Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hedda Hansdotter Lindahl

1919-02-162007-01-12

Politiker, minister

Hedda Lindahl var folkpartistisk politiker främst på lokalplanet och inom Älvsborgs läns landsting. Hon var sjukvårdsminister i Ola Ullstens regering under åren 1978–1979.

Hedda Lindahl föddes i Vasa församling i Göteborg den 16 februari 1919. Hennes far, Hans Rudolf Richert var civilingenjör och bördig från Stockholm. Hennes mor, Ragna Erika Reuterwall, var från Trollhättan.

Det saknas uppgifter kring Hedda Lindahls barndom och uppväxt. Under 1940-talet flyttade hon till Alingsås, där hon och maken Gunnar Lindahl var aktiva folkpartister. Han var bland annat ordförande inom lokalföreningen i Alingsås under åren 1951–1956 medan Hedda Lindahl engagerade sig främst i utbildningsfrågor, först som ledamot av och senare ordförande i skolstyrelsen. I stads- och kommunfullmäktige invaldes hon som ledamot 1966. Uppdraget varade i 12 år.

Från 1955 hade Hedda Lindahl haft en plats i Älvsborgs läns landsting. Där satt hon i Älvsborgs läns lasarettsdirektion och hon var vice ordförande i sjukvårdsstyrelsen. I Landstingsförbundet deltog hon dels i en översyn av hur framtidens hälso- och sjukvård skulle utvecklas, dels i en utredning om förlossningsvården. Hon ansvarade också för utsmyckning av sjukvårdens byggnader och miljöer.

Hedda Lindahl utnämndes till sjukvårdsminister av Ola Ullsten 1978. Hon var då okänd för allmänheten och tillsättningen av henne kom som en överraskning. I en nekrolog över hennes liv i Dagens Nyheter skriver partivännerna om hennes ministertid: ”Hon blev snabbt massmedias gunstling, med sin charm och sin anspråkslöshet. Hon drog sig inte heller för att utnyttja situationen och trivdes med att beskrivas som en glad amatör.”

När Hedda Lindahl tillträdde som statsråd hade hon efter många år i ledande ställning inom landstinget en gedigen erfarenhet av sjukvårdens organisation. Hedda Lindahl beskrivs som omtyckt bland regeringskollegor och på socialdepartementet. Hon hade en bestämd vilja, tydliga mål och ett starkt social-liberalt engagemang.

Statsrådstiden varade endast ett år. Därefter bosatte sig paret Lindahl på gården Stora Tjuttorp i Vara kommun, och där engagerade sig Hedda Lindahl lokalpolitiskt i såväl fullmäktige- som nämndearbete.

Hedda Lindahl blev änka 1993 och bodde de sista åren av sitt liv återigen i Alingsås. Hon dog i januari 2007.


Ulrika Lagerlöf Nilsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hedda Hansdotter Lindahl, www.skbl.se/sv/artikel/HeddaHansdotterLindahl, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulrika Lagerlöf Nilsson), hämtad 2024-04-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Richert


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Ragna Erika Richert, född Reuterwall
 • Far: Hans Rudolf Richert
 • Make: Karl Gunnar Lindahl
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Kommunpolitiker för Folkpartiet, ledamot i stads- och kommunfullmäktige, ordförande för skolstyrelsen
 • Yrke: Ledamot, Älvsborgs läns landsting, i Älvsborgs läns lasarettsdirektion, vice ordförande i sjukvårdsstyrelen, uppdrag inom Landstingsförbundet, ledamot i utredning för översyn av framtida hälso- och sjukvårdsfrågor, ledamot i utredning av förlossningsvård
 • Yrke: Sjukvårdsminister
 • Ideellt arbete: Kommunpolitiker


Organisationer

 • Folkpartiet (FP, nuvarande Liberalerna)
  Medlem, sjukvårdsminister 1978–1979


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Alingsås
fler ...


Källor

Litteratur
 • Romanus, Gabriel, Stjerna, Henry & Jonsson, Elver, 'Hedda Lindahl [Nekrolog]', Dagens Nyheter, 2007-01-28