Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Clara Aurora Liljenroth

1772-06-071836-02-18

Tidig kvinnlig gymnasist

Aurora Liljenroth var en av de första kvinnorna i Sverige som tog studentexamen.

Clara Aurora Liljenroth föddes på Visingsö 1772, som dotter till Hedvig Margareta Rudebeck och Sven Peter Liljenroth, lektor i latin vid Visingsö gymnasium. När Aurora Liljenroth var sju år gammal avled modern och hon uppfostrades därefter, tillsammans med tre bröder, av fadern. Han sades ha varit mer intresserad av barnens lärdom än deras och hemmets omvårdnad. Aurora Liljenroth lärde sig tidigt både latin och andra ämnen och i december 1780, sedan hon genomgått omfattande förhör och ”funnits hafwa gjort wacker början i nödiga wetenskaper och latinska språket” skrevs hon in som elev i Braheskolan, som var ett gymnasium. Sådana var normalt endast för gossar, men vid Braheskolan hade ett par flickor antagits redan under 1600-talet, vilket legitimerade hennes antagning.

Aurora Liljenroth uppmärksammades mycket av samtiden, inte endast för att hon var en kvinnlig gymnasist, utan framförallt för hennes exceptionella intellektuella begåvning. Redan under sin första termin höll hon, åtta år gammal, ett hyllningstal med anledning av tronföljarens födelse inför hela skolan och traktens ståndspersoner. Talet blev omskrivet i Post- och Inrikes Tidningar. Också när hon under de följande åren höll tal, ibland på vers, med anledning av prinsarnas födelsedagar, spreds nyheten om den extraordinära flickan i pressen. I november 1788 tog hon sin studentexamen med högsta vitsord i samtliga ämnen. Även då höll hon ett uppmärksammat tal, denna gång på franska.

Den uppmärksamhet som riktades mot Aurora Liljenroth såsom en kvinnlig student var inte enbart positiv. Hon uppges ha varit obekväm med all uppmärksamhet. Enligt en minnesskrift från 1880-talet, skriven av ett av hennes barnbarn, ska hon ha ansett att det var fadern som velat visa upp henne, som en ”paraddocka”. Hon fortsatte att läsa mycket, både vetenskap och annat under hela sitt liv, och skrev gärna av intressanta uppsatser och artiklar. Men hon skrev inga egna arbeten och använde sin för tiden omfattande utbildning främst till att skriva brev och författa födelsedags- och namnsdagsverser till släkt och vänner.

Efter studentexamen skötte Aurora Liljenroth faderns hushåll i några år, men flyttade sedan till Växjö. Där träffade hon brukspatronen Anders Eneström, som hon gifte sig med i maj 1798. Inledningsvis bodde de vid hans bruk i Lessebo. År 1802 sålde paret Lessebo bruk och flyttade till Ramsberg i Närke, där Anders Eneström sedan tidigare ägde Klotens bruk och ytterligare bruksandelar. Enligt mantalslängden hade de avyttrat dessa andelar 1814 och Kloten sålde de år 1822.

Paret fick tillsammans sex barn, tre döttrar och tre söner, av vilka den yngste sonen inte överlevde förlossningen. I samband med att de började avveckla sina bruksintressen byggde de sig en ny bostad i Torrbråten i Ramsberg, dit familjen flyttade 1814. De kallade den Liljendals herrgård efter Aurora Liljenroth. Anders Eneström avled år 1824, varefter Aurora Liljenroth bodde kvar i Liljendal, inledningsvis tillsammans med sin yngsta dotter. Som änka beskrevs hon som ”ett förestyre för sina underhafvande, en säker hjelp för dem, som behöfde hennes råd och bistånd”.

År 1836 avled Aurora Liljenroth, 64 år gammal. Hon ligger begravd på Ramsbergs gamla kyrkogård.


Kekke Stadin


Publicerat 2020-04-22Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Clara Aurora Liljenroth, www.skbl.se/sv/artikel/ClaraAuroraLiljenroth, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Kekke Stadin), hämtad 2024-06-18.
Övriga namn

    Gift: Eneström


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
  • Mor: Hedvig Margareta Rudebeck
  • Far: Sven Peter Liljenroth
  • Syster: Margareta Liljenroth
fler ...


Utbildning

  • Läroverk, Visingsö: Studentexamen, Braheskolan


Bostadsorter

  • Födelseort: Visingsö
  • Visingsö
  • Växjö
fler ...


Källor

Uppslagsverk


Vidare referenser

Litteratur