Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Emma Kristina Wretlind

1852-05-281944-08-29

Pionjär inom nykterhetsrörelsen, filantrop

Emma Wretlind var en pionjär inom den kvinnliga nykterhetsrörelsen Vita Bandet vid tiden kring sekelskiftet 1900.

Emma Wretlind föddes 1852 i en välbemedlad prästfamilj i Uppland. Hennes far Carl Julius Lenström var litteraturhistoriker, teologie doktor och präst. Hennes mor Margareta Fältström kom från en prästfamilj. Emma Wretlind utbildades i hemmet men började vid 12 års ålder i en flickskola i Uppsala. När hon var 19 år fick hon tjänst som guvernant i en familj i Västergötland. Följande år blev hon erbjuden en lärarplats på Sigrid Rudebecks flickskola i Göteborg. Där arbetade hon till 1878 då hon ingick äktenskap med läkaren och nykterhetskämpen Erik Wilhelm Wretlind som då var änkeman. Han hade två barn från sitt första äktenskap. Paret fick ytterligare åtta barn tillsammans.

Under en period arbetade Erik Wilhelm Wretlind som brunnsläkare vid Djursätra brunn i Hjo. I samband med att han blev invald i riksdagen 1885 startade Emma Wretlind en syförening som samlade in pengar till Elsa Borgs barnhem i Stockholm. Hon ansvarade också för redaktionsarbetet för tidskrifterna Eira, Hälsovännen och Jordemodern som maken var redaktör och ansvarig utgivare för. När Erik Wilhelm Wretlind valdes för en ny period i riksdagen flyttade familjen till Stockholm.

I Stockholm blev Emma Wretlind medlem i den kvinnliga kristna nykterhetsorganisationen Vita Bandet och hon blev vald till dess ordförande under perioden 1902–1912. På uppmaning av sin make tog hon 1904 initiativ till att starta Vita Bandets tidskrift Hvita Bandet (fr o m 1909 Vita Bandet). Hon var tidskriftens redaktör fram till 1908 och hon skrev själv regelbundet artiklar i den samt en mängd propagandabroschyrer som "Huru verka de rusgivande dryckerna", vilken såldes i cirka 5 000 exemplar. Tidskriften fick under de första åren ekonomiskt stöd av Erik Wilhelm Wretlind.

Tillsammans med bland andra Emilie Rathou, Maria Sandström och Ina Rogberg reste Emma Wretlind till Vita Bandets världskongress i Genève 1903. Hon reste även runt i Sverige och höll offentliga föredrag och startade nya Vita Bandet-föreningar. Hon deltog i arbetet med att bygga upp Vita Bandets alkoholisthem för mindre bemedlade och alkoholmissbrukande kvinnor, Håkanstorp i Västra Vingåkers socken i Södermanland. Under åren 1913–1919 tog hemmet emot alkoholiserade kvinnor från landsting runt om i Sverige. Därefter gjordes hemmet om till ett så kallat "uppfostringshem" eller ungdomsvård för flickor i tretton- till femtonårsåldern. Fram till 1939 var Emma Wretlind ordförande för Håkanstorps planeringsstyrelse och dess verksamhetsstyrelse för alkoholistvården och sedan även för ungdomsvården.

Emma Wretlind var aktiv inom Vita Bandet fram till sin död 1944, då hon dog i en ålder av 92 år. Hon är begravd i Solna.


Åsa Bengtsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Emma Kristina Wretlind, www.skbl.se/sv/artikel/EmmaWretlind, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Åsa Bengtsson), hämtad 2024-05-23.
Övriga namn

  Flicknamn: Lenström


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Margeret Feltström
 • Far: Carl Julius Lenström
 • Syster: Lydia Lenström, gift Fant
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Västerlövsta: Hemundervisning av guvernant
 • Flickskola, Uppsala


Verksamhet

 • Yrke: Guvernant i privatfamilj
 • Yrke: Lärare, Sigrid Rudebecks skola
 • Yrke: Redaktör, korrekturläsare, Eira, Hälsovännen och Jordemodern, 1904–1908 Hvita Bandet
 • Ideellt arbete: Insamlingsarbete, folkbildningsarbete, skribent och föreläsare, styrelseordförande, Håkanstorp


Kontakter

 • Kollega: Emilie Rathou
 • Kollega: Maria Sandström
 • Kollega: Beatrice Dickson
fler ...


Organisationer

 • Vita Bandet
  Medlem, ordförande 1909–1912


Bostadsorter

 • Födelseort: Västerlövsta
 • Västerlövsta
 • Uppsala
fler ...


Källor

Litteratur


Vidare referenser

Litteratur
 • Bengtsson, Åsa, Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare och politiska aktörer: Vita bandet 1900-1930, Makadam, Diss. Lund: Lunds universitet, 2012, Göteborg, 2011Emma Wretlind. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (beskuren, CC-BY-NC-SA 4.0)
Emma Wretlind. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (beskuren, CC-BY-NC-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Kristendom Nykterhetsrörelsen Redaktörer Socialt arbete Välgörenhet