Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gustava Elisabet (Elsa) Bengtsson

1865-06-221922-02-02

Nykterhetskvinna, politiker, lärare

Elsa Bengtsson var en framträdande nationell opinionsbildare och lokalpolitiker.

Elsa Bengtsson föddes 1865 i Gävle i en familj med bakgrund i en sjömanssläkt. Hon utbildade sig till folkskollärare i Stockholm och arbetade där några år innan hon flyttade tillbaka till Gävle, där hon fortsatte sin yrkesbana. Hon blev medlem i den kvinnliga nykterhetsföreningen Vita Bandets lokalförening som bildades i Gävle 1902. Hon byggde upp föreningen och var dess ordförande under några år. Föreningen drev bland annat Vita Bandets hem Fristad, som var ett övergångshem för kvinnor som var i behov av tillfälligt boende eller väntade på att få komma till ett räddningshem eller en vårdinrättning.

Elsa Bengtsson var framför allt engagerad i den riksomfattande Vita Bands-organisationen där hon bland annat ledde avdelningen för nykterhetsundervisning i skolor samt barnverksamheten Sveriges Hopp. Hon var en av Vita Bandets mest framträdande opinionsskapare. Hon betraktades som en god talare och höll regelbundet föredrag samt skrev kontinuerligt i föreningens tidskrift Hvita Bandet (fr o m 1909 Vita Bandet). Hon författade broschyrer och flygblad såsom skriften "Alkoholens inflytande på brottsligheten”. Hennes flygblad "Hvarför böra kvinnorna ingå i Hvita Bandet?" trycktes i över 50 000 exemplar.

Som lärare var Elsa Bengtsson även medlem och engagerad i folkskolestyrelsen och dess pedagogiska nämnd. I sitt engagemang för nykterhet fann hon ett politiskt intresse och hon var engagerad i Frisinnade landsföreningen på lokalpolitisk nivå. Hon hade positioner i flera lokalpolitiska nämnder såsom barnavårds-, fosterbarns- och pensionsnämnden. Mellan 1915 och 1919 var hon invald som representant för Frisinnade landsföreningen i Gävle stadsfullmäktige.

Elsa Bengtsson engagerade sig för barns och kvinnors frihet och politiska rättigheter och uppfattades som en förebild för kvinnors politiska engagemang. Hon beskrevs som en kvinna med "arbetsförmåga och energi som gick rakt på målet" samtidigt som hon var självkritisk. Hon dog i Gävle 1922, 57 år gammal.


Åsa Bengtsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Gustava Elisabet (Elsa) Bengtsson, www.skbl.se/sv/artikel/ElsaBengtsson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Åsa Bengtsson), hämtad 2023-12-02.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Uppgifter saknas
 • Far: Uppgifter saknas


Utbildning

 • Lärarseminarium, Stockholm: Folkskollärarexamen, Folkskoleseminariet i Stockholm


Verksamhet

 • Yrke: Folkskollärare
 • Yrke: Folkskollärare
 • Ideellt arbete: Skribent, föredragshållare, opinionsbildare för Vita Bandet
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Emelie Rahtou
 • Kollega: Maria Sandström
 • Kollega: Karolina Själander


Organisationer

 • Vita Bandet
  Medlem, ordförande, lokalavdelningen, Gävle
 • Frisinnade landsföreningen
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Gävle
 • Gävle
 • Stockholm
 • Dödsort: Gävle


KällorVidare referenser

Litteratur
 • Bengtsson, Åsa, Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare och politiska aktörer : Vita bandet 1900-1930, Makadam, Diss. Lund: Lunds universitet, 2012,Göteborg, 2011Elsa Bengtsson (Riksföreningen Vita Bandet. Arkivcentrum, Örebro)
Elsa Bengtsson (Riksföreningen Vita Bandet. Arkivcentrum, Örebro)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Kvinnorörelsen Liberalism Lärare Nykterhetsrörelsen Politik Politiker