Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Dagmar Signe Alexandra Cronn

1890-04-261968-04-15

Journalist, första kvinnliga redaktören för en handelsavdelning i svensk dagspress

Dagmar Cronn var journalist och den första kvinnliga redaktören för en handelsavdelning i svensk dagspress.

Dagmar Cronn föddes i Oskarshamn, som andra barn till Ida Josefina och Per August Emil Petersson. I övrigt är inget känt om hennes barn- och ungdomsår. När hon var i trettioårsåldern tog hon sig namnet Cronn.

Dagmar Cronn anställdes som redaktör på Svenska Dagbladet år 1925. Som meriter för sin anställning hade hon då studier på Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm, praktik i Tyskland samt anställningar på Utrikesdepartementet och i Svenska Handelsbankens sekretariat. Dagmar Cronn kom att stanna flera decennier i Svenska Dagbladets redaktion. Hon var då den enda kvinnan på en sådan post i samtida svensk dagspress, inom det som i dag kallas näringslivsjournalistik.

Dagmar Cronns insats på redaktionen har av redaktören Ivar Anderson beskrivits som märklig i så måtto att hon verkade i det tysta, då hennes namn oftast var osynligt i tidningen. Han menade att få läsare visste vem som stod bakom den mycket lästa och med stort förtroende omfattade handelsavdelningen. Dagmar Cronns arbetsinsats synliggjordes ändå i olika egenannonser i tidningen. År 1936 utgavs broschyren Att läsa tidningen som delades ut till alla prenumeranter. I såväl denna broschyr som i tidningen redogjordes för Dagmar Cronns viktiga arbete. År 1951 förekom hon på bild när tidningen närmare presenterade 13 kvinnliga journalister som då var anställda på Svenska Dagbladet. Enligt texten var Dagmar Cronns arbetsuppgifter att redigera handelssidan och kommentera händelser, med tonvikt på snabb och vederhäftig nyhetsförmedling. När tidningen år 1955 gjorde reklam för sig som en kvalitetstidning presenterades hennes gärning och att hon för sitt sätt att redigera handelssidan bidragit till dess ökade respekt.

När Dagmar Cronn pensionerades 1959, efter 34 tjänsteår på Svenska Dagbladet, skrev tidningen om hennes enorma arbetsprestation. Den osignerade artikeln hävdar att tjänstgöringstider aldrig hade någon betydelse för henne; handelssidan gick före privatliv, bekvämlighet, fritid och allt annat. Hennes kamratkrets fanns på redaktionen där hon kallades ”Cronan” och bland hennes kvinnliga vänner under 1940- och 1950-talen kan nämnas Astrid Ljungström, Synnöve Bellander, Greta Bolin, Ven Nyberg och Kajsa Rootzén.

Dagmar Cronn avled i Stockholm i april 1968. Hon är begravd på Sandsborgskyrkogården i Gamla Enskede.


Birgitta Ney


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Dagmar Signe Alexandra Cronn, www.skbl.se/sv/artikel/DagmarSigneAlexandraCronn, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Birgitta Ney), hämtad 2024-05-19.
Övriga namn

  Flicknamn: Petersson
  Smeknamn: Cronan


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Ida Josefina Petersson, född Karlsson
 • Far: Per August Emil Petersson
 • Bror: Emil Ivar Napoleon Petersson


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Tyskland: Praktik i Tyskland


Verksamhet

 • Yrke: Tjänsteman, Utrikesdepartementet (UD)
 • Yrke: Tjänsteman, Svenska Handelsbankens sekretariat
 • Yrke: Redaktör, Svenska Dagbladet, fr o m 1933 chefredaktör, SvD:s handelssektion


Kontakter

 • Kollega: Ivar Anderson
 • Kollega: Astrid Ljungström
 • Kollega: Greta Bolin
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Oskarshamn
 • Oskarshamn
 • Gävle
fler ...


Källor

Litteratur
 • ”13 kvinnor i Sv.D.”, Svenska Dagbladet, 1951-12-19, s. 2

 • Andersson, Ivar, "Dagmar Cronn död", Svenska Dagbladet, 1968-04-16, s. 13

 • Att läsa tidningen: en orientering, Svenska Dagbladet, Stockholm, 1936

 • Berger, Margareta, Pennskaft: kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690-1975, Norstedt, Stockholm, 1977

 • "I SvD skriver... Dagmar Cronn", Svenska Dagbladet, 1955-01-04, s. 4

 • Siwertz, Margit, "Från blåstrumpa till yrkesjournalist", i Liliedahl, Ellen (red.), Svensk yrkeskvinna: en översikt av kvinnornas insats i svenskt näringsliv, kultur och politik, Göteborg, 1950

 • ”SvD-veteran går efter 34 tjänsteår”, Svenska Dagbladet, 1959-02-01, s. 32