Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Christina Charlotte Cederström

1760-03-021832-02-22

Konstnär, författare, kompositör

Charlotte Cederström var konstnär, författare och kompositör, verksam under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal.

Charlotte Cederström föddes som Charlotte Mörner af Morlanda på Duveke i Halmstads socken, 1760. Hon var dotter till greve Carl Gustaf Mörner af Morlanda och Elisabeth, född Steuch. Fadern var officer vid Smålands kavalleri och 1761 bosatte sig paret på Gemmatorp i Lekaryds socken. Charlotte Cederström lämnades dock kvar att uppfostras hos sina morföräldrar på Duveke. Hon hade sex bröder och en syster. En av bröderna var Hampus Mörner, mer känd som ”Hampus Hussar”, en av den gustavianska tidens stora upptågsmakare.

Charlotte Cederström visade tidigt prov på en poetisk ådra. Som 18-åring inledde hon en lång och vitter brevväxling med Knut Leijonhufvud. I tidens pastorala smak kallade de varandra Lycis och Celmire. Likaså började hon tidigt teckna karikatyrer till familjens förnöjelse.

År 1780 gifte sig Charlotte Cederström med Axel Thure Gyllenkrok, fideikommissarie till Svenstorp och Björnstorp. Paret fick sju barn. Charlotte Cederström fortsatte att skriva och fick en del mindre saker publicerade, som till exempel ”Impromptu, tecknad på en wördad faders grift-sten” i Lundatidningen Nytt och gammalt 1786. Hon ägnade sig också åt översättning från franska. År 1789 utkom Zeilas bref til Walcour och Walcours bref til Zeila, en pastoral av Claude Joseph Dorat där hon lagt till egna anmärkningar för att göra berättelsen pikantare. År 1795 berättade Carl Christoffer Gjörwell i ett brev till sin dotter att han upptäckt en ny ”vitter dame” på den svenska parnassen och han syftade då på Charlotte Cederström.

På 1790-talet tycks Charlotte Cederströms förhållande till maken ha försämrats och 1798 hade makarna praktiskt taget separerat. År 1799 skildes de formellt. Redan 1792 hade general Bror Cederströms namn börjat dyka upp i Charlotte Cederströms brev och 1800 gifte hon sig med den likaså frånskilde Cederström. Denne hade 1798 friat till hennes syster Sophie Louise, men fått avslag då hon visste ”i hvad hög grad [Charlotte] älskar generalen”. Allt tyder på att äktenskapet var mycket lyckligt.

År 1802 utsågs Bror Cederström till president i Krigskollegium och paret flyttade till Stockholm. Därmed fick Charlotte Cederström möjlighet att umgås med författare och konstnärer och en samtida skriftställare berättade att ”i dessa dagar voro få illustrare societeter än Krigspresidentens salong, men det erkännes ej genom hans snillrika umgänge, utan genom hans musikaliska och poetiska makas”. Under den här perioden blomstrade Charlotte Cederströms diktarådra och 60 av hennes dikter från åren 1800—1812 samlades i den så kallade Sinclairsholmssamlingen. Den mest kända av dikterna är den melankoliska ”Helsning till månen” som blev ett populärt skillingtryck som såldes redan 1802. Flera av Charlotte Cederströms dikter blev skillingtryck, men större delen av hennes produktion var mer högtidlig.

Charlotte Cederström var också en ivrig konstnär. När Carl Mikael Bellman, som hon beundrade, dog 1795 målade hon en minnestavla föreställande Bellmans ankomst till de Elyseiska fälten. År 1803 föreslogs hon till hedersledamot av Målare- och Bildhuggareakademien (nuvarande Konstakademien) och antogs med ”allmän acclamation”. Vid akademiens utställning 1807 deltog hon med en oljemålning. Det var dock som karikatyrtecknare hon hade sin styrka. Hon karikerade såväl familj och släktingar som dåtidens kändisar. Sammanlagt finns cirka 375 teckningar bevarade.

Vid statskuppen 1809 förlorade Bror Cederström sin politiska position och paret drog sig tillbaka till sin egendom Oby i Kronobergs län. På vintrarna bodde de i Växjö, där de fortsatte att hålla salong. Efter 1812 finns få dikter av Charlotte Cederström bevarade.

År 1816 dog Bror Cederström. Charlotte Cederström fortsatte dock sitt vittra umgänge på Oby och i Växjö, och var bland annat en frekvent gäst i biskopen Esaias Tegnérs hem. Hon bistod också flera begåvade ynglingar med studiehjälp. Själv hade hon flera gånger beklagat att hon som kvinna inte hade fått möjlighet att stilla sin bildningstörst.

De sista åren av sitt liv bodde Charlotte Cederström på Benestads herrgård, där hon avled 1832. Hon ligger begravd med sin make på Blädinge kyrkogård.


Brita Planck


Publicerat 2020-05-20Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Christina Charlotte Cederström, www.skbl.se/sv/artikel/ChristinaCharlotteCederstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Brita Planck), hämtad 2024-06-24.
Övriga namn

  Flicknamn: Mörner af Morlanda
  Gift: Gyllenkrok
  Alternativ namnform: Charlotta


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Sofia Elisabeth Steuch
 • Far: Carl Gustaf Mörner af Morlanda
 • Bror: Hans Elof Mörner af Morlanda
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Halmstad: Ståndsmässig uppfostran


Verksamhet

 • Yrke: Författare
 • Yrke: Konstnär
 • Yrke: Kompositör


Kontakter

 • Vän: Olof Åhlström
 • Vän: Anna Maria Lenngren
 • Vän: Carl Christoffer Gjörwell
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Halmstad
 • Halmstad
 • Lund
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur


Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se


Charlotte Cederström (med födelsenamnet angivet). Porträtt av Carl Fredrik von Breda, 1804 (i privat ägo)
Charlotte Cederström (med födelsenamnet angivet). Porträtt av Carl Fredrik von Breda, 1804 (i privat ägo)

Nyckelord

1700-talet 1800-talet Författare Kompositörer Konstnärer