Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Görwel Christina Carlsdotter Gyllenstierna

16461708

Godsägare, lärd kvinna, fäktare

Görwel Carlsdotter Gyllenstierna, friherrinna och godsägare, var ryktbar för sin lärdom och skicklighet i ridning och fäktning.

Görwel Carlsdotter Gyllenstierna föddes 1646, som äldsta barnet till överstelöjtnant Carl Nilsson Gyllenstierna till Fågelvik och Sidonia Nilsdotter Mannersköld. Samma år som hon föddes hade fadern utnämnts till vice kommendant i Wismar i svenska Pommern, dit familjen då flyttat. I Wismar föddes även bröderna Carl Gustaf och Nils samt systern Elsa, som dock dog som spädbarn. År 1650 avled fadern, enligt sägnen genom ett eget vådaskott. Modern, Sidonia Mannersköld, flyttade tillbaka till Sverige med sina tre barn. År 1656, när Görwel Carlsdotter Gyllenstierna var tio år, avled även modern.

Hur hennes och hennes bröders uppfostran då utvecklades är oklart. Det vanliga vid denna tid var att barnen omhändertogs av nära släktingar. Mor- och farföräldrarna var alla döda, men barnen hade fyra ogifta fastrar, och med stor sannolikhet tog någon eller några av dem del i barnens uppfostran de första åren.

Den unga Görwel Carlsdotter Gyllenstierna fick en ovanligt god utbildning för att vara kvinna, hon beskrevs som lärd och språkkunnig och med kunskaper i kemi, naturvetenskap, teologi och flera andra ämnen. Ännu mer ovanligt ansågs det vara att hon var kunnig i sådant som då ansågs vara enbart manliga intressen, såsom ridning, fäktning och jakt. Allt detta visar att hon fick en utbildning som annars endast tillkom gossar. Wilhelmina Stålberg beskrev henne i Anteckningar om svenska qvinnor som ”både en Minerva och en amazon”. Mycket talar för att hon deltog i den undervisning som bröderna fick genom en informator. Hur hennes utbildning ordnades sedan bröderna börjat sina universitetsstudier 1662 är okänt.

Det mest uppseendeväckande av allt som nämndes om den ryktbara friherrinnan Görwel Carlsdotter Gyllenstierna var att hon år 1661 utmanat överstelöjtnanten vid artilleriet, David Davidsson Kohl, på duell. Orsaken hängde ihop med hennes kusin Görwel Nilsdotter Gyllenstierna till Kurumsnäs. Enligt somliga uppgifter för att Kohl inte velat gifta sig med kusinen, enligt andra uppgifter för att han friat till henne utan att ha tillfrågat släkten först. En farbror var ännu i livet som borde ha tillfrågats. Om det verkligen blev någon duell är inte känt, men kusinen Görwel Nilsdotter Gyllenstierna och David Kohl gifte sig i vilket fall som helst samma år.

År 1670 gifte sig Görwel Carlsdotter Gyllenstinerna med överstelöjtnanten vid infanteriet, Leonard Schulman till Brandsnäs och Leonardsberg i Östergötland. De bosatte sig på Leonardsberg, som de gjorde till sitt säteri, och där uppförde en ny mangårdsbyggnad. Efter makens död 1677 övertog hon ensam driften av egendomen Leonardsberg. Korrespondensen med kammarkollegiet visar att Görwel Carlsdotter Gyllenstierna var aktiv i skötseln av godsen, hon bytte till sig mark och förhandlade om rättsliga frågor. Vid den stora reduktionen på 1680-talet lyckades hon tillförsäkra sig Leonardsberg på livstid. Gården gick sedan i arv. Görwel Carlsdotter Gyllenstierna och Leonhard Schulman fick två barn tillsammans, vilka båda överlevdes av sin mor.

Göwel Carlsdotter Gyllenstierna avled 1708.


Kekke Stadin


Publicerat 2020-11-26Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Görwel Christina Carlsdotter Gyllenstierna, www.skbl.se/sv/artikel/GorwelChristinaCarlsdotterGyllenstierna, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Kekke Stadin), hämtad 2024-06-24.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
  • Mor: Sidonia Nilsdotter Mannersköld
  • Far: Carl Nilsson Gyllenstierna till Fågelvik
  • Bror: Nils Carlsson Gyllenstierna
fler ...


Utbildning

  • Privatundervisning i hemmet, : Hemundervisning av informator


Verksamhet

  • Yrke: Godsägare, Leonardsberg


Kontakter

  • Släkting: Görwel Nilsdotter Gyllenstierna, kusin


Bostadsorter

  • Födelseort: Wismar, Tyskland
  • Wismar, Tyskland
  • Valdemarsvik
fler ...


Källor