Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Fredrika (Erica) Ström

1873-01-231918-11-28

Polissyster, pionjär

Erica Ström var en av Sveriges tre första polissystrar.

Fredrika (Erica) Ström föddes 1873 i Borås. Hon var dotter till organisten Johan Fredrik Ström och Aina, född Rudgren. I familjen fanns också Erica Ströms äldre syskon, Axel och Kristina, födda 1865 respektive 1871.

Tillsammans med Agda Halldin och Maria Andersson anställdes Erica Ström som en av Sveriges tre första polissystrar vid Stockholms poliskår i mars 1908. Polissyster var den första varianten av kvinnlig polis, men som kvinnor hade de inte tillträde till polisutbildningen. Enligt instruktionen för de första kvinnliga polisbiträdena framgår att tjänstebeteckningen var ”syster”. Arbetsuppgifterna var riktade mot ärenden som rörde kvinnor och barn.

De svenska polissystrarna infördes på prov efter beslut fattat i Överståthållarämbetet i Stockholm den 17 mars 1908. Beslutet föranleddes av en motion från Svenska Kvinnors Nationalförbund ställda till Stockholms stads stadsfullmäktige 1907. Bakgrunden var att Tyskland med lyckat resultat infört kvinnor i poliskåren redan 1903, och att kvinnor fanns i flera andra länders poliskårer.

När Erica Ström tillträde sin tjänst vid Stockholm poliskår var hon utbildad och erfaren sjuksköterska. Hon hade genomfört sjuksköterskekurs vid Sabbatsbergs sjukhus år 1896. Efter utbildningen anslöt hon sig till Röda Korset. Hon tjänstgjorde på flera sjukhus och inom privat vård. I nekrologen som publicerades i Svensk Polis-tidning 1918, och med nästan identisk text i Dagens Nyheter den 30 november 1918, beskrevs Erica Ström som en mycket skicklig sjuksköterska med god människokännedom. Enligt nekrologens författare var det samma egenskaper som gjorde henne lämplig när hon bröt ny mark som polissyster. Hon omskrevs som en omtyckt kollega.

Anställningen som polissyster var banbrytande. På den tiden var polisen decentraliserad och organiserades på skilda sätt i olika städer. Stockholms poliskår delade in staden i distrikt med patrullerande poliser som ansvarade för lag och ordning inom respektive bevakningslinjer. Erica Ström tjänstgjorde först vid Jakobs polisstation med flera distrikt som sitt område. I tjänsten genomförde hon även resor till flera andra länder däribland USA, för att inhämta erfarenheter av kvinnor i polisyrket. Denna erfarenhet materialiserades vid organiserandet av en kvinnlig avdelning inom polisen där hon själv var anställd. När hon gick ur tiden var hon anställd på kriminalavdelningen.

Vid hennes begravning närvarade uniformerade poliser från flera av de distrikt där hon tjänstgjort. Det kan tolkas som ett tecken på att hon var en respekterad kollega vid polisen och att hennes insatser gjorde avtryck.

Erica Ström avled endast 45 år gammal i spanska sjukan i Stockholm den 28 november 1918. Hennes begravning hölls i Kungsholms kyrka och hon är gravsatt på Sandsborgskyrkogården i Stockholm.


Cecilia Jonsson


Publicerat 2020-11-16Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Fredrika (Erica) Ström, www.skbl.se/sv/artikel/EricaStrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Cecilia Jonsson), hämtad 2024-07-22.
Övriga namn

  Smeknamn: Syster Ström


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Anna, även Aina, Ström, född Rudgren
 • Far: Johan Fredrik Ström
 • Bror: Axel Ström
 • Syster: Kristina Ström


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Sjuksköterskeexamen, Sabbatsbergs sjukhus


Verksamhet

 • Yrke: Sjuksköterska, Röda korsets sjuksköterskekår
 • Yrke: Polissyster, Jakobs polisstation


Kontakter

 • Kollega: Maria Gustafva Sandström
 • Kollega: Agda Halldin
 • Kollega: Maria Andersson


Organisationer

 • Svenska abolitionistkommittén
  Sekreterare


Bostadsorter

 • Födelseort: Borås
 • Borås
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Svensk polis-tidning, 1908:5, 1911:8, 1918:15, 1919:16Vidare referenser

Litteratur