Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ester Maria Ringnér-Lundgren (Merri Vik)

1907-10-041993-07-26

Författare

Ester Ringnér-Lundgren var författare av barn- och ungdomsböcker. Hennes produktiva författarskap sträckte sig över 40 år på 1900-talet.

Ester Ringnér-Lundgren föddes år 1907 i Norrköping. Hennes föräldrar var Birger Ringnér som var sjökapten och Johanna Ringnér som var småskollärare. De första åren bodde familjen i Söderköping. Eftersom fadern var ute till sjöss fick familjen passa på att träffa honom när fartyget anlöpte någon svensk hamn. På skolloven kunde de följa med faderns fartyg på kortare resor. Ester Ringnér-Lundgren hade två äldre bröder, Birger och Thure Ringnér. År 1913 flyttade familjen till Norrköping och efter småskolan började Ester Ringnér-Lundgren, år 1916, på Norrköpings norra läroverk för flickor. Hon gick där åttaårig flickskola och avlade examen 1924. År 1925 började Ester Ringnér-Lundgren på den tvååriga utbildningen till småskollärare som var förlagd vid seminariet i Malmköping. Där tog hon examen år 1927.

Ester Ringnér-Lundgren hade alltid tyckt om att skriva. Först små verser till sin mamma, därefter längre berättelser och till sist sagor. År 1927, samma år som hon avlade småskollärareexamen, fick hon sin första saga publicerad. Därefter skrev hon cirka 100 sagor som publicerades i tidningar såsom Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Folkskolans Barntidning med flera. Sin första tjänst som småskollärare fick hon i Rosersberg och därefter tjänstgjorde hon i Norrköping och Mariestad. Sammanlagt utövade hon småskolläraryrket i sju år.

År 1931 gifte sig Ester Ringnér-Lundgren med läroverksadjunkt Kurt Lundgren och de fick tre barn. Största delen av sitt vuxna liv levde Ester Ringnér-Lundgren i Solna och somrarna tillbringades i Krokek utanför Norrköping. Föräldrarna hade efter faderns pensionering köpt ett hus i Krokek som senare användes som sommarbostad av Ester Ringnér-Lundgren och hennes äldste broder.

År 1951 fick Ester Ringnér-Lundgren sin första barnbok, Kvirre och Hoppsan, utgiven på B. Wahlströms Bokförlag. Detta förlag kom hon att bli trogen under hela sitt författarskap. Kvirre och Hoppsan var två små troll som var ute på olika äventyr. Totalt blev det 21 böcker om de små trollen och den sista kom ut 1973. År 1984 nytrycktes fyra av böckerna och då i större format. Första flickboken hette I samma klass och utgavs 1954. Därefter skrev hon ytterligare två fristående flickböcker, Tur i oturen, 1955, och Sämst i klassen, 1956. Under denna tid hade hon också påbörjat en barnboksserie om Tussi. Tussis sommarlov, 1955, inledde serien och den tionde och sista boken hette Tussis nya klasskamrat, 1968. Den flickbok som först utgavs och ingick i en serie, var den om Kri och Vimsi. Det blev fem böcker som skrevs mellan 1957 och 1961.

Ester Ringnér-Lundgren var mycket produktiv och under åren 1951–1957 utgavs 15 böcker. År 1958 utkom Kvirre, Hoppsan och trollspöet, Tussi och trollkarlen, Geten Alexander, Det går över, Kri, Ugglor i mossen samt Det är Lotta, förstås!. Eftersom så många böcker publicerades under samma år, utgavs de som inte redan ingick i någon serie under pseudonym. Geten Alexander skrevs under pseudonymen Beril Björk. Ugglor i mossen var en pojkbok, eller ungdomsbok, och där användes pseudonymen Kaj Ringnér och Det är Lotta, förstås! skrevs under pseudonymen Merri Vik. Lotta-serien blev en storsäljare och serien omfattar 46 böcker samt uppföljaren Liselott, Lottas dotter, som utkom 1991. Lotta-böckerna älskades av tusentals flickor och flera titlar trycktes i upp till elva upplagor. Under hela tiden som det kom nya böcker i serien trycktes de tidigare om i nya upplagor.

Ester Ringnér-Lundgren skrev också en serie omfattande sju böcker om Kaja. Kaja är sjökaptensdotter och här kan man spåra en hel del av Ester Ringnér-Lundgrens egen uppväxt som sjökaptensdotter samt hennes kunskap om hav och fartyg.

Böckerna om Lilla Trulsa, totalt 24 böcker, ingick i Wahlströms Teddyböcker och riktade sig till mindre barn. Dessa böcker hade större stil för att barnen själva skulle kunna läsa. Många av Trulsa-böckerna användes i skolornas svenskundervisning. Ester Ringnér-Lundgrens hundrade bok var en jubileumsutgåva med titeln Soliga sagor, vilken bestod av ett urval från Trulsa-böckerna och utkom 1972.

Flera av Ester Ringnér-Lundgrens böcker blev översatta till andra språk. Geten Alexander är översatt till tyska. De första böckerna i Trulsa-serien är översatta till engelska och tyska. Lotta-böckerna är översatta till danska, norska, isländska, finska och tyska.

Inspiration till sina berättelser fick Ester Ringnér-Lundgren från sin egen livserfarenhet, händelser som barnen eller andra berättade om, eller något som hon själv sett eller läst. Glädjen är ett genomgående tema i Ester Ringnér-Lundgrens författarskap. Hon ville skriva glada böcker och hon ville skriva för att glädja sina läsare. Alla hennes böcker präglas också av en önskan att delge kunskap, framför allt om litteratur, musik, natur och sjöfart.

Under 40 år skrev Ester Ringnér-Lundgren omkring 135 böcker, vilka har tryckts i 3,5 miljoner exemplar. Hennes omfattande produktion, utsträckt över en längre tid, bidrog till att Ester Ringnér-Lundgren kom att kallas Wahlströms bokförlags ”grand old lady”. Den sista boken i Lotta-serien utkom två år före hennes död.

Ester Ringnér-Lundgren dog 1993.


Marianne Ringnér


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ester Maria Ringnér-Lundgren, www.skbl.se/sv/artikel/EsterRingnerLundgren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Marianne Ringnér), hämtad 2024-05-27.
Övriga namn

  Flicknamn: Ringnér
  Pseudonym: Merri Vik, Beril Björk, Kaj Ringnér


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Maria Johanna Ringnér, född Pettersson
 • Far: Karl Henrik Birger Ringnér
 • Bror: Birger Neptun Ringnér
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Småskollärare
 • Yrke: Småskollärare
 • Yrke: Småskollärare
 • Yrke: Författare


Organisationer

 • Sveriges Författareförening (nuvarande Sveriges Författarförbund, SFF)
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Norrköping
 • Norrköping
 • Söderköping
fler ...


Källor

Uppslagsverk
 • Ringnér-Lundgren, Ester, Ester Ringnér-Lundgren: bibliografi, Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, Malmö, 2008

 • Heurling, Bo (red.), Författaren själv: ett biografiskt lexikon av och om 1189 samtida svenska författare, Wiken, Höganäs, 1993

Opublicerad källa
 • Artikelförfattarens personliga källorVidare referenser