Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Helga Kristina Sjöstrand

1890-02-271980-11-15

Politiker, riksdagsledamot

Helga Sjöstrand var liberal kommunalpolitiker och riksdagsledamot.

Helga Sjöstrand föddes år 1890 i en handelsfamilj i Trelleborg och utbildade sig till ämneslärare vid det Privata högre lärarinneseminariet i Lund. Efter examen 1910 fick hon en tjänst som lärare i Sölvesborg dit flytten gick. Tre år senare fick hon lärartjänst i Katrineholm där hon stannade tills hon gifte sig med läroverksläraren Albin Sjöstrand 1918. Då blev hon tvungen att lämna sin tjänst. Gifta kvinnor var före 1925, då behörighetslagen av 1923 trädde i kraft, inte tillåtna att inneha statlig tjänst.

Familjen flyttade till Eksjö och Helga Sjöstrand födde tre barn mellan 1918 och 1925. Tidigt ägnade hon sig åt ett omfattande politiskt arbete, i första hand i Eksjö kommun och i Jönköpings län. Helga Sjöstrand var medlem i Frisinnade folkpartiet (senare Folkpartiet, nuvarande Liberalerna) och i partiets länsförbund, där hon satt i styrelsen. Hon var mycket aktiv i frågor som gällde barn och ungdom, men även hemvård och andra sociala områden som undervisning för blinda och döva barn, tandvård och åldringsvård. Hon utsågs till vice ordförande i Eksjö barnavårdsnämnd och senare till medlem av både stadsfullmäktige i Eksjö och länets landsting.

År 1949 blev Helga Sjöstrand invald i riksdagen, en plats som hon hade till 1956. Andelen kvinnor i riksdagen ökade under 1940-talet från fem procent till nästan 10 procent. I Folkpartiet, som var det största borgerliga partiet på den tiden, var 19 procent av ledamöterna i riksdagsgruppen kvinnor. Oftast listades kvinnor så att de kom in i riksdagen om det gick oväntat bra för partiet. Troligen var partiframgången skäl till att Helga Sjöstrand blev vald. Bertil Ohlin hade valts till partiordförande 1944 och han lyckades under 1940-talet leda Folkpartiet till stora valframgångar. Helga Sjöstrand blev återvald vid valet 1952.

Under sin tid i riksdagen var hon ledamot av allmänna beredningsutskottet och 1954–1955 var hon dess vice ordförande, ett uppdrag som få kvinnor innehaft före henne. Under sin tid i riksdagen motionerade Helga Sjöstrand flitigt i sociala frågor och utbildningsfrågor, där hennes kommunala erfarenheter kom väl till pass.

Hon utsågs 1950 till ledamot i Kejnekommissionen med uppgift att utreda om den homosexuella liga som pastor Karl-Erik Kejne hävdade fanns i Stockholm med beskydd av samhällets toppar.

Helga Sjöstrand överlevde sin 90-årsdag med några månader. Hon dog 1980 i Göteborg, och hennes stoff vilar i Minneslunden på Kvibergs kyrkogård.


Birgitta Wistrand


Publicerat 2020-11-09Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Helga Kristina Sjöstrand, www.skbl.se/sv/artikel/HelgaKristinaSjostrand, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Birgitta Wistrand), hämtad 2024-02-25.
Övriga namn

  Flicknamn: Jeppsson
  Smeknamn: Sjöstrand i Eksjö


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Kristina Karlsson
 • Far: Nils Jeppsson
 • Make: Albert Fritiof Sjöstrand
fler ...


Utbildning

 • Lärarseminarium, Lund: Ämneslärarutbildning, Privata högre lärarinneseminariet


Verksamhet

 • Yrke: Ämneslärare
 • Yrke: Ämneslärare
 • Ideellt arbete: Ledamot, Eslövs kommunfullmäktige
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Kerstin Hesselgren
 • Kollega: Rut Hamrin Thorell


Organisationer

 • Folkpartiet (FP, nuvarande Liberalerna)
  Medlem, styrelseledamot, Jönköpings länsförbund, riksdagsledamot fr o m 1949


Bostadsorter

 • Födelseort: Trelleborg
 • Trelleborg
 • Eksjö
fler ...


Källor

Litteratur
 • Riksdagstryck. Protokoll

Uppslagsverk
 • Harnesk, Paul (red.), Vem är vem? D. 3 Götalandsdelen utom Skåne, Vem är vem bokförlag, Stockholm, 1948Vidare referenser

Litteratur
 • Segerstedt Wiberg, Ingrid, 'Helga Sjöstrand', Göteborgs-Posten, 1980-11-29Helga Sjöstrand. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Helga Sjöstrand. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet Liberalism Politiker Riksdagsledamöter