Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Emelie (Emilie) Mathilda Lundberg

1858-01-201889-06-06

Skådespelare, författare, dramatiker

Emilie Lundberg var skådespelare, författare och dramatiker.

Emilie Lundberg, född i Stockholm 1858, var dotter till hovjägaren på Kungliga Djurgården, Erik Anton Lundberg, och Emilia Maria Charlotta Andersson.

Enligt en minnesartikel i Idun, 1889, växte Emilie Lundberg upp hos fosterföräldrar. I 16-17-årsåldern reste hon till Italien. Där lärde hon sig italienska och skrev pjäsen Kärlek och heder (Amore et onore). Hon spelade själv huvudrollen i en uppsättning av pjäsen vid Teatro Fossati i Milano 1877. Efter Italienvistelsen reste hon till Paris, där hon var bosatt några år innan hon återvände till Sverige. Efter hemkomsten fortsatte hon att spela teater och var engagerad vid Kungliga Dramatiska Teatern (nuvarande Dramaten) 1882–1883. Hon började skriva alltmer efter att hon färdigställt det historiska skådespelet Frihetsvännerna, 1882, som hon tillägnade kung Oskar I. Sedan följde romanen Ur tvenne verldar, 1885, som handlade om en omöjlig kärleksrelation. Pjäsen Förlåt mig!, 1886, anses som hennes mest framgångsrika. Hon skrev även pjäserna Väninnor 1886, och Mostrar, 1888, båda uppförda men ej publicerade.

När Emilie Lundberg dog, 41 år gammal, fanns således inte någon större litterär kvarlåtenskap. Hon hade enligt tidskriften Idun, en publicerad pjäs, samt flera uppförda. Idun skriver: ”Men alstren af hennes penna äro likväl tillräckligt många och kännetecknande för att berättiga påståendet, att hos henne förefanns en ganska rik litterär begåfning […] det satiriska drag, som alldeles oförtydbart framträdde hos henne, och som jemte en realistisk blick och en förmåga af poängterad dialog var hennes författarskaps styrka.”

Enligt Idun fick Emilie Lundberg strax före sitt frånfälle ärva en summa pengar från sin fosterfar som skulle hjälpa henne att leva ett liv med större utrymme för att skriva.

Emilie Lundberg avled 1889.


Charlott Neuhauser


Publicerat 2020-11-17Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Emelie (Emilie) Mathilda Lundberg, www.skbl.se/sv/artikel/EmelieEmilieMathildaLundberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Charlott Neuhauser), hämtad 2024-04-23.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
  • Mor: Emilie Maria Charlotta Lundberg, född Andersson
  • Far: Erik Anton Lundberg
  • Bror: Eric Johan Lundberg
fler ...


Utbildning

  • Studieresa, Italien: Språkstudier


Verksamhet

  • Yrke: Skådespelare, Italien, Frankrike och Sverige, bl a Dramaten 1882–1883
  • Yrke: Författare, dramatiker


Bostadsorter

  • Födelseort: Stockholm
  • Stockholm
  • Milano, Italien
fler ...


Källor

Uppslagsverk


Vidare referenser

Litteratur
  • Heggestad, Eva, Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet, Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Uppsala : Univ., Uppsala, 1991

Läs mer på Litteraturbanken.se


Emilie Lundberg i Idun nr 25, 1889. Konstnär okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)
Emilie Lundberg i Idun nr 25, 1889. Konstnär okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1800-talet Dramatik Författare Skådespelare