.

Under trettio år hade Carin Ax sitt sommarhem i Ekeby by i Vänge socken en mil väster om Uppsala. Hon bodde i Gillbergska gården, som inrymde en ateljé för hennes skapande. Givetvis forskade hon om Vänges historia och var aktiv i ortens hembygdsförening. Skriften Ekeby by från forntid till nutid från 1987 med Carin Axs text och teckningar visar på den grundlighet och sakliga ton som präglade hennes person. Arkivarien och folklivsforskaren Wolter Ehn, även han uppsalabo, bodde i byn och ägde stora kunskaper om allmogelivet. Ekeby by är Sveriges enda by med ringgata och medeltida tomtindelning.

Carin Axs konstnärliga verk har mångfaldigats och spridits genom konstlotterier till många uppsalahem och ofta syns hennes tavlor till försäljning i stadens gallerier. Det konstnärliga uttrycket liknar den jämnåriga Reinhold Ljunggrens bilder av Trosa. Man kan ibland uppleva en viss ödslighet i bilderna av småstaden, men i ett längre tidsperspektiv kommer de kända motiven att vara värdefulla kulturhistoriska dokument som i sin exakthet vittnar om Uppsalas förändring från intim småstad till anonym storstad.

Carin Ax avled 2006 och är begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.


Gunnel Furuland


Publicerat 2020-03-01Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Carin Ragnhild Ax, www.skbl.se/sv/artikel/CarinRagnhildAx, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Gunnel Furuland), hämtad 2023-03-22.
Övriga namn

  Signatur: Carina


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Ruth Ragnhild Viktoria Nyman
 • Far: Ernst Johan Artur Ax
 • Bror: Lars-Erik Ax
fler ...


Utbildning

 • Självstudier, : Privata konststudier


Verksamhet

 • Yrke: Konstnär, Upsala Ekeby
 • Yrke: Konstnär, tecknare, grafiker
 • Yrke: Författare


Kontakter

 • Kollega: Ivar Elvers


Organisationer

 • Upplands Konstnärsklubb
  Medgrundare, kassör, styrelseledamot
 • Damsällskapet Concordia
  Medlem
 • Vänge Hembygdsförening
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Uppsala
 • Uppsala
 • Dödsort: Uppsala


Prizes/awardsKällor

Litteratur
 • Ax, Carin , ’Min skolväg. Glimtar från ett svunnet Uppsala’, Flickornas borg: historia och hågkomster kring en Uppsalaskola, S. 73-77, 2002

 • Burman, Carina, Johansson, Britt-Inger & Meurling, Birgitta (red.), Tillsammans: Damsällskapet Concordia i Uppsala 100 år, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2019

 • Wahlström, Cristina, ’Carin Ax, med pensel och penna skildrade hon sin stad’, Uppsalakvinnor, S. 19-22, 2007Vidare referenser

LIBRIS