Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Carolina (Caroline) Gustafva Eleonora von Knorring

1841-10-061925-08-04

Fotograf, pionjär

Caroline von Knorring från Göteborg var en av de första yrkesverksamma kvinnliga fotograferna i Sverige.

Caroline von Knorring föddes 1841 i Göteborg som dotter till majoren och friherren Gustaf Isak von Knorring. Fadern hörde till den svenska adliga ätten von Knorring som introducerades på Riddarhuset 1756. Faderns affärer gick emellertid dåligt och Caroline von Knorring måste hitta ett sätt att försörja sig på. I samband med att skråväsendet i Sverige avskaffades 1846 fick kvinnorna samma hantverksrätt som männen. 1864 års näringsförordning innebar att fullständig näringsfrihet infördes och det blev tillåtet för kvinnor att söka sig till nya yrken. Caroline von Knorring valde att börja arbeta som fotograf. Flera av de första kvinnliga fotograferna hade borgerlig bakgrund och i några fall även adligt påbrå. Fotograf ansågs som ett respektabelt yrke och kvinnor kunde etablera sig som fotografer och försörja sig själva.

Caroline von Knorring reste till Stockholm och öppnande där 1864 en fotografisk ateljé på Regeringsgatan 59 med ingång från Jakobsbergsgatan 21, i hörnet av Regeringsgatan. År 1865 hade Caroline von Knorring hjälp av två fotografbiträden i ateljén och dessutom hade hon två jungfrur i hemmet. Hon fotograferade både porträtt och stereoskopfotografier. Dessutom var hon skicklig att med kameran dokumentera Stockholms bebyggelse. Hon sammanställde två portföljer, en med titeln Stockholm och dess omgifvningar och en med titeln Vyer af Kungliga Djurgården. I dessa finns bland annat tio vyer över Stockholm från Mosebacke, Gustaf Adolfs torg, Norrbro och Slussen. Caroline von Knorring ställde ut fotografier på Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1866. Hon var medlem i Deutscher Photographen-Verein i Berlin och hon arbetade som fotograf i Stockholm mellan åren 1864 och 1872.

År 1872 gifte Caroline von Knorring sig med brukspatronen och riksdagsmannen Ehrenfried Roth. I samband med giftermålet stängde hon fotoateljén i Stockholm och flyttade till Sunnansjö herrgård i Grangärde socken. I Dalarna fotograferade hon landskap, miljöer och bruk i Västerbergslagen omkring 1872–1900. Maken avled 1905 och då flyttade hon till Ludvika herrgård som också var i släktens ägo. Herrgården i Sunnansjö fick då tjäna som sommarbostad åt familjen. Caroline von Knorring förvaltade gården till dess att dottern övertog egendomen 1912. Hon flyttade då tillbaka till Stockholm.

Länge var de kvinnliga fotograferna dolda, inte bara under det svarta kameraskynket utan även i den svenska fotografins historia. På 1860-talet fanns 100 fotografer i Stockholm och av dessa var 15 kvinnor. Caroline von Knorring var tillsammans med Bertha Valerius och Rosalie Sjöman bland de skickligaste. Runt sekelskiftet 1900 fanns det knappt 600 organiserade fotografer i Sverige. Av dessa var cirka 200 kvinnor. Några arbetade tillsammans med sina män medan några var änkor som tagit över ateljéerna efter sina fotograferande makar. En stor del av de kvinnliga fotograferna var ogifta. Mellan åren 1860–1920 räknar man med att minst fyrahundra kvinnor var verksamma som fotografer. Under 1910-talet var cirka 40 procent av landets fotografer kvinnor. För att bli fotograf var det vanligt att man började som elev, fotografbiträde eller retuschös för att så småningom börja fotografera. Hantverket lärdes från grunden och när man kände sig mogen gick man vidare och öppnade egen fotoateljé. Det var vanligt att kvinnor hade kvinnliga fotobiträden och retuschörer och det finns ett flertal exempel på fotograferande systrar. Det förekom också att kvinnliga fotografer överlät sina ateljéer till andra kvinnor när de slutade sin verksamhet eller flyttade till en annan ort. Flera av de kvinnliga fotografer som gifte sig är kända både under sitt flicknamn och det namn de fick vid giftermålet. Några kvinnliga fotografer valde att behålla sitt flicknamn även när de gift sig. Caroline von Knorring var en av dessa banbrytande kvinnliga fotografer som bidrog till att göra fotografyrket vanligt bland kvinnor.

Prov på Caroline von Knorrings välkomponerade Stockholmsfotografier finns på Stockholms stadsmuseum. Dalarnas museum har hennes fotoalbum med visitkortsfotografier på henne själv och familjen, varav några är kolorerade. Albumet är unikt då det innehåller en speldosa som börjar spela när det öppnas. Ett vackert kolorerat fotografi finns på Caroline von Knorring stående i krinolin vid sin stora ateljékamera i trä.

Caroline von Knorring avled 1925 i Stockholm.


Christer Bergin


Publicerat 2021-03-06Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Carolina (Caroline) Gustafva Eleonora von Knorring, www.skbl.se/sv/artikel/CarolinaCarolineGustafvaEleonoravonKnorring, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Christer Bergin), hämtad 2024-02-22.
Övriga namn

  Gift: Roth


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Carolina Charlotta Emilia von Knorring, född Frisk
 • Far: Gustaf Isak von Knorring
 • Syster: Emilia Sofia Gustafva von Knorring
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Fotograf, egen ateljé


Kontakter

 • Vän: Rosalie Sjöman
 • Vän: Bertha Valerius


Organisationer

 • Deutscher Photographen-Verein
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • Bergin, Christer, Fotografer i Dalarna, Dalarnes fornminnes- och hembygdsförbund i samarbete med Dalarnas museum, Falun, 2018

Uppslagsverk
Arkiv
 • Fotoalbum. Dalarnas museumVidare referenser

Litteratur
 • Lindeqvist, Christina & Findahl, Jenny (red.), Järnladies: från arvtagerskan till kolarhustrun, Ekomuseum Bergslagen, Ludvika, 2011Caroline von Knorring, cirka 1864-1871. Självporträtt (Västergötlands museum, 1M16-B145198:202)
Caroline von Knorring, cirka 1864-1871. Självporträtt (Västergötlands museum, 1M16-B145198:202)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Fotografer Pionjärer