Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ellen Anna Sofia Löfmarck

1907-11-141960-08-30

Tandläkare, litteraturkritiker, översättare

Ellen Löfmarck var tandläkare, litteraturkritiker, författare och översättare.

Ellen Löfmarck föddes i Örebro 14 november, 1907. Fadern Georg Stenquist var ämneslärare. Modern hette Anna och var född Olsson. Ellen Löfmarck tog sin studentexamen vid Uppsala Enskilda läroverk 1927 och fortsatte därefter studera medicin vid Karolinska Institutet. År 1931 avlade hon sin medicine kandidatexamen och därefter studerade hon till tandläkare. År 1934 var hon klar med sin utbildning och erhöll en tandläkarexamen. Hon arbetade som skoltandläkare i Göteborg från 1939.

Samma år som hon tog sin tandläkarexamen, 1934, gifte hon sig med Per Wilhelm Löfmarck, legitimerad läkare. Tillsammans fick de tre söner och första sonen Carl Johan föddes 1935. Familjen bodde i centrala Göteborg. I samband med andra världskriget köpte familjen hus i Dalarna i området kring Grangärde. De tillbringade många somrar och vintrar där, men det var i Göteborg som Ellen Löfmarck levde och verkade.

Samtidigt som Ellen Löfmarck var yrkesverksam som tandläkare fanns ett stort kulturintresse och den amerikanska poeten Emily Dickinson intresserade henne särskilt. Hon läste dikterna och böcker med samlade brevväxlingar som Emily Dickinson lämnat efter sig. År 1950 hade Ellen Löfmarck översatt en del av korrespondensen och ett sextiotal av dikterna. Nu skulle den bredare publiken få lära känna poeten Emily Dickinson. Boken Emily Dickinson. En introduktion och lyriska tolkningar av Ellen Löfmarck kom ut på förlaget Natur & Kultur, 1950.

Boken togs emot med både positiva och negativa omdömen i svensk press. Bland annat recenserades verket av Olof Lagercrantz i Svenska Dagbladet 13 juni, 1950. Han ansåg att Ellen Löfmarck gav en förstklassig introduktion till poeten Dickinson men var däremot något kritisk mot vissa av översättningarna då han ansåg att: ”I många fall har Ellen Löfmarck utmärkt fångat det på en gång barnsligt trubbiga och konstnärligt raffinerade i den Dicksonska versen … Men i alltför många dikter saknar man pregnans och känsla för ordens värde.” Vissa andra recensenter menade att Ellen Löfmarck inte kunde översätta på den nivå som krävdes, eftersom hon inte ägnade sig åt kulturarbete på heltid. Hennes tolkningar jämfördes också med tidigare översättningar som var gjorda av Erik Blomberg och Johannes Edfelt. Långt senare har Ellen Löfmarcks översättningar lyfts fram för sina kvalitéer. Professor Lisbeth Larsson uppmärksammar i artikeln “En rejäl tjej från förra seklet” i Sydsvenska Dagbladet 4 mars 1987 att Ellen Löfmarcks tolkningar från 50-talet fångar den fräna tonen som är framträdande i Dickinsons dikter.

Efter publiceringen av Dickinson-boken väntade fler skrivuppdrag för Ellen Löfmarck. Hon blev ofta anlitad av Dagens Nyheter för att skriva litteraturkritik, ibland sida vid sida med den namnkunnige recensenten av hennes egen bok, Olof Lagercrantz. Han var kulturchef på Dagens Nyheter 1951—1960 och det var också under dessa år som Ellen Löfmarck skrev för tidningen.

Eftersom Ellen Löfmarck var tandläkare fick hon även uppdrag att skriva artiklar om tandvårdsrelaterade ämnen. I Dagens Nyheter, 13 mars, 1957, skrev hon ett inlägg i debatten om tandhälsa då hon ansåg att det var fel att man tänkte dra in bidrag till Medicinalstyrelsens upplysningsarbete kring karies och tandröta då utebliven upplysning enbart skulle gynna sockerindustrin. Flest uppdrag hade Eller Löfmarck ändå som kritiker av olika typer av böcker, ibland skrev hon längre artiklar för andra tidningar än Dagens Nyheter, som exempelvis ”Dan Andersson och fattigdomen” som publicerades 1955 i tidskriften Vi samt en längre text i Ord & Bild, 1952, om journalisten, översättaren och essäisten Klara Johanson med den långa titeln ”Det sista bokrummet: Några reflexioner kring Klara Johansons boksamling på Nobelbiblioteket”. Sistnämnda text återpublicerades av Svenska Akademien, 2008, i samband med att en biografi av Carina Burman om Klara Johanson kom ut.

Ellen Löfmarck träffade flera etablerade författare och överlämnade vid ett tillfälle en av sina böcker till Astrid Lindgren med en personlig hälsning: ”Hjärtligt tack för en trevlig samvaro på vår Bokens dag i Göinga stan.” Boken med denna dedikation finns bevarad i Astrid Lindgrensamlingen vid Kungliga biblioteket i Stockholm.

Ellen Löfmarck avled 30 augusti 1960 och hon är gravsatt i Grangärde i Dalarna.


Catrin Svendsrud


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ellen Anna Sofia Löfmarck, www.skbl.se/sv/artikel/EllenAnnaSofiaLofmarck, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Catrin Svendsrud), hämtad 2024-04-14.
Övriga namn

  Flicknamn: Stenquist


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Anna Stenquist, född Olsson
 • Far: Georg Stenquist
 • Bror: Erik Georg Stenquist
fler ...


Utbildning

 • Högskola, Stockholm: Med.kand.examen, Karolinska Institutet
 • Yrkesutbildning, : Tandläkarexamen


Verksamhet

 • Yrke: Skoltandläkare
 • Yrke: Översättare
 • Yrke: Litteraturkritiker, skribent


Kontakter

 • Kollega: Olof Lagercrantz


Bostadsorter

 • Födelseort: Örebro
 • Örebro
 • Uppsala
fler ...


Källor

Litteratur
 • Annons ur ST, Söderhamns Tidning, 1962-12-10

 • Lagercrantz, Olof, ’Om Emily Dickinson’, Svenska Dagbladet, 1950-06-13

 • Larsson, Lisbeth, ’En rejäl tjej från förra seklet’, Sydsvenska Dagbladet, 1987-03-04

 • Löfmarck, Ellen. ’De vilseförda’, Dagens Nyheter, 1957-03-13

 • Notis ur SvD, Svenska Dagbladet, 1960-09-04Vidare referenser