Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Dagmar Sigbritt (Lil) Karhola-Wettergren

1924-05-202008-11-21

Jurist, företagare, pionjär

Lil Karhola-Wettergren var jurist, företagare och första kvinnan i styrelsen för ett börsnoterat aktiebolag. Hon initierade pappersblöjan som en kommersiell produkt.

Dagmar Sigbritt (Lil) Karhola-Wettergren föddes 1924 på Väsby säteri i Horn, i närheten av Vimmerby i Östergötland. Som den yngsta i en syskonskara om fyra kallades hon Lillan av sina syskon och föräldrar, godsägaren och bruksägaren Hugo Drangel och sjuksköterskan Maria Viktoria, kallad May. Av Lillan blev det Lil och detta var också det förnamn som användes livet ut.

Familjen var välbeställd men till skillnad från sina äldre systrar, som sändes till klosterskola utomlands, fick Lil Karhola-Wettergren gå i traktens kommunala skola. Intresset för skog och natur fick hon från fadern och i sina memoarer hävdar Lil Karhola-Wettergren att hon var pappas flicka. Det blev också i hans fotspår hennes egen yrkesbana senare följde. Efter gymnasium i Linköping blev det juridikstudier i Uppsala. Där träffade hon sin blivande make, Ola Wettergren. Efter giftermålet 1946 flyttade de till Vänersborg där bägge två fått tjänst. Fadern, som ägde och drev Pauliströms pappersbruk, behövde emellertid juridisk hjälp och Lil Karhola-Wettergren engagerades i brukets Stockholmskontor. Familjen flyttade till Lidingö och där växte också de sammanlagt fyra barnen upp.

Lil Karhola-Wettergrens första uppgift i Pauliström blev att reda ut företagets och faderns skatteaffärer. Därefter köpte hon och brodern Christopher ut övriga delägare och Lil Karhola-Wettergren blev företagets VD. Under hennes ledning startade Pauliström en kommersiell produktion av pappersblöjor som kom att ersätta blöjor i textil. På 1960-talet initierade Lil Karhola-Wettergren ett försäljningssamarbete mellan pappersbruk som i likhet med Pauliström var familjeföretag. Försäljningsbolaget Cellvabruken AB kunde likväl inte stå emot konkurrensen från de större och såldes 1965 till Mo & Domsjö AB. I uppgörelsen var det meningen att Lil Karhola-Wettergren skulle bli divisionschef i företaget. I memoarerna beskriver hon hur hon motarbetades i detta av den i övrigt manliga företagsledningen. Inte ens vännen Matts Carlgren, som både var i ledningen och delägare i Mo & Domsjö, kunde påverka den kulturen. Lil Karhola-Wettergren lämnade därför Mo & Domsjö för att i stället starta en egen konsultfirma, Paper-Lil AB. I takt med det egna företagets framgång kom andra erbjudanden. Som första kvinna i styrelsen för ett börsnoterat företag engagerades Lil Karhola-Wettergren 1970 i Husqvarna AB. När företaget såldes till Electrolux AB 1978 blev hon emellertid erbjuden styrelseplats i Mo & Domsjö AB, en post hon hade jämsides med styrelseuppdragen i Abba AB, Östgötabanken och som ledamot i Svenska handelskammaren i New York.

Lil Karhola-Wettergrens liv präglades av näringslivets villkor. I detta hade hon ett vitt förgrenat nätverk, där flera av kollegorna också var vänner. Och de var män. I ett sådant sammanhang träffade hon Arvo Karhola, ett möte som 1981 innebar skilsmässa från Ola Wettergren.

Lil Karhola-Wettergren avled 2008 i Stockholm.


Maria Sjöberg


Publicerat 2021-05-20Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Dagmar Sigbritt (Lil) Karhola-Wettergren, www.skbl.se/sv/artikel/DagmarSigbrittLilKarholaWettergren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg), hämtad 2024-06-15.
Övriga namn

  Flicknamn: Drangel


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Maria Viktoria Drangel, född Gustafsson
 • Bror: Hugo Evald Drangel
 • Syster: May Viola Drangel
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Linköping: Studentexamen, latinlinjen
 • Universitet, Uppsala: Jur.kand.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Tingsnotarie
 • Yrke: Jurist, skatterätt, Pauliströms bruk
 • Yrke: Företagare, VD, Pauliströms bruk
fler ...


Kontakter

 • Vän: Nils-Olof Lilliehöök
 • Vän: John Nylén
 • Vän: Matts Carlgren
fler ...


Organisationer

 • Juridiska klubben i Uppsala
  Medlem
 • Juridiska klubben i Stockholm
  Medlem
 • Societetssällskapet i Vänersborg
  Medlem
 • Pappersbruksföreningen
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Horn
 • Horn
 • Uppsala
fler ...


Källor

Litteratur
 • Karhola-Wettergren, Lil, Fostrad till männens värld, Trevi, Stockholm, 1987Vidare referenser

Litteratur
 • Nyman, Sverker, 'Ensam kvinna i bolagstoppen: paper-Lil i männens värld', Nordisk cellulosa, 1987:10, s. 24-26Lil Karhola-Wettergren. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Lil Karhola-Wettergren. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Brukspatroner Företagare Första kvinnan Jurister