Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Inga-Stina Ewbank

1932-06-132004-06-07

Professor, litteraturhistoriker, översättare

Inga-Stina Ewbank var professor i engelsk litteratur i London och Leeds med specialområdena Shakespeare och samtida dramatiker, kvinnliga viktorianska författare samt teori och praktik när det gällde översättning. Hon översatte även Ibsens och Strindbergs dramer till engelska. Under sin livsgärning fick hon en mängd olika utmärkelser både i Sverige och internationellt.

Inga-Stina Ewbank föddes 1932 som Inga-Stina Ekeblad och växte upp i Baltak i Tidaholms kommun. Hon gick i skolan i Tidaholm, men började sedan på Göteborg flickläroverk. Hon fick möjlighet att åka på ett stipendieår till Carleton College i Minnesota, USA, där hon läste engelska och blev invald i den anrika studentorganisationen Phi Beta Kappa. När hon kom tillbaka från USA tog hon en filosofie kandidat i engelska och litteraturhistoria vid Göteborgs universitet. Hon fortsatte med studier vid University of Sheffield, där hon tog en Master of Arts. Efter det erbjöds hon att bli William Noble Research Fellow, vilket för hennes del innebar studier och forskning vid University of Liverpool från 1955 till 1957. På detta följde tre år, 1957–1960, vid Shakespeare Institute på University of Birmingham. Samtidigt undervisade Inga-Stina Ewbank periodvis på universitetet i München, efter att ha blivit ditbjuden av en tysk Shakespeare-forskare.

År 1959 gifte hon sig med Roger Ewbank, veterinär. Paret fick tre barn: Jane, Kit och Emily. Hon återvände som lektor till University of Liverpool 1960 och där stannade hon i tolv år. Under denna tid publicerade hon en banbrytande studie inom området viktorianska kvinnliga författare, Their Proper Sphere: a study of the Brontë sisters as early-Victorian female novelists, 1966.

År 1972 blev hon docent i engelsk litteratur på Bedford College, University of London. Från 1974 utnämndes hon till professor i engelsk litteratur, vid samma universitet. Hon stannade där till 1985. Därefter accepterade hon en anställning vid Leeds University där hon blev kvar till 1997, då hon avgick med pension och fick titeln professor emerita. Hennes tre huvudsakliga forskningsfält var Shakespeare och samtida dramatiker, kvinnliga 1800-talsförfattare och översättningens teori och praktik. Förutom alla publikationer om Shakespeares, Websters och Middletons dramatik förelåg när hon avled ett otryckt vetenskapligt manus av Ben Jonsons Catiline His Conspiracy, det berättar Brita Olinder i en artikel i Dagens Nyheter med rubriken: ”Inga-Stina Ewbank. Banbrytande översättare mellan två kulturer”, 2004.

Utöver sitt arbete som lärare, föreläsare och forskare på de brittiska universiteten var hon gästföreläsare på en mängd andra universitet runt om i världen, däribland Harvard University och andra amerikanska universitet. Från 1982 och fram till 1997 var hon medlem i University Grants Committee på universitetet i Hong Kong. Här blev hon också utnämnd till hedersdoktor och belönades med en Governor’s Bauhinia Silver Star 1999. Hon reste således mycket, var efterfrågad som lärare och föreläsare och var dessutom en självklar deltagare på konferenser med Shakespeare som tema.

Med sitt stora engagemang för språk och litteratur och sin koppling till de skandinaviska språken i bakgrunden översatte Inga-Stina Ewbank både Strindberg och Ibsen till engelska. Eftersom hon även var mycket intresserad av teater kopplat till språk ledde det till fruktbara samarbeten med Peter Hall, Peggy Ashcroft, Ralph Richardson och andra framstående teaterregissörer och skådespelare kring översättningar, framförallt av Ibsen, för den engelska nationalteatern. Hon översatte bland annat Vildanden tillsammans med Peter Hall, samarbetade med John Barton när det gällde Ibsen, Katie Mitchell när det gällde Strindberg, och översatte Ibsens Brand tillsammans med Adrian Noble.

Inga-Stina Ewbank blev så småningom en erkänd Ibsen-forskare och arbetade både i England och i Norge, bland annat valdes hon in i norska vetenskapsakademin och utnämndes till hedersdoktor vid Oslo universitet, framhåller Brita Olinder i sitt minnesord i DN. Hon betonar dessutom det unika med Inga-Stina Ewbanks relation till det engelska språket: ”Även om hon förmodas vara den enda innehavaren av en professur i engelsk litteratur i England som endast talat svenska fram till 19 års ålder ses hon som helgjutet engagerad i sitt andra fosterlands litteratur utan att för den skull tappa bort dess europeiska dimensioner.”

Inga-Stina Ewbank avled i London 2004.


Ulrika Jannert Kallenberg


Publicerat 2020-09-15Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Inga-Stina Ewbank, www.skbl.se/sv/artikel/IngaStinaEwbank0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulrika Jannert Kallenberg), hämtad 2024-06-18.
Övriga namn

  Flicknamn: Ekeblad


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Ingeborg Kristina Ekeblad, född Lindström
 • Far: Gustav Albin Ekeblad
 • Syster: Greta-Lisa Ekeblad, gift Björkström
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, Göteborg, Göteborgs Flickläroverk
 • Högskola, Northfield, USA: Stipendieår, Carleton College
 • Universitet, Göteborg: Fil.kand.examen, engelska och litteraturhistoria, Göteborgs universitet
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Lektor, engelsk litteratur, Liverpool University
 • Yrke: Ledamot, Shakespeare Institute, Birmingham University
 • Yrke: Docent, fr o m 1974 professor, engelsk litteratur, Bedford College, London University
 • Yrke: Professor, engelsk litteratur, Leeds University


Kontakter

 • Kollega: Peter Hall
 • Kollega: Peggy Ashcroft
 • Kollega: Ralph Richardson
fler ...


Organisationer

 • Phi Beta Kappa
  Medlem
 • University Grants Committee, University of Hong Kong
  Ledamot
 • Norske Vitenskaps-Akademi
  Ledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Tidaholm
 • Tidaholm
 • Göteborg
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur


Vidare referenser