Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Elsa Kristina Nyblom

1890-05-181956-12-06

Journalist, författare

Elsa Nyblom var journalist och författare som skrev socialrealistiskt och opinionsbildande.

Elsa Nyblom föddes i Stockholm 1890. Hon gifte sig på hösten 1913 med Erik Nyblom, journalist på Dagens Nyheter med signaturen Mac. Sonen Lennart föddes i mars 1915. Även han kom senare att arbeta på Dagens Nyheter och blev känd som kåsören Red Top.

Elsa Nyblom började sommaren 1913 som volontär på Dagens Nyheter. Den journalistik som Elsa Nyblom var en tidig representant för innebar ett avsteg från journalistikens vanliga rapporterande, hon kallade det själv för en ”praktisk journalistik”. Hon startade 1913 en verksamhet med dagkolonier för barn som hon också rapporterade om i tidningen, först på Lidingö och därefter på Tynningö. Hon fortsatte därefter att skriva om fler sociala aktiviteter i Dagens Nyheter, som exempelvis en systuga för fattiga mödrar 1916 och senare en insamling av pengar till fattiga familjer som drabbats av spanska sjukan. Denna typ av journalistik var opinionsbildande, ett drag som Elsa Nyblom också utvecklade i tidningen Vecko-Journalen, och syftade till att exempelvis förbättra barns eller familjers situation.

Sin huvudgärning inom journalistiken gjorde Elsa Nyblom som redaktör i veckopressen. Hon samarbetade med Thora Holm när tidningen Husmodern startade 1917. Hon skrev även för Vecko-Journalen. Senare anställdes hon av Åhlén & Åkerlund för att som redaktör starta Husmoderns månadshäfte under hösten år 1923, vilket dock blev ett kortvarigt experiment. Elsa Nyblom fick därefter anställning på Vecko-Journalen och blev så småningom tidningens redaktör. Under hennes tid satsade tidningen på att bli ett ledande debattforum med samhällskritiska krönikörer som bland andra Erik Lindorm och unika reportage, till exempel om expeditionen till Vitön 1930 som undersökte Andrée-expeditionens lämningar där. År 1943 uppmanades Elsa Nyblom att lämna tidningen och gjorde det med en god pension från tidningsägarna. Därefter var hon redaktör för Aftontidningens bilaga Hennes horisont 1944–1945, och året därpå var hon litterär rådgivare åt Ljus förlag. Elsa Nyblom var medlem i Publicistklubben sedan 1917 och ledamot i styrelsen 1937–1940.

År 1945 debuterade Elsa Nyblom som författare efter att först ha berättat sina barndomsminnen i radio 1944 och gjort succé. Strängt personligt, 1945, består av två berättelser. I den ena, ”Bahian – en tolvskillingsopera på Östermalm”, skildras livet i ett slitet och fattigt hyreshus på Östermalm. I huset bodde mängder av fattiga som Elsa Nyblom berättar om med fart, glädje och medkänsla. Hennes mamma var barnmorska och engagerade sig för alla som bodde i huset. I den andra, ”Byn”, skildras en idyll i Västmanland och sommarminnen från mormoderns stuga. Den följdes av en fortsättning med titeln När hjärtat var ungt, 1946. I Kvinna u.p.a., 1948, berättar Elsa Nyblom om sina tidiga ambitioner att bli skådespelare och vägen till journalistiken, med skildringar av redaktionellt liv både från Dagens Nyheter och Vecko-Journalen. Utöver dessa tre titlar skrev hon några romaner och några ungdomsböcker. Hon skrev också ett krönikespel kallat Jordemodern, som handlar om barnmorskeyrkets utveckling och kampen för utbildning. Det framfördes på en barnmorskekongress år 1947.

Elsa Nyblom avled 1956.


Birgitta Ney


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Elsa Kristina Nyblom, www.skbl.se/sv/artikel/ElsaNyblom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Birgitta Ney), hämtad 2024-03-04.
Övriga namn

  Flicknamn: Blomberg


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Christina Gustafva Blomberg, född Abrahamsson
 • Far: Carl Gustaf Blomberg
 • Fostersyster: Signe Maria Sigrell, gift Lydén
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Journalist, volontär, Dagens Nyheter
 • Yrke: Grundare av DN:s dagkolonier på Lidingö och Tynningö
 • Yrke: Journalist, redaktör, Husmodern
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Thora Holm
 • Kollega: Erik Lindorm


Organisationer

 • Publicistklubben
  Medlem, styrelseledamot 1937–1940, vice ordförande 1939


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Berger, Margareta, Pennskaft: kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690-1975, Norstedt, Stockholm, 1977

 • Ney, Birgitta, 'Den goda viljan i veckopressen 1924-1925', Empati och engagemang : en kvinnolinje i svensk journalistik, S. 90-103, 2008Vidare referenser

Litteratur
 • Lundgren, Kristina (red.), Tidningskvinnor 1690-1960, Studentlitteratur, Lund, 2000