Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hildur Ingrid Margareta Björnberg

1913-07-201994-01-21

Barnsköterska hos svenska kungafamiljen, åldfru

Ingrid (Nenne) Björnberg var barnsköterska i den svenska kungafamiljen 1939–1960. Därefter var hon husfru, från 1974 åldfru på Stockholms slott, Roserbergs slott och Tullgarns slott.

Ingrid Björnberg föddes 1913 i Essunga, Västergötland, och växte upp på Stora Djupså fideikommiss. Det var en konservativ godsmiljö som hon själv beskriver som trygg, enkel och full av friluftsliv men där det också bjöds på baler och andra nöjen. Efter faderns död 1932 utbildade hon sig till barnsköterska och arbetade ett par år som sådan. Hon närde även länge en önskan om att vidareutbilda sig vid Socialpolitiska institutet. År 1938 fick hon erbjudandet att bli barnsköterska till ”sessorna” på Haga slott, prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas tre äldsta döttrar, prinsessorna Margaretha, Birgitta och Desirée, ett erbjudande hon inte kunde motstå. Hon började sitt arbete på Haga slott 1939. Hon stannade kvar även när de två yngre barnen, prinsessan Christina och prins Carl Gustaf, hade kommit till världen. När prins Gustaf Adolf omkom i en flygolycka på väg hem från Amsterdam 1947 bestämde hon sig för att stanna hos familjen och övergav därmed sina ambitioner om att vidareutbilda sig.

Även efter att prinsbarnen blivit större stannade Ingrid Björnberg kvar i prinsessan Sibyllas tjänst. Arbetsuppgifterna blev dock enligt hennes memoarer mot slutet mer som förkläde och sällskapsdam, först åt prinsessorna och sedan åt Sibylla. Från 1960 blev hennes titel husfru hos prinsessan Sibylla. Som brukligt var bodde barnsköterskan hos familjen men Ingrid Björnberg fick en egen liten lägenhet på slottet 1959. Senare förärades hon även en liten sommarstuga på Öland i närheten av prinsessan Sibyllas sommarresidens Hagaberg. Hon bodde kvar på Stockholms slott till strax före sin död. År 1974 fick hon titeln åldfru på Stockholms slott och från 1976 fick hon samma titel på Roserbergs och Tullgarns slott.

När kung Carl Gustaf och drottning Silvia fick barn fungerade Nenne, som hon kallades av prinsbarnen, även som barnsköterska till dessa, trots att hon nu var till åren kommen. Enligt kronprinsessan Victoria blev hon mer som den farmor de själva aldrig fick uppleva.

Ingrid Björnberg kan ses som en representant för alla de kvinnor som försakade de egna ambitionerna och privatlivet för att troget tjäna en familj, i detta fall den svenska kungafamiljen. Hon avled 1994 i Stockholm och är begravd i familjegraven på Essunga Kyrkogård.


Charlotte Tornbjer


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hildur Ingrid Margareta Björnberg, www.skbl.se/sv/artikel/IngridBjornberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Charlotte Tornbjer), hämtad 2024-07-21.
Övriga namn

  Smeknamn: Nenne


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Hildur Christina, kallad Stina, Björnberg
 • Far: Nils Leonard Björnberg
 • Syster: Kerstin Ester Gunilla Björnberg, gift Nilsson
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, Skara
 • Yrkesutbildning, Göteborg: Sex månaders kurs till barnsköterska, Föreningen Barnavärn


Verksamhet

 • Yrke: Barnsköterska, bl a hos legationsrådet Folke Wennerberg 1936–1938
 • Yrke: Barnsköterska hos prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla, Haga slott, fr o m 1950 Stockholms slott
 • Yrke: Husfru hos prinsessan Sibylla
 • Yrke: Åldfru, Stockholms slott, fr o m 1976 även Roserbergs och Tullgarns slott


Kontakter

 • Vän: Sibylla, prinsessa av Sverige
 • Vän: Gustav Adolf, kronprins av Sverige
 • Vän: Margaretha, prinsessa av Sverige
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Essunga
 • Essunga
 • Skara
fler ...


Källor

Litteratur
 • Elgenstierna, Gustaf (red.), Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Norstedt, Stockholm, 1925-1936

 • Lindqvist, Herman, Victoria: drottning med tiden, Bonnier fakta, Stockholm, 2009

Uppslagsverk


Vidare referenser

Litteratur
 • Birgitta, Min egen väg: en memoarbok, Bonnier, Stockholm, 1997